Universiteit Leiden

nl en

Geert Warnar

Senior University Lecturer

Name
Dr. G. Warnar
Telephone
+31 71 527 2158
E-mail
g.warnar@hum.leidenuniv.nl

Geert Warnar is a Senior University Lecturer at the Leiden University Centre for the Arts in Society.

More information about Geert Warnar

Research

'Mobility of Ideas and Transmission of Texts. Vernacular Literature in the Rhineland and the Low Countries (ca. 1300-1550)', Marie Curie Programmma (Zevende Kaderprogramma).

 

Publications

Augustijnken in Pruisen. Over de drijfveren van een Middelnederlandse dichter en literatuur binnen de Duitse Orde. In: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 8 (2005) pp. 101-139.

Ruusbroec op bed. Over leefregels en leermeesters in Middelnederlandse teksten. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 121 (2005) pp. 117-130.

Studeren in duytschen boeken van geestelicheden. Het Middelnederlands als literatuurtaal in de veertiende eeuw. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 11 (2005) pp. 110-126.

Redactie met Paul Hoftijzer, Kasper van Ommen & Jan Just Witkam:
Bronnen van kennis. Onderzoekers over de collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Leiden, Primavera Pers, 2006.

Ruusbroec. Literature and Mysticism in the Fourteenth Century, translated by Diane Webb (Leiden & Boston: Brill, 2007). Brill’s Studies in Intellectual History 150. [Engelse vertaling van Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw (Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2003)]

Senior University Lecturer

 • Faculty of Humanities
 • Centre for the Arts in Society
 • Oude Nederlandse L&C

Work address

Reuvens
Reuvensplaats 3-4
2311 BE Leiden
Room number 2.28

Contact

 • Warnar G., Anrooij W. van, Dlabacova A. & Scheepsma W.F. (2022), In memoriam Nigel Palmer (28 oktober 1946 – 8 mei 2022), (Neerlandistiek.nl). [other]. other
 • Warnar G. (2019), Lady Scripture’s Sacred Commitments: Dialogic Understanding in Dutch Religious Literature of the Late Fifteenth Century. In: Melion W.S., Carson Pastan E., Wandel L.P. (Eds.) Quid est sacramentum? Visual Representation of Sacred Mysteries in Early Modern Europe, 1400-1700. Intersections. Yearbook for Early Modern Studies no. 65/1 Leiden & Boston: Brill. 494-532. book chapter
 • Anrooij W. van, Dlabacova A., Geleijns E., Schaeps J., Warnar, G. & Zanen S. van (2020), Inleiding. In: Anrooij W. van, Dlabacova A., Geleijns E., Schaeps J., Warnar, G. & Zanen S. van (Eds.) Om het boek. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen. Hilversum: Verloren. 9-14. book chapter
 • Anrooij W. van, Dlabacova A., Geleijns E., Schaeps J.M.P., Warnar G. & Zanen S.M.W. van (Eds.) (2020), Om het boek. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen. Hilversum: Verloren. editorship of book
 • Warnar G. (2020), De andere Mertens: De Martijn-dialogen van Jacob van Maerlant als drieluik, Ons Geestelijk Erf 90(4): 231-247. article in journal
 • Warnar G. & Borreman N. (2020), Felicitas: De Roman van Limborch tussen Brabant en Luxemburg, Spiegel der Letteren 62(1): 1-29. article in journal
 • Warnar G. (2020), Zelfportret, spel en sollicitatie: Jan van Boendale in zijn Teesteye. In: Anrooij W. van, Dlabacova A., Geleijns E., Schaeps J., Warnar G. & Zanen S. van (Eds.) Om het boek. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen. . Hilversum: Verloren. 24-31. book chapter
 • Warnar G. (2019), The Many Returns of Elckerlijc: Every Man’s Mirror of Salvation. In: Theo d'Haen (Ed.) Dutch and Flemish Literature as World Literature. New York [etc.]: Bloomsbury, Academic. 54-67. book chapter
 • Schaeps J.M.P. & Warnar G. (2015), Ruusbroec, Wendel en Bodel Nijenhuis, Nieuw Letterkundig Magazijn : mededelingenblad uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 33(1): 33-36. article in journal
 • Warnar G. (2015), Elckerlijc in beeld: Jan Provoosts 'Rijkaard en de Dood', Spiegel der Letteren 57(3): 273-289. article in journal
 • Warnar G. (2015), Eye to Eye, Text to Image? Jan Provoost’s Sacred Allegory, Jan van Ruusbroec’s Spieghel der eeuwigher salicheit, and Mystical Contemplation in the Late Medieval Low Countries. In: Melion W., Palmer Wandel L. (Eds.) Image and Incarnation. The Early Modern Doctrine of the Pictorial Image. Intersections. Yearbook for Early Modern Studies no. 39 Leiden: Brill. 203-230. book chapter
 • Sturlese L. & Warnar G. (2015), Foreword. In: Abram M., Dlabacova A., Falque I., Signore G. (Eds.) Mobility of Ideas and Transmission of Texts. Religion, Learning, and Literature in the Rhineland and the Low Countries (ca. 1300-1550). Temi e testi no. 148 Rome: Edizioni di Storia e Letteratura. vii-xii. book chapter
 • Warnar, G. (2014), Prelude: Northern Circulation of Fourteenth-Century Mystical Texts [Prelude: Northern Circulation of Fourteenth-Century Mystical Texts] (translation: Warnar G.). In: Andersen E., Lähnemann H., Simon A. (Ed.) A Companion to Mysticism and Devotion in Northern Germany in the Late Middle Ages. Brill's Companions to the Christian Tradition no. 44 Leiden: Brill. 159-179. book chapter
 • Beccarisi A., Gottschall D., Hoenen M.J.F.M., Mertens Th., Palmer N.F., Schepers K., Schiewer H.-J., Sturlese L. & Suerbaum A. (Eds.) (2013), Temi e testi Temi e testi no. 113 en 122. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura. other
 • Warnar G. (2012), Het verlossende woord. De Utrechtse bijbels (ca. 1430-1480) in context, Ons Geestelijk Erf 83(3): 264-284. article in journal
 • Heuvel M.E.N. van den, Lem G.A.C. van der, Ommen K. van, Tilanus L., Vrolijk A.J.M. & Warnar G. (2012), Member of editorial staff Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 10(1). editorship of journal
 • Heuvel M.E.N. van den, Lem G.A.C. van der, Ommen K. van, Tilanus L., Vrolijk A.J.M. & Warnar G. (2012), Member of editorial staff Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 10(2). editorship of journal
 • Warnar G. (2012), Strijd om de zilveren bal. Onder theologen in de veertiende eeuw. In: Fagel S, Franken a.a.p., Honings R. (Eds.) Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren. Leiden: Leiden University Press. 45-52. conference paper
 • Warnar G. (2012), The Dominican, the Duke and the Book. The Authority of the Word in Dirc van Delft's Tafel vanden kersten ghelove (ca. 1400). In: C. Brusati, K.A.E. Enenkel, W.S. Melion (Eds.) The Authority of the Word. Reflecting on Image and Text in Northern Europe, 1400-1700. Leiden: Brill. 49-74. conference paper
 • Heuvel M.E.N. van den, Lem G.A.C. van der, Ommen K. van, Tilanus L., Vrolijk A.J.M. & Warnar G. (2011), Member of editorial staff Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 9(3). editorship of journal
 • Heuvel M.E.N. van den, Lem G.A.C. van der, Ommen K. van, Tilanus L., Vrolijk A.J.M. & Warnar G. (2011), Member of editorial staff Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 9(2). editorship of journal
 • Warnar G. (2011), The discovery of the dialogue in Dutch medieval literature. A discourse for meditation and disputation. In: Enenkel K., Melion W. (Eds.) Meditatio - Refashioning the self. Theory and Practice in Late Medieval and Ealy Modern Intellectual Culture. Leiden: Brill. 69-88. conference paper
 • Warnar G. (2011), Theory into Practice: the Theological Tradition in Dutch Medieval Literature (ca. 1300- 1400), Zeitschrift für deutsche Philologie 130(Sonderheft): 266. article in journal
 • Heuvel M.E.N. van den, Lem G.A.C. van der, Ommen K. van, Tilanus L., Vrolijk A.J.M. & Warnar G. (2010), Member of editorial staff Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 8(3). editorship of journal
 • Warnar G. (2010), Tauler's minninclich meister. Charisma and authority in the vernacular mystical tradition of the Low Countries and the Rhineland. In: Jansen k.l., Rubin m (Eds.) Charisma and Religious auuthority . Jewish, Christian and Muslim preaching, 1200-1500. Turnhout: Brepols. 49-72. conference paper
 • Warnar G., Besamusca A.A.M. & Sleiderink R.H. (Eds.) (2009), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Hilversum: Verloren. editorship of book
 • Warnar G., Besamusca A.A.M. & Sleiderink R.H. (2009), Lodewijk van Velthem. Ter inleiding. In: Warnar G, Besamusca a.a.m., Sleiderink R.H. (Eds.) De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Hilversum: Verloren. 7-30. book chapter
 • Warnar G. (2009), Ruusbroecs Brulocht tussen de preken van Tauler in handschrift en druk, Ons Geestelijk Erf 80(1): 48-63. article in journal
 • Warnar G. (2009), Velthem in de Vierde Partie. De verwerking van de geleerdentraditie in het Middelnederlands. In: warnar g, besamusca B, Sleiderink R.H. (Eds.) De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Hlversum: Verloren. 119-142. book chapter
 • Warnar G. (2008), Boekbespreking Review of: Tervooren H. (2005) Van der Masen tot op den Rijn. Ein Handbuch zur Geschichte der mittelalterlichen volkssprachlichen Literatur im Raum von Rhein und Maas, BMGN 113 123: 135-137. book review
 • Warnar G. (2008), Leringhen inden boeken. De tekst en de drager in de Nederlandse literatuur van de veertiende eeuw, Spiegel der Letteren 50: 155-171. article in journal
 • Warnar G. (2008), Ruusbroec’s Legacy. Mystical Writings and Charismatic Teaching in the Fourteenth Century. In: The Low Countries. Arts and society in Flanders and the Netherlands. The Low Countries, Arts and Society in Flanders and The Netherlands Brugge: Ons Erfdeel. 207-211. conference paper
 • Ommen K. van, Vrolijk A.J.M. & Warnar G. (Eds.) (2007), Aangeraakt. Boeken in contact met hun lezers. Een bundel opstellen voor Wim Gerritsen en Paul Hoftijzer Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Scaliger Instituut ; Universiteitsbibliotheek. editorship of book
 • Warnar G. (2007), Boze tongen en een doorboord hart. Vorm en inhoud van de oudste liefdesbrief in het Nederlands. In: Ommen K. van, Vrolijk A., Warnar G. (Eds.) Aangeraakt. Boeken in contact met hun lezers. Een bundel opstellen voor Wim Gerritsen en Paul Hoftijzer (Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek,75). Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 29-33. conference paper
 • Warnar G. (2007), Eene const die maket rike die wille wesen taleman. Over de eerste definitie van retorica in het Nederlands. In: Korevaart K.J.J., Jansen H., Jong J.C. de (Eds.) Het woud van de retorica. Bundel voor Antoine Braet. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. 229-240. conference paper
 • Warnar G. (2007), Eyn leyen bokelijn, dat sal mit bilden al untworpen sijn”. Speculum humanae salvationis in het Nederlands, Spiegel der Letteren 49: 107-122. article in journal
 • Warnar G. (2007), Men of Letters. Medieval Dutch Literature and Learning. In: Hoenen M.J.F.M., Cesalli L., Germann N. (Eds.) University, Council, City. Intellectual Culture on the Rhine (1300-1550). Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale- Rencontres de philosophie médiévale 13. Turnhout: Brepols. 221-246. conference paper
 • Warnar G. (2007), Ruusbroec. Literature and mysticism in the fourteenth century. Leiden: Brill. book
 • Hoftijzer P.G., Ommen K. van, Warnar G. & Witkam J.J. (Eds.) (2006), Bronnen van kennis. Wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Primavera Pers. editorship of book
 • Warnar G. (2006), Dagelijks geloof. Vrouwen en religie in de laatmiddeleeuwse stad. Leiden: Universiteitsbibliotheek. book
 • Warnar G., Mulder-Bakker A.B., Hart C. 't, Grooten J. & Jong H. de (2006), Dagelijks geloof. Vrouwen en religie in de middeleeuwse stad. Leidse inzending voor de academische jaarprijs 2006. Leiden: Universiteitsbibliotheek. book
 • Warnar G. (2006), Het boek als bundel. Willem de Vreese en de studie van de Nederlandse letterkunde in de handschriftencultuur van de late Middeleeuwen. In: Hoftijzer Paul, Ommen Kasper van, Warnar Geert, Witkam Jan Just (Eds.) Bronnen van Kennis. Wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Primavera Pers. 221-229. conference paper
 • Warnar G. (2006), Ruusbroec in Groenendaal. Mystieke literatuur tussen kennis en kunst. In: Clercq M. de, Bossche S. van den (Eds.) Zangers der groene waranden. Beelden van de literair-historische groene rand rond Brussel. Leuven: Universitaire Pers Leuven. 11-22. conference paper
 • Warnar G., Strien A. van, Oosterholt J., Kusters W., Hinskens F. & Weerman F. (2006), Member of editorial staff Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 122. editorship of journal
 • Warnar G. (2005), Adelaar of altvader? Review of: Lievens R. (2003) Het evangelie van de wilde adelaar, Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 12: 81-84. book review
 • Warnar G. (2005), Augustijnken in Pruisen. Over de drijfveren van een Middelnederlandse dichter en literatuur binnen de Duitse Orde, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 8: 101-139. article in journal
 • Warnar G. (2005), Ruusbroec op bed. Over leefregels en leermeesters in Middelnederlandse teksten, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 121: 117-130. article in journal
 • Warnar G. (2005), Tleven ons heren Jhesu Christi: Female Readers and Dutch Devotional Literature in the Fifteenth Century. In: Dijk M. van, Nip R. (Eds.) Saints, Scholars, and Politicians. Gender as a Tool in Medieval Studies. Turnhout: Brepols. 25-42. conference paper
 • Warnar G. (2004), Boekbespreking Review of: Faesen R. (2000) Begeerte in het werk van Hadewijch, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120: 170-171. book review
 • Dalen K. van, Kusters W., Hinskens F., Praamstra O.J., Strien A. van & Warnar G. (2004), Member of editorial staff Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120. editorship of journal
 • Warnar G. (2004), "Ex levitate mulierum": Masculine Mysticism and Jan van Ruusbroec's Perception of Religious Women. In: Hemptinne T. de, Góngora M.E. (Eds.) The Voice of Silence. Women's Literacy in a Men's Church. Turnhout: Brepols. 193-206. conference paper
 • Warnar G. (2004), Lodewijk van Velthem, de Spiegel historiael en Den lof van Maria. Van handschrift Wroclaw, Universiteitsbibliotheek IV F88e-II naar het bewustzijn van een Nederlandse literatuur in de veertiende eeuw. In: Kiédron S., Kowalska-Szubert A. (Eds.) Thesaurus polyglottus et flores et flores quadrilingues. Festschrift für Stanislaw Predota. Wroclaw. 709-714. conference paper
 • Warnar G. (2004), Ruusbroec's letters. Mystical Maturity and Age in Medieval Dutch Writing for Women. In: Mulder-Bakker A.B., Nip R. (Eds.) The Prime of Their Lives: Wise Old Women in Pre-Industrial Europe. Leuven: Peeters. 87-101. conference paper
 • Warnar G. (2004), "Studeren in duytschen boeken van geestelicheden". Het Middelnederlands als literatuurtaal in de veertiende eeuw, Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 11: 110-126. article in journal
 • Anrooij W. van, Hogenelst B.T. & Warnar G. (Eds.) (2003), Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Studies voor Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens . Amsterdam: Amsterdam University Press. editorship of book
 • Warnar G. (2003), De studie van de geestelijke letterkunde tussen 1900-1950. Van Mierlo (1878-1958) en de anderen. In: Anrooij W. van, Hogenelst D., Warnar G. (Eds.) Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam: Amsterdam University Press. 179-194. conference paper
 • Warnar G. (2003), Ruusbroec in het middelpunt, maar waarvan? De mysticus en de Middelnederlandse letterkunde, Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 10: 15-26. article in journal
 • Warnar G. (2003), Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. book
 • Warnar G. (2003), Tauler in Groenendaal. Mystik und Gelehrtheit in der mittelniederländische Literatur. In: Lehmann-Benz A., Zellman U., Küsters U. (Eds.) Schnittpunkte. Deutsch-Niederländische Literaturbeziehungen im späten Mittelalter. Münster. 55-66. conference paper
 • Warnar G. (2002), Boekbespreking Review of: Kock Th. (1999) Die Buchkultur der Devotio moderna. Handschriftenproduktion, Literaturversorgung und Bibliotheksaufbau im Zeitalter des Medienwechsels, Quaerendo 32: 143-146. book review
 • Warnar G. (2002), Dubbelster of tegenpolen? Boendale en Ruusbroec in de Middelnederlandse letterkunde van de veertiende eeuw. In: Anrooij W. van (Ed.) Al t'Antwerpen in die stad. Jan van Boendale (1280/90-1351) en de literaire cultuur van zijn tijd. Amsterdam: Prometheus. 31-44. conference paper
 • Warnar G. (2002), Ruh over Ruusbroec, of: een germanist op Ons Geestelijk Erf, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 118: 357-361. article in journal
 • Warnar G. (2001), Boekbespreking Review of: Schweitzer F.-J. (1997) Meister Eckhart und die Laie. Ein antihierarchischer Dialog des 14. Jahrhunderts aus den Niederlanden, Ons Geestelijk Erf 75: 141-146. book review
 • Warnar G. (2001), Boekbespreking Review of: Freienhagen-Baumgardt K. (1998) Hendrik Herps «Spieghel der volcomenheit» in oberdeutscher Überlieferung. Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte niederländischer Mystik im oberdeutschen Raum, Ons Geestelijk Erf 75: 302-304. book review
 • Warnar G. (2000), Gemoraliseerde mystiek. De verzen uit Jan van Ruusbroecs «Vanden twaelf beghinen» in handschrift Leiden, UB, Ltk 219, Nieuw letterkundig magazijn 18: 34-37. article in journal
 • Warnar G. (2000), Mystik in der Stadt. Jan van Ruusbroec und die niederländische Literatur des 14. Jahrhunderts. In: Haug W. (Ed.) Deutsche Mystik im abendländischen Zusammenhang. Neu erschlossene Texte, neue methodische Ansätze, neue theoretische Konzepte. Kolloquium 5.-9. Okt. 1998 in Fischingen, Thurgau. Tübingen: Niemeyer. 682-702. conference paper
 • Warnar G. & Bouwman A.T. (2000), The Bibliotheca Neerlandica Manuscripta as an Electronic Database. Achievements and Expectations. In: Schlusemann R., Hermans J.M.M., Hoogvliet M. (Eds.) Sources for the History of Medieval Books and Libraries. Groningen, 2000. Groningen: Forsten. 339-352. book chapter
 • Warnar G. (1999), Die donkerheit vercleren. Over de literair-historische achtergronden van de Middelnederlandse evangeliënharmonie, Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 6: 112-126. article in journal
 • Warnar G. (1999), Jan van Ruusbroec and the social position of late medieval mysticism. In: Blockmans W., Janse A. (Eds.) Showing Status. Representations of Social Positions in the Late Middle Ages.. 365-386. book chapter
 • Warnar G., Frueters V. & Poel D.E. van der (1999), Member of editorial staff Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 6. editorship of journal
 • Warnar G. (1998), Boekbespreking Review of: Dros I. (1998) Hadewych: visioenen; vert. uit het Middelnederlands, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114. book review
 • Warnar G. (1998), Member of editorial staff Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde . editorship of journal
 • Anrooij W. van, Poel D.E. van der & Warnar G. (1997), Member of editorial staff Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 4. editorship of journal
 • Warnar G. (1997), Boekbespreking Review of: Brinkman H. (1997) Het handschrift-Jan Phillipsz. Hs. Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Germ. Au. 557, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113: 280-283. book review
 • Warnar G. (1997), Een pleidooi voor Panerius, Ons Geestelijk Erf 71: 88-95. article in journal
 • Warnar G. (1997), Een sneeuwbui in het Zaniënwoud. Middelnederlandse geestelijke letterkunde ten tijde van Jan van Ruusbroec, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113: 101-115. article in journal
 • Warnar G. (1997), Mysticus aan de lessenaar. Jan van Ruusbroec en de middeleeuwse literatuurtheorie, Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 14: 140-145. article in journal
 • Oosterman J.B., Scheepsma W.F. & Warnar G. (1996), Lezen voor een zuiver gemoed. Over het lezen van Nederlandse geestelijke teksten in de late middeleeuwen. Catalogus bij een tentoonstelling gehouden in de Universiteitsbibliotheek te Leiden van 15 november 1996 tot 31 december 1996. Leiden: NN. book
 • Warnar G. (8 March 1995), Het ridderboec. Over Middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid (PhD thesis). Amsterdam: NN. Supervisor(s) and Co-supervisor(s):Oostrom F.P. van. PhD thesis
 • Warnar G. (1995), Meester Eckart, Walter van Holland en Jan van Ruusbroec. Historische en literaire betrekkingen in de Middelnederlandse mystiek, Ons Geestelijk Erf 69: 3-25. article in journal

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.