Universiteit Leiden

nl en

Frans Sonneveldt

Professor of (International) Estate Planning

Name
Prof.dr. F. Sonneveldt
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
f.sonneveldt@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6804-3491

Prof. Dr. Sonneveldt is related to the Institute for Private Law since the 1st of September 2007.

More information about Frans Sonneveldt

Prof. dr. Frans Sonneveldt is a partner in the firm Mazars Private Clients Tax Consultants in the Netherlands, The Hague.

He is a professor at Leiden University (department of notarial law) and a lecturer in the International Tax Program at that university. He was a member of the Moltmaker Committee engaged in the preparation of a report on the revision of the Dutch Inheritance Tax Act 1956. He is also a deputy-judge at the Court of Appeals at ‘s-Hertogenbosch.

Mr. Sonneveldt was a panelist of a seminar on international estate planning during the 2002 Oslo Congress of International Fiscal Association (IFA), he chaired a seminar on this subject for IFA in Vienna in September 2004 and he was the chair of subject 2 (‘death as a taxable event and its international ramifications’) at the IFA Congress 2010 in Rome.

Mr. Sonneveldt is a member of the International Academy of Estate and Trust Law (IAETL) and the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). He was a visiting Scholar at Harvard Law School and a guest lecturer at Queens’ College Cambridge, New York University and the University of Neuchâtel, Switzerland. He is also a lecturer at the Executive Master Program of Advanced Studies in International Taxation at the University of Lausanne, Switzerland. Since 2014 he is a Member of the ‘group of experts on removing tax problems facing individuals who are active across borders within the EU’ at the European Commission.

Professional authorities

 • Anglo-American Trust and other trust like devices.
 • Estate Planning including legal and tax advice on last wills, prenuptial agreements, divorces, gifts, emigration and immigration.

Professor of (International) Estate Planning

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number C2.17

Contact

 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2023), De turboverdeling revisited. In: Es P.C. van, Castermans A.G., Breedveld C.G. & Sikkema T.H. (Eds.) Hulde aan Huijgen: Opstellen aangeboden aan prof.mr. W.G. Huijgen ter gelegenheid van zijn emeritaat. Deventer: Wolters Kluwer. 263-277. book chapter
 • Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E. & Sonneveldt F. (2022), Compendium erfrecht: [Achtste druk]. Deventer: Wolters Kluwer. book
 • Autar A.R., Burgerhart W. & Sonneveldt F. (2022), Compendium estate planning: [Negende druk]. Den Haag: Sdu. book
 • Sonneveldt F. (2022), Fiscale aspecten van boedelafwikkeling. In: Autar A.R., Burgerhart W. & Sonneveldt F. (Eds.) Compendium Estate Planning. Den Haag: Sdu. 415-480. book chapter
 • Sonneveldt F. (2022), Internationale aspecten van estate planning. In: Autar A.R., Burgerhart W. & Sonneveldt F. (Eds.) Compendium Estate Planning. Den Haag: Sdu. 655-684. book chapter
 • Sonneveldt F. (Ed.) (2022), Lustrumbundel Genootschap van Estate Planners: herziening van de Successiewet 1956. De stand van zaken na twaalf jaar. Bijdrages naar aanleiding van het vierde lustrum van het Genootschap van Estate Planners. s.l.: Genootschap van Estate Planners. editorship of book
 • Sonneveldt F. (2022), Wegwijs in de Successiewet: [Zevenentwintigste druk] Wegwijsserie. Den Haag: Sdu. book
 • Autar A.R., Burgerhart W. & Sonneveldt F. (Eds.) (2021), Compendium Estate Planning: [Achtste druk]. Den Haag: Sdu. editorship of book
 • Sonneveldt F. (2021), Fiscale aspecten van boedelafwikkeling. In: Autar A.R., Burgerhart W. & Sonneveldt F. (Eds.) Compendium Estate Planning. Den Haag: Sdu. 409-475. book chapter
 • Sonneveldt F. (2021), Internationale aspecten van estate planning. In: Autar A.R., Burgerhart W. & Sonneveldt F. (Eds.) Compendium Estate Planning. Den Haag: Sdu. 637-669. book chapter
 • Sonneveldt F. (2021), Wegwijs in de Successiewet: [Zesentwintigste druk] Wegwijsserie. Den Haag: Sdu. book
 • Sonneveldt F. (2020), Wegwijs in de Successiewet Wegwijsserie. Den Haag: Sdu Uitgevers bv. book
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2020), De ethische dimensie van estate planning vanuit een casuïstisch perspectief, Kwartaalbericht Estate Planning 2020(3): 13-16 (KWEP 2020/22). article in journal
 • Sonneveldt F. (2020), La problématique de la double imposition des successions dans l'Union européenne: quo vadis, Journal de droit fiscal 2019(9/10): 257-280. article in journal
 • Reinhartz B.E., Blokland P., Schoenmaker F.A.M., Sonneveldt F., Stollenwerck A.H.N. & Valburch M.C.W.H. van (2020), Coronacrisis: nood eist wet!, Fiscaal tijdschrift vermogen 2020(2): 6-12 (FTV 2020/5). article in journal
 • Autar A.R., Burgerhart W., Geerlings J.R. & Sonneveldt F. (Eds.) (2019), Compendium Familie-erfgoedstrategie [Tweede druk]. Den Haag: Sdu. editorship of book
 • Autar A.R., Burgerhart W. & Sonneveldt F. (Eds.) (2019), Compendium Estate Planning 2019 [Zevende druk]. Den Haag: Sdu. editorship of book
 • Sonneveldt F. (2019), Wegwijs in de Successiewet [Vierentwintigste druk] Wegwijsserie. Den Haag: Sdu Uitgevers bv. book
 • Sonneveldt F. (2019), De materiële bevoordeling als een in de wet verankerde mathematische formule?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2019(7241): 427-429. article in journal
 • Sonneveldt F. (2019), Fiscale aspecten van boedelafwikkeling. In: Autar A.R., Burgerhart W., Sonneveldt F. (Eds.) Compendium Estate Planning 2019. Den Haag: Sdu. 395-464. book chapter
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2019), Het ‘op singuliere wijze’ gesloten huwelijk met SW 1956-faciliteiten?, NTFR-Beschouwingen 2019(5): 10-13 (NTFR-B 2019/18). article in journal
 • Sonneveldt F. (2019), Internationale aspecten van estate planning. In: Autar A.R., Burgerhart W. & Sonneveldt F. (Eds.) Compendium Estate Planning 2019. Den Haag: Sdu. 615-647. book chapter
 • Sonneveldt F. (2018), Wegwijs in de Successiewet [Drieëntwintigste druk] Wegwijsserie. Den Haag: Sdu. book
 • Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E. & Sonneveldt F. (Eds.) (2018), Compendium erfrecht. Deventer: Wolters Kluwer. editorship of book
 • Sonneveldt F. & Richelle F. (2018), Twee perfectionisten vonden elkaar, Orde: magazine van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 2018(2): 22-25. article in magazine/newspaper
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2018), (Echt)scheiding en fiscale aspecten. Monografieën (Echt)scheidingsrecht no. 7. The Hague: Sdu. book
 • Sonneveldt F., Saija D.J., Seijsener M.A. & Deeleman S.A.C. (2018), Erven en schenken. Fiscale praktijkreeks no. 17. The Hague: Sdu. book
 • Sonneveldt F. (2018), Dubbele erfbelastingproblematiek in de Europese Unie: Quo vadis?. In: Liber Amicorum Rik Deblauwe. Gent: Knops Books. 579-602. book chapter
 • Autar A.R., Baard C.B., Burgerhart W. & Sonneveldt F. (Eds.) (2018), Compendium Estate Planning 2018. The Hague: Sdu. editorship of book
 • Sonneveldt F. (2018), Internationale aspecten van estate planning. In: Autar A.R., Baard C.B., Burgerhart W., Sonneveldt F. (Eds.) Compendium Estate Planning 2018. Den Haag: Sdu. book chapter
 • Sonneveldt F. (2017), Ligt een herziening van de Successiewet 1956 in het verschiet?. In: Stichting LNSC Amsterdam (Ed.) Fiscale vernieuwing op komst? Naar een andere belastingheffing op particulier inkomen/vermogen?. Ars Notariatus no. 165 Deventer: Wolters Kluwer. 39-49. book chapter
 • Sonneveldt F. (2017), De rechtsgronden van de schenkbelasting, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7165): 730-737. article in journal
 • Sonneveldt F. (2017), Wegwijs in de Successiewet Wegwijsserie no. 22. Den Haag: Sdu Uitgevers. book
 • Sonneveldt F. (2017), Één erfenis: één erfbelasting graag, Orde: magazine van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 5(2): 21-23. article in journal
 • Autar A.R., Burgerhart W., Geerlings J.R. & Sonneveldt F. (Eds.) (2017), Compendium Familie-erfgoed-strategie. Den Haag: Sdu. editorship of book
 • Sonneveldt F. (2017), Op fictieve verkrijging ingevolge artikel 13a SW 1956 is BOR niet van toepassing, NLFiscaal Schenk- en erfbelasting(16): 49-51. article in journal
 • Sonneveldt F. & Verdickt B. (2017), De Vlaamse visie op de Nederlandse ouderlijke boedelverdeling en de wettelijke verdeling, Tijdschrift Estate Planning 16: 519-541. article in journal
 • Sonneveldt F. & Beelen D.C. van (2017), Erven. In: Familie vermogen. Bussum: Providence Capital. 156-165. book chapter
 • Autar A.R., Baard C.B., Burgerhart W. & Sonneveldt F. (Eds.) (2017), Compendium Estate Planning. Den Haag: Sdu. editorship of book
 • Sonneveldt F. (2017), Is de toekomst van de Successiewet 1956 te destilleren uit het recente verleden?, NTFR-Beschouwingen 2017(1): 14-18 (NTFR-B 2017/4). article in journal
 • Sonneveldt F. (2016), Ultimum remedium ter bestrijding van de grensoverschrijdende erfbelastingproblematiek binnen de Europese Unie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2016(7121): 781-789. article in journal: refereed
 • Sonneveldt F. (2016), Wegwijs in de Successiewet: [Eenentwintigste druk] Wegwijsserie. The Hague: Sdu. book
 • Sonneveldt F. (2016), Opinie: Behoort dubbele erfbelasting binnen de Europese Unie spoedig tot het verleden?, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(23): 1-3 (NTFR 2016/1436). article in journal
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2016), (Echt)scheiding en fiscale aspecten Monografieën (Echt)scheidingsrecht no. 14. The Hague: Sdu. book
 • Vrijmoed M.F. & Sonneveldt F. (2016), Estate planning in het kader van de Belastingregeling Nederland Curaçao, FBN: fiscale berichten voor het notariaat 28(2): FBN 2016/6. article in journal
 • Sonneveldt F. & Monteiro M. de L. (2016), Een Europese Erfbelastingverordening in de pijplijn, FBN: fiscale berichten voor het notariaat 2016(11): 7-9 (FBN 2016/60). article in journal
 • Sonneveldt F. (2016), 'Help, ik heb de loterij gewonnen, wat nu?' Perikelen rondom de tienjaarstermijn, Fiscaal tijdschrift vermogen 2016(10): 14-16 (FTV 2016/44). article in journal
 • Sonneveldt F. & Expert Group for Taxation and Customs Union (2015), Ways to tackle inheritance cross-border tax obstacles facing individuals within the EU. Luxembourg: Publications Office of the European Union. report
 • Sonneveldt F. (2015), De Hoge Raad en de internationale aspecten van de Succesiewet 1956, NTFR 2015(2498): 6-11. article in journal
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2015), '(Echtscheiding) en fiscale aspecten' Monografieën (Echt)scheidingsrecht no. 7. Den Haag: SdU. book
 • Deblauwe R., Biesmans A., Kroon B. de & Sonneveldt F. (2015), Gift and inheritance tax with regard to charities. In: EATLP International Tax Series, Volume II, IBFD.. 1-14. book chapter
 • Sonneveldt F. (2015), Internationale aspecten van estate planning. In: Autar A.R., Kolkman W.D. (Eds.) Compendium Estate Planning 2015. Compendium 'Estate Planning' Den Haag: Sdu. 557-586. book chapter
 • Sonneveldt F. (2015), Opinie: 'Na de Erfrechtverordening nu de Erfbelastingverordening?', NTFR 2015(1732): 1-4. article in journal
 • Martens C.J.M. & Sonneveldt F. (2015), Wegwijs in de Successiewet Wegwijsserie. Den Haag: Sdu. book
 • Sonneveldt F. (2014), Een Opinie over Opinies, NTFR 90: 1-2. article in journal
 • Sonneveldt F. (2014), Een Opinie over Opinies, NTFR 15(1): 1-2. article in journal
 • Autar A.R., Baart C.B., Sonneveldt F. & Kolkman W.D. (Eds.) (2014), Compendium 'Estate Planning' 2014. Den Haag: Sdu uitgever. editorship of book
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2014), (Echt)scheiding en fiscale aspecten Monografieën (Echt)scheidingsrecht no. 7. Den Haag: Sdu uitgever. book
 • Sonneveldt F. (2014), Europese ontwikkelingen op het gebied van de schenk- en erfbelasting, FBN: fiscale berichten voor het notariaat : 3-9. article in journal
 • Sonneveldt F. & Martens C.J.M. (2014), Wegwijs in de Successiewet Wegwijsserie. Den Haag: Sdu Uitgever. book
 • Sonneveldt F. & Vegter J.B. (2013), APV's en internationale estate planningtsadvisering. Vier casusposities met Amerikaanse trustvormen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 1014-1026. article in journal
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L (2013), (Echt)scheiding en fiscale aspecten no. 11. Den Haag: Sdu Uitgevers. book
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2013), Internationale aspecten van erf- en schenkbelasting. Deventer: Kluwer. book
 • Sonneveldt F. & De Kroon B.B.A. (2013), International tax treatment of trusts, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 144(6995). article in journal
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2013), International tax treatment of trusts, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 1027-1033. article in journal
 • Sonneveldt F. & Vrijmoed M. (2013), The Inheritance and Gift Tax Treatment of Anglo-American Trusts. In: Basha L.A. (Ed.) A Guide to International Estate Planning: Drafting, Compliance, and Administration Strategies. Washington D.C.: American Bar Association. 485-523. book chapter
 • Sonneveldt F. & Martens C.J.M. (2013), Wegwijs in de Successiewet (achttiende druk). Den Haag: Sdu uitgevers. book
 • Sonneveldt F. (2012), [Bespreking van: Boer, J.P. (2011) De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Den Haag: Sdu], Ars Aequi . article in journal
 • Sonneveldt F. (2012), Bespreking van: Gubbels, N.C.G.(2011) Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Deventer: Kluwer Review of: Gubbels N.C.G. (2011) Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2012(5): 258-262. book review
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2012), Gezamenlijk en/of opvolgend vruchtgebruik in de Successiewet 1956, NTFR-Beschouwingen 6(4): 14-19. article in journal
 • Sonneveldt F. (2012), Internationale aspecten van estate planning. In: Compendium estate planning. Den Haag: Sdu. 541-560. book chapter
 • Sonneveldt F. (2012), Opinie: Internationale erf(belasting)problematiek onder de loep, NTFR 13(38): 1-5. article in journal
 • Sonneveldt F. & Monteiro M. de L. (2012), Voldoet Nederland aan de aanbeveling van de Europese Commissie op het gebied van de grensoverschrijdende erfbelasting?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 143(6934): 439-450. article in journal
 • Sonneveldt F. & Martens C.J.M. (2012), Wegwijs in de Successiewet (zeventiende druk). 's-Gravenhage: Sdu uitgevers. book
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2011), Compendium 'Estate Planning'. Deventer: Kluwer. book
 • Sonneveldt F. & Vrenegoor A.M. (2011), Door Nederlanders gehouden Frans onroerend goed. Rechtstreeks of via een SCI? Een fiscale vergelijking, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6909): 987-996. article in journal
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2011), (Echt)scheiding en fiscale aspecten. 's-Gravenhage: Sdu uitgevers. book
 • Sonneveldt F. & Monteiro M. de L. (2011), Europese ontwikkelingen in de internationale Estate Planning, Fiscale Berichten voor het Notariaat 03-2011: 18-21. article in journal
 • Kroon B.B.A. de & Sonneveldt F. (2011), Het nieuwe fiscale partnerbegrip in de inkomstenbelasting, Estate Planner (8): 8-12. article in journal
 • Sonneveldt F. & Richelle F. (2011), 'Netherlands' - IFA - Cahier de droit fiscal international. 's-Gravenhage: Sdu uitgevers. book
 • Sonneveldt F. (2011), Opinie; Een toekomst zonder nieuwe schenk- en erfbelastingverdragen?, NTFR 16: 1-3. article in journal
 • Sonneveldt F. & Martens C.J.M. (2011), Wegwijs in de Successiewet (zestiende druk). 's-Gravenhage: Sdu uitgevers. book
 • Sonneveldt F. & Richelle F. (2010), De vernieuwde Successiewet 1956; eindpunt of tussenstation?. In: Herziening belastingstelsel/Een sprong in het duister of een grote sprong voorwaarts?. Edam: Orange House BV, in opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. 19-24. book chapter
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2010), Compendium 'Estate Planning'. Deventer: Kluwer. book
 • Kroon B.B.A. de & Sonneveldt F. (2010), De schenking onder opschortende voorwaarde in het licht van de vernieuwde Successiewet 1956, Tijdschrift Erfrecht (1): 3-7. article in journal
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2010), (Echt)scheiding en fiscale aspecten. 's-Gravenhage: Sdu uitgevers. book
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2010), Erfrecht: fiscaalrechtelijke aspecten. In: Sonneveldt F., Stollenwerck F. (Eds.) Estate Planning. Den Haag: SDU Uitgevers. 135-182. book chapter
 • Sonneveldt F. & Stollenwerck A.H.N. (2010), Estate planning, 9e druk. 's-Gravenhage: Sdu uitgevers. book
 • Sonneveldt F. (2010), Fiscale wetgeving: van intercity tot tgv, Vakstudie Nieuws 07-01-2010. article in journal
 • Sonneveldt F. (2010), Het huwelijksvermogens- en erfrecht in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland: oceans apart, Kwartaalbericht Estate Planning september: 4-10. article in magazine/newspaper
 • Sonneveldt F. & Vrenegoor A.M. (2010), Het levenstestament in de Anglo-Amerikaanse wereld, Fiscaal tijdschrift vermogen 45(10): 20-23. article in journal
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2010), Opvolgend Vruchtgebruik: een koerswijziging?, NTFR-Beschouwingen 16: 7-10. article in journal
 • Sonneveldt F. (2010), Rechtsvraag: Hoe dient omgegaan te worden met bestaande ik-opa testamenten vanaf 1 januari 2010, Fiscaal tijdschrift vermogen september: 30-31. article in magazine/newspaper
 • Sonneveldt F. & Verstijnen W. (2010), Tendencies in the Netherlands. Wien: Linde Verlag Wien Ges.m.b.H.. book
 • Sonneveldt F. (2010), The Netherlands. In: Lyons QC T.J. (Ed.) Capital Taxes and Estate Planning in Europe. London: Sweet & Maxwell. 1101-1156. book chapter
 • Sonneveldt F. (2010), Thoroughly trained, professional tax advisers, Exposé 04-2010: 7-7. article in journal
 • Sonneveldt F. & Martens C.J.M. (2010), Wegwijs in de Successiewet (vijftiende druk). 's-Gravenhage: Sdu uitgevers. book
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2009), Bedrijfsopvolging in België en Duitsland, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6808): 659-667. article in journal
 • Sonneveldt F. (2009), Column; De ‘restauratiewerkzaamheden’ in het wetsvoorstel van 20 april 2009, BelastingBrief (6): 1-2. article in magazine/newspaper
 • Sonneveldt F. (2009), De fiscale positie van de dga: Successie- en schenkingsrecht en recht van overgang, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (103): 83-88. article in journal
 • Sonneveldt F. & Zuiderwijk J.C.L. (2009), (Echt)scheiding en fiscale aspecten. In: Monografieën (echt)scheidingsrecht. Den Haag: SDU Uitgevers. book chapter
 • Sonneveldt F. (2009), Ergernissen rond de erfbelasting, Nestor, Infoblad Vereniging Oud-leden van de Tweede Kamer der Staten-generaal (7): 22-23. article in magazine/newspaper
 • Sonneveldt F. (2009), Internationale aspecten van de vernieuwde successiewet 1956, Fiscale Berichten voor het Notariaat (40): 24-28. article in journal
 • Sonneveldt F. (2009), Internationale aspecten van de vernieuwde Successiewet 1956, Fiscale Berichten voor het Notariaat (65): 22-25. article in journal
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2009), Internationale aspecten van de vernieuwde Successiewet 1956, Weekblad Fiscaal Recht (6815): 731-737. article in journal
 • Sonneveldt F. (2009), L’histoire se répète: van Hendrik VIII en Jan Kees de Jager, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (4): 1-3. article in journal
 • Sonneveldt F. & Martens C.J.M. (2009), Wegwijs in de Successiewet (veertiende druk). Den Haag: SDU Uitgevers. book
 • Sonneveldt F. (31 October 2008), Erfenis Kleinkind aan banden. Algemeen Dagblad. article in magazine/newspaper
 • Sonneveldt F. (1 July 2008), De Jager wil erfbelasting drastisch gaan vernieuwen. Algemeen Dagblad. article in magazine/newspaper
 • Sonneveldt F. (24 June 2008), Riskant contract: trouwen in gemeenschap. NRC Handelsblad. article in magazine/newspaper
 • Sonneveldt F. (2008), De laatste ontwikkelingen rondom remigratie in het kader van de Successiewet 1956, BelastingBrief 2008(november): 1-2. article in journal
 • Sonneveldt F. (2008), (Echt)scheiding en fiscale aspecten. In: Monografieën (echt)scheidingsrecht. Den Haag: Sdu uitgevers. 1-113. book chapter
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2008), Internationale inspiratie voor een nieuwe Succcessiewet, Weekblad Fiscaal Recht mei 2008(6766): 592-599. article in journal
 • Sonneveldt F. & Monteiro M. de L. (2008), Internationale suggesties voor de nieuwe Wet schenk- en erfbelasting, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie mei 2008(6757): 430-435. article in journal: refereed
 • Sonneveldt F. (2008), Onvolkomenheden in de SW 1956 en het BvdB 2001, NTFR : 1-4. article in journal
 • Sonneveldt F. (2008), Rechtsvraag, Fiscaal tijdschrift vermogen 2008(december): 23-25. article in journal
 • Sonneveldt F. (2008), The Tax treatment of the trust and of the fiducie in the Netherlands. In: Tirard J-M (Ed.) Trust & fiducie: concurrents ou compléments. Genève: Editions Academy & Finance SA. 305-332. book chapter
 • Sonneveldt F. & Martens C.J.M. (2008), Wegwijs in de Successiewet. Den Haag: Sdu uitgevers. book
 • Sonneveldt F. (2007), Column 'Eindelijk helderheid ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten', BelastingBrief nov.(10): 1-1. article in journal
 • Sonneveldt F. (2007), Rapport van de Commissie algemeen nut beogende instelling. Deventer: Kluwer. report
 • Sonneveldt F. & Martens C.J.M. (2007), Wegwijs in de Successiewet. Amersfoort: Sdu. book
 • Mazars Bewind & Executele B.V. Bestuurder
 • Hof 's-Hertogenbosch Raadsheer plaatsvervanger
 • Universiteit Leiden Lecturer International Tax Program
 • Stichting Administratiekantoor De Jonge Beleggers Bestuurder
 • Stichting Administratiekantoor Curpohold Bestuurder
 • Stichting Masterly The Hague Lid van Comité van Aanbeveling
 • Stichting NLFiscaal Annotator
 • Stichting Internationaal Juridisch Instituut Bestuurder
 • Sebastiaan Genootschap Voorzitter Bestuur
 • Universiteit Lausanne Docent Executive Master Program of Advanced Studies in International Taxation
 • Genootschap van Estate Planners Voorzitter Bestuur
 • Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) Lid van Wetenschappelijk Advies Raad (WAR)
 • Cornelis Kruseman-Jozina Maria Cornelia Ising Stichting Voorzitter van het Bestuur
 • EPN Buitengewoon lid
 • European Association of Tax Law Professors (EATLP) Member
 • Fiscaal Bureau voor Het Notariaat (FBN) Redacteur
 • NDFR Successierecht en overdrachtsbelasting Redactielid
 • Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht lid van de Redactieraad
 • New York University Practice Council
 • Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Lid
 • Stichting Instituut voor Nationale en Internationale Estate Planning, verbonden met de UU lid Raad van Advies
 • The International Academy of Estate and Trust Law (San Francisco, CA) Academician
 • Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie (WPNR) Vaste medewerker
 • Grotius Academie hoofddocent Estate Planning
This website uses cookies.  More information.