Universiteit Leiden

nl en

Hans Hulshof

Professor emeritus Dutch language and literature

Name
Prof.dr. H. Hulshof
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
h.hulshof@hum.leidenuniv.nl

Hans Hulshof (1946) is Em. Professor of Education in Dutch Language and Literature at ICLON and Faculty of Humanities. He received his Master degree from Leiden University and his PhD from Radboud University Nijmegen, both in linguistics. He has taught in secondary schools, and been a teacher educator and researcher since 1976. His research interests focus mainly on the knowledge base of teaching. He has published many articles, books and chapters in books dealing with such topics as the use of analogies by language teachers, the possibilities of linguistics in the language curriculum, the relationship between academic discipline and school subject, reading comprehension instruction, methods of mother-tongue education, and the history of L1 education in The Netherlands. He taught subject-specific pedagogy in both Graduate (ICLON) and Bachelor's (Dutch Language and Culture) programs, was involved in in-service teacher training for experienced language teachers, and supervises PhD students writing their thesis

Research

As part of the former ICLON research theme Teachers’knowledge as an essential component of the knowledge base of teaching, he conducted research both in general teacher knowledge and more specific subject-matter knowledge of teachers. This research aims to gain insight into particular topic-specific representations of (mother-tongue) language teachers: The use of analogies in language teaching and The implementation of linguistics in pre-university education.

Other research projects in which he is involved:

 • History of L1 education
 • Transforming the subject matter in L1 education: subject-specific translation
 • Grammar as awareness of language in secondary schools. 

Professor emeritus Dutch language and literature

 • Faculty of Humanities
 • Centre for the Arts in Society
 • Oude Nederlandse L&C
 • Wurth J.G.R., Tigelaar E.H., Hulshof H., Jong J.C. de & Admiraal W.F. (2019), Key elements of L1-oral language teaching and learning in secondary education. A literature review, L1-Educational Studies in Language and Literature 19. article in journal
 • Wurth J.G.R., Admiraal W.F., Jong J.C. de, Hulshof H. & Tigelaar E.H. (2017), Ontwerpcriteria voor effectief spreekvaardigheidsonderwijs: de rol van feedback. In: Mottart A., Vanhooren S. (Eds.) 31ste conferentie onderwijs Nederlands. no. 31 Gent: HSN. 83-87. conference paper
 • Wurth J.G.R., Jong J.C. de, Hulshof H., Tigelaar E.H. & Admiraal W.F. (2016), Naar een betere mondelinge taalvaardigheid, het belang van feedback!. In: Bundel HSN. no. 30 Den Haag: Taalunie. conference paper
 • Wurth J.G.R., Logt A. van der, Coppen P.A. & Hulshof H. (2016), Nederlands. In: Janssen F.J.J.M., Hulshof H., Veen K. van (Eds.) Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Leiden/Groningen: Universiteit Leiden/Universiteit Groningen. 141-156. book chapter
 • Hulshof H. & Logt A. van der (2016), Taal kijken bij Nederlands: Ambiguïteit in beeld., Levende Talen Magazine 103(6): 22-26. article in journal
 • Janssen F., Hulshof H. & Veen K. van (2016), Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Leiden/Groningen: UFB. book
 • Hulshof H., Kwakernaak E. & Wilhelm F. (2015), Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland. Onderwijs in de moderne talen van 1500 tot heden. Groningen: Uitgeverij Passage. book
 • Hulshof H., Kwakernaak E. & Wilhelm F. (2015), Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland. Onderwijs in de moderne talen van 1500 tot heden. Groningen: Uitgeverij Passage. book
 • Hulshof H. (2015), Hoe Jantje Keesje werd: over Van Ginneken en zijn bron. In: Lestrade S., De Swart P., Hogeweg L. (Eds.) Addenda. Artikelen voor Ad Foolen. Nijmegen: Radboud Universiteit. 177-193. book chapter
 • Hulshof H. (2014), De 'triviale' herkomst van het redekundig ontleden: Uit de geschiedenis van de schoolgrammatica in Nederland, Levende Talen Magazine 101(7): 20-25. article in journal
 • Platteel T., Hulshof H., Driel J.H. van & Verloop N. (2014), Teachers' interpretation of the concept-context approach for L1 education., L1 Educational Studies in Language and Literature 13(1): 1-25. article in journal
 • Hulshof H. (17 May 2013), De taalcanon in de klas. (Lecture). other
 • Hulshof H. (2013), Onderzoek naar taalkundeonderwijs: geloof en empirie.. In: Janssen Th., Strien T. van (Eds.) 'Neerlandistiek in beeld'. Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen. 263-272. book chapter
 • Hulshof H. (9 December 2011), Taalkunde op school, hier en daar na veertig jaar (Lecture). Leiden. other
 • Hulshof H. & Coppen P.A. (2011), De strijd voor taalkunde in het schoolvak Nederlands: na veertig jaar eindelijk voet aan de grond?. In: Daniëls J., Hoeflaak A., Kwakernaak E. (Eds.) Honderd jaar Levende Talen (1911-2011): Verleden en toekomst van het taalonderwijs. Amsterdam: VLLT. 26-30. book chapter
 • Hulshof H. (2011), Praktijkkennis van docenten: de zoektocht naar patronen, taal en vooruitgang. In: Rijst R.M. van der (Ed.) Verhandelingen over de leraar. Ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Nico Verloop. Leiden: ICLON, Universiteit Leiden. 68-74. book chapter
 • Rijst R.M. van der , Voorkamp M.P., Bork I., Smit B.H.J., Hulshof H. & Driel H.H. van (red.) (2011), Verhandelingen over de leraar: ter gelegenheid van het afscheid van Prof. dr. Nico Verloop. Leiden: Universiteit Leiden/ ICLON. book
 • Platteel T.L., Hulshof H., Ponte P., Driel J.H. van & Verloop N. (2010), Forming a collaborative action research partnership, Journal Educational Action Research 18(4): 429 — 451. article in journal
 • Hulshof H. (2010), Boekbespreking Review of: Witte T. (2008) Het oog van de meester, Pedagogische Studiën 87: 219-221. book review
 • Hulshof H., Platteel T., Driel P. van, Ponte P. & Verloop N. (2010), Forming a collaborative action research partnership, unknown FGW 18(4): 429-451. article in journal
 • Hulshof H. (2010), Member of editorial staff Levende Talen Magazine 5. editorship of journal
 • Hulshof H. & Hendrix T. (2010), Taalkunde en het schoolvak Nederlands. Amsterdam: VLLT. book
 • Hulshof H. & Kooy M. (2010), Teacher preparation in mother tongue education. In: Peterson P., Baker E., McGraw B. (Eds.) International Encyclopedia of Education (3rd ed.). Amsterdam / Boston: Elsevier, Academic Press. 738-743. book chapter
 • Hulshof H. (2010), Van grammatica naar taalkunde. Van een doodlopende naar een doorlopende leerlijn. In: Hulshof H., Hendrix T. (Eds.) Taalkunde en het schoolvak Nederlands. Amsterdam: VLLT. 12-19. book chapter
 • Hulshof H. (2009), Grammatica nog niet over de drempel. Ontwikkelingen in het schoolvak Nederlands, Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandici 6(2): 14-17. article in journal
 • Hulshof H. (2009), Holistische en analytische principes in taalkunde en taalonderwijs. In: Boogaart R. (Ed.) Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. SNL Leiden. 285-299. book chapter
 • Hulshof H. & Logt A. van der (2008), Grammatica en taalkunde in de tweede fase vwo, onbekend IGW (2): 28-30. article in journal
 • Hulshof H. (2008), Homo loquens en homo scribens op school, Nederlandse Taalkunde 13(3): 285-291. article in journal
 • Hulshof H. (2008), Naar een taaldidactisch referentiekader. Overwegingen bij de invoering van Chinees als schoolvak, Levende Talen Magazine 95(2): 18-20. article in journal
 • Platteel T.L., Hulshof H. & Driel J.H. van (2008), Teachers of mother-tongue education in action, L1 Educational Studies in Language and Literature 8(4): 85-105. article in journal
 • Hulshof H., Platteel T. & Driel J.H. van (2008), Teachers of mother-tongue education in action: Teachers designing concept-context-enriched education in action researh setting, onbekend IGW 8(4): 285-291. article in journal
 • Hulshof H. & Logt A. van der (2007), Grammatica vanuit taalkundig prerspectief in de tweede fase vwo. In: Gelderen A. van (Ed.) Eenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press. 139-142. conference paper
 • Hulshof H. (2007), Op de bres voor het schoolvak Nederlands, Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandici 4(2). article in journal
 • Hulshof H. & Rietmeijer M. (2006), Taalkunde in de tweede fase: nu echt!. In: Mottart A., Vanhooren S. (Eds.) Twintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press. 177-180. conference paper
 • Hulshof H., Rietmeijer M. & Arie Verhagen (2006), Taalkunde voor de tweede fase van het VWO - Docentenhandleiding. Amsterdam: Amsterdam University Press. book
 • Hulshof H., Rietmeijer M. & Arie Verhagen (2006), Taalkunde voor de tweede fase van het VWO. Amsterdam: Amsterdam University Press. book
 • Hulshof H., Platteel T. & Driel J. van (2006), Wat betekent de concept-context benadering voor het schoolvak Nederlands?, onbekend IGW 7(3): 3-9. article in journal
 • Hulshof H. & Verloop N. (2002), The use of analogies in language teaching: Representing the content teachers' practical knowledge, Journal of Curriculum Studies 34(1): 77-90. article in journal
 • Hulshof H. (1996), Genetisch taalonderwijs in theorie en praktijk. Van Ginnekens ideeën over de relatie tussen taalkunde en taalonderwijs. In: Foolen A., Noordegraaf J. (Eds.) De taal is kennis van de ziel. Opstellen over Jac. van Ginneken (1877-1945). Münster: NN. 145-172. book chapter
 • Hulshof H. (1996), Kennis over taal en taalverschijnselen. Omgaan met taalkundige onderwerpen in de klas. Bussum: NN. book
 • Hulshof H. (1995), De woorden en hun zin Review of: Balk-Smit Duyzentkunst J.F. (1995) Recensie, De nieuwe taalgids 88: 174-178. book review
 • Hulshof H. (1995), De woorden en hun zin Review of: Balk-Smit Duyzentkunst J.F. Recensie, Neerlandica extra Muros 33: 67-69. book review
 • Hulshof H. (1995), Moedertaaldidactiek in ontwikkeling, Levende Talen Magazine 499: 203-205. article in journal
 • Hulshof H. (1995), Moedertaaldidactiek in ontwikkeling. Naar een vakdidactische kennisbasis. Nijmegen: NN. book
 • Hulshof H. (1995), Taal, de meest kenmerkende eigenschap van de mens. In: Hulshof H. (Ed.) Kijk op taal. Amsterdam: BulkBoek. 2-3. book chapter
 • Hulshof H. (1995), Uit mijn praktijk. De praktische didactisering van een taalkundig programma, Meesterwerk, Berichten van het Peeter Heynsgenootschap 4: 13-24. article in journal
 • Hulshof H. (1995), Uit mijn praktijk. De praktische didactisering van een taalkundig programma, Meesterwerk, Berichten van het Peeter Heynsgenootschap 4: 13-24. article in magazine/newspaper

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.