Universiteit Leiden

nl en

Janita Ravesloot

Policy officer education

Name
Dr. J.H. Ravesloot
Telephone
+31 71 527 4008
E-mail
ravesloo@fsw.leidenuniv.nl

Policy officer education

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Faculteitsbureau
 • Beleidsondersteuning Onderwijs

Work address

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Room number 4C.07

Contact

 • Bois-Reymond M. du, Plug W.A., Poel M.Y.A.H. te & Ravesloot J.H. (2001), And then decide what to do next...Young people's educational and labour trajectories: A longitudinal study from the Netherlands, Young. Nordic Journal of Youth Research 9(2): 33-52. article in journal: refereed
 • Bois-Reymond M. du, Plug W.A., Poel M.Y.A.H. te & Ravesloot J.H. (2001), En dan maar verder kijken...Onderwijs- en werktrajecten van jongeren: een longitudinaal onderzoek, Mens & Maatschappij 76(1): 5-22. article in journal: refereed
 • Bois-Reymond M. du, Ravesloot J.H., Poel M.Y.A.H. te & Zeijl E. (2001), New skills to learn in Peer Groups. In: Kinney D.A. (Ed.) Sociological Studies of Children and Youth. Amsterdam: JAI Elsevier Science. 143-171. book chapter
 • Bois-Reymond M. du, Plug W.A., Poel M.Y.A.H. te & Ravesloot J.H. (2001), Vorstellungen Jugendlicher über jung sein und erwachsen werden, Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 21(4): 371-392. article in journal: refereed
 • Ravesloot J.H. (6 November 2000), Adolescentie en seksualiteit (Lecture). Juliana Kinder Ziekenhuis Utrecht. other
 • Ravesloot J.H. (30 May 2000), Dutch' Adolescents' information sources on sexuality: sex education within families and the role of peers, school and media. (Lecture). Utrecht. other
 • Veendrick L., Timmermans G. & Ravesloot J.H. (2000), Adolescentie 2000: De identiteit van jongeren in een keuzesamenleving, Pedagogiek 20(2): 86-90. article in journal: refereed
 • Veendrick L., Timmermans G. & Ravesloot J.H. (2000), Pedagogiek. [other] other
 • Zeijl E., Poel M.Y.A.H. te, Bois-Reymond M. du, Ravesloot J.H. & Meulman J.J. (2000), The role of parents and peers in the leisure activities of young adolescents, Journal of Leisure Research 32(3): 281-302. article in journal: refereed
 • Ravesloot J.H., Bois-Reymond M. du & Poel M.Y.A.H. te (1999), Courtship and sexuality of young people in the fifties and nineties - An intergenerational study from the Netherlands, Young. Nordic Journal of Youth Research 7(4): 2-17. article in journal: refereed
 • Ravesloot J.H. & Poel M.Y.A.H. te (1999), Eigentijdse seksuele opvoeding: tussen tolereren en balanceren. In: Miedema S., Klifman H. (Eds.) Christelijk onderwijs in ontwikkeling. Kampen: Kok. 31-42. book chapter
 • Bois-Reymond M. du, Poel M.Y.A.H. te & Ravesloot J.H. (1999), Moderne Kindheit zwischen familialer und außerfamilialer Häuslichkeitspädagogik. Diskurs und Praxis in den Niederlanden, ZSE. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 19(3): 243-258. article in journal: refereed
 • Ravesloot J.H. (1999), Seksualiteit in de jeugdfase vroeger en nu. Ouders en jongeren aan het woord. In: Mooren P., Lierop-Debrauwer H. van, Vries A. de (Eds.) Morele verbeelding. Normen en waarden in de jeugdcultuur. Tilburg: Tilburg University Press. 87-96. book chapter
 • Ravesloot J.H. & Bois-Reymond M. du (1999), Von der Verbots- zur Verhandlungsmoral. Befunde niederländischer Sexualforschung, Diskurs. Studien zur Kindheit, Jugend, Familie und Gesellschaft 9(1): 18-29. article in journal: refereed
 • Bois-Reymond M. du, Poel M.Y.A.H. te & Ravesloot J.H. (1998), Jongeren en hun keuzes. Bussum: Coutinho. book
 • Ravesloot J.H. (1998), Vaders als gesprekspartners op het gebied van seksualiteit: enkele resultaten uit een intergenerationeel onderzoek. In: Boer F., Dekovic M., Rispens J., Smid G.A. (Eds.) Vaders. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 110-114. book chapter
 • Ravesloot J.H. (18 December 1997), Seksualiteit in de jeugdfase vroeger en nu. Ouders en jongeren aan het woord (PhD thesis). Amsterdam: Het Spinhuis. Supervisor(s) and Co-supervisor(s):Bois-Reymond M. du, Outshoorn J.V. PhD thesis
 • Poel M.Y.A.H. te & Ravesloot J.H. (1997), Seksualiteit als opvoedings- en ontwikkelingsterrein: nieuwe oriëntaties en dilemma's?, Pedagogiek 17(1): 55-65. article in journal: refereed

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.