Universiteit Leiden

nl en

Bianca de Kroon

Guest lecturer

Name
Mr.drs. B.B.A. de Kroon LLM
Telephone
+31 71 527 7880
E-mail
b.b.a.de.kroon.3@law.leidenuniv.nl

Dr Bianca de Kroon has been part of the Institute of Private Law since 2007.

More information about Bianca de Kroon

Studies

 • Law and Economics (2003, with honours), Utrecht University
 • Tax Law (2005, with honours), Utrecht University
 • Notarial Law (2005, with honours), Utrecht University
 • LL.M. (2006), University of Cambridge

Publications

Various publications on national and international estate planning and tax law.

Associated courses within the institution

 • Inheritance and gift tax
 • Estate planning
 • Succession law

Ancillary positions and organisation

Estate planner at Mazars Paardekooper Hoffman Tax lawyers in the Netherlands, The Hague

Contributor to

 • Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR), Dutch weekly tax law magazine
 • NTFR Beschouwingen, monthly tax law magazine

Languages

Dutch and English

Guest lecturer

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number C216

Contact

Lecturer

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number C2.15

Contact

 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2023), De turboverdeling revisited. In: Es P.C. van, Castermans A.G., Breedveld C.G. & Sikkema T.H. (Eds.), Hulde aan Huijgen: Opstellen aangeboden aan prof.mr. W.G. Huijgen ter gelegenheid van zijn emeritaat. Deventer: Wolters Kluwer. 263-277. Boekdeel
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2020), De ethische dimensie van estate planning vanuit een casuïstisch perspectief, Kwartaalbericht Estate Planning 2020(3): 13-16 (KWEP 2020/22). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2019), Het ‘op singuliere wijze’ gesloten huwelijk met SW 1956-faciliteiten?, NTFR-Beschouwingen 2019(5): 10-13 (NTFR-B 2019/18). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de (15 December 2016), Schenkwijzer voor wijs schenken. Van kennis naar kansen: Markt&Financiering. [blog entry]. Web publicatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 March 2016, no. 14/00576, ECLI:NL:GHARL:2016:1687. NTFR 2016(20) (NTFR 2016/1321 NTFR 2016/1321 Navorderingsaanslag voor onbelaste geconserveerde waarde is terecht nu niet langer aan voortzettingseis is voldaan). Annotatie
 • Kroon B.B.A. de (20 January 2016), Over een kleine wetswijziging met een groot gevolg. Van kennis naar kansen: Markt&Financiering. [blog entry]. Web publicatie
 • Kroon B.B.A. de (19 October 2016), Ouders als geldschieter, een goed idee… ?. Van kennis naar kansen: Markt&Financiering. [blog entry]. Web publicatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 June 2016, no. 15/00379, ECLI:NL:GHARL:2016:4548. NTFR 2016(29) (NTFR 2016/1862 NTFR 2016/1862 Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet van toepassing als vordering uit hoofde van finaal verrekenbeding vererft naar kind). Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Rechtbank Gelderland 12 April 2016, no. AWB - 15 _ 3274, ECLI:NL:RBGEL:2016:1942. NTFR 2016(25) (NTFR 2016/1606 NTFR 2016/1606 Schenking tussen echtgenoten vanwege verkoop onroerende zaken tegen te lage waarde). Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 June 2016, no. 14/01252, ECLI:NL:GHARL:2016:4546. NTFR 2016(29) (NTFR 2016/1861 NTFR 2016/1861 Bijzondere vrijstelling voor financieel armlastigen niet van toepassing omdat zoon niet armlastig is). Annotatie
 • Brankov A.K. & Kroon B.B.A. de (2016), Special report: Art, Auctions & Antiques: Avoiding Controversies Over Commissioned Artwork, Trust & Estates 2016(March): 2-5. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Gerechtshof Amsterdam 5 November 2015, no. 13/00765, ECLI:NL:GHAMS:2015:4875. NTFR 2016(5) (NTFR 2016/557 NTFR 2016/557 WEV in plaats van WOZ-waarde met leegstandsratio bij afwijking in betekenende mate). Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Rechtbank Den Haag 18 February 2016, no. AWB - 15 _ 6515, ECLI:NL:RBDHA:2016:1657. NTFR 2016(14) (NTFR 2016/1015 NTFR 2016/1015 Bij waardering bedrijfspand op overlijdensdatum dient rekening te worden gehouden met koopoptie). Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 June 2016, no. BRE - 15 _ 2267, ECLI:NL:RBZWB:2016:3739. NTFR 2016(45) (NTFR 2016/2671 NTFR 2016/2671 Schenking van € 300.000 strekt tot het voldoen aan een natuurlijke verbintenis). Annotatie
 • Kroon B.B.A. de (2013), Nadere verkrijgingen in de Successiewet 1956, NTFR-Beschouwingen 2013(22): . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • De Kroon B.B.A., annotation: Hof Amsterdam 08 april 2013, nr.11/00741 8 April 2013, no. 11/00741, NTFR 2013(1857) (2013/1857). Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Hoge Raad 12 april 2013, nr.12/01402 12 April 2013, no. 12/01402, NTFR 2013(1086). Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Hof Amsterdam 11 januari 2013, nr 11/00897 11 January 2013, no. 11/00897, NTFR 2013(698) (2013/698). Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Hof 's-Gravenhage 28 December 2011, NTFR 2012/1286. Annotatie
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2012), Gezamenlijk en/of opvolgend vruchtgebruik in de Successiewet 1956, NTFR-Beschouwingen 6(4): 14-19. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Rechtbank haarlem 18 October 2011, NTFR 912. Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, Laman E.A. & Lucas Luijckx M.B. (2012), Stichting en vereniging. Den Haag: SDU Uitgevers. Boek
 • Kroon B.B.A. de (2012), De kunstregeling in de Successiewet 1956, Vakblad Financiële Planning 2012(12): 17-20. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Hof Amsterdam 9 June 2011, NTFR. Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Rechtbank Haarlem 29 June 2010, NTFR. Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Rechtbank Haarlem 22 November 2010, NTFR. Annotatie
 • Kroon B.B.A. de (2011), [Bespreking van: Pieterse, L.J.A. (2011) Van mens tot mens. Vriendenbundel Harrie van Mens. S.l.: SDU], Weekblad Fiscaal Recht 6907: . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de & Sonneveldt F. (2011), Het nieuwe fiscale partnerbegrip in de inkomstenbelasting, Estate Planner (8): 8-12. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Rechtbank Breda 18 April 2011, NTFR 10 (04030). Annotatie
 • Kroon B.B.A. de (2011), Ondernemingsvermogen en tweetrapsbepalingen, NTFR-Beschouwingen (11): 13-18. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de & Richelle F. (2011), Reparatie van 'oude' schuldigerkenningen uit vrijgevigheid, Fiscaal tijdschrift vermogen 12(6): 15-18. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de (2011), Ondernemingsvermogen en tweetrapsbepalingen (deel I), NTFR-Beschouwingen 35(10): 5-10. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2010), Erfrecht: fiscaalrechtelijke aspecten. In: Sonneveldt F. & Stollenwerck F. (Eds.), Estate Planning. Den Haag: SDU Uitgevers. 135-182. Boekdeel
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Minister van Financiën 14 September 2010, NTFR 2211: 40. Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: HR 21 May 2010, NTFR 1855: 20-22. Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: AG IJzerman 16 December 2009, NTFR 359: 35-36. Annotatie
 • Kroon B.B.A. de & Sonneveldt F. (2010), De schenking onder opschortende voorwaarde in het licht van de vernieuwde Successiewet 1956, Tijdschrift Erfrecht (1): 3-7. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2010), Opvolgend Vruchtgebruik: een koerswijziging?, NTFR-Beschouwingen 16: 7-10. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de, annotation: HR 7 May 2010, NTFR 1148: 25-27. Annotatie
 • Kroon B.B.A. de (2010), Een nieuw Fiscaal partnerbegrip, Fiscaal tijdschrift vermogen 11(nov): 11-15. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de (2009), Tweede nota van wijziging bij wetsvoorstel tot wijziging SW 1956 ingediend (bedrijfsopvolgingsregeling), NTFR (2104): 33-33. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de, annotation: HR 25 September 2009, NTFR 2103: 28-30. Annotatie
 • Kroon B.B.A. de (2009), Nota n.a.v. nader verslag wijziging SW 1956 naar Tweede Kamer (bedrijfsopvolging), NTFR (2006): 80-80. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de (2009), Nota n.a.v. verslag en nota van wijziging ingediend bij gewijzigde Successiewet 1956 (voorwaardelijke schenking en bedrijfsopvolging), NTFR (1871): 10-11. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Hof Den Haag 1 May 2009, NTFR 1370: 18-19. Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Hof Arnhem 3 June 2009, NTFR 1872: 16-17. Annotatie
 • Kroon B.B.A. de (2009), Wetsvoorstel herziening SW 1956 naar de Tweede Kamer (bedrijfsopvolging), NTFR (986): 25-26. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de (2009), Wetsvoorstel tot wijziging SW 1956 aangenomen door Eerste Kamer (Bedrijfsopvolgingsregeling), NTFR (2727): 33-33. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de (2009), Derde nota van wijziging ingediend en wetsvoorstel herziening SW 1956 aangenomen door TK, NTFR (2454): 31-32. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Hof Amsterdam 20 August 2009, NTFR 1909: 11. Annotatie
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2009), Internationale aspecten van de vernieuwde Successiewet 1956, Weekblad Fiscaal Recht (6815): 731-737. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de (2009), Belastinglatentie evenredig toerekenen: beroep in cassatie ingetrokken, NTFR (1910): 12-12. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2009), Bedrijfsopvolging in België en Duitsland, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6808): 659-667. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de & Monteiro M. de L. (2008), Wijzigingen in de Franse estateplanningspraktijk, Kwartaalbericht Estate Planning 2008(maart): 14-19. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Rechtbank Haarlem 20 October 2008, NTFR 2340 (6504). Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Rechtbank Haarlem 5 August 2008, NTFR 2339 (6503). Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Hof van Justitie EG 11 September 2008, NTFR 1994. Annotatie
 • Kroon B.B.A. de (2008), Hoofdstuk 5: Aspecten van het schenkings- en successierecht bij stichtingen en verenigingen/Hoofdstuk 6: Fiscale faciliteiten voor begunstigers van stichtingen en verenigingen. In: Laman E.A., Lucas Luijckx M.B. & Verstijnen W. (Eds.), Stichting en vereniging. Amersfoort: SDU. 105-119. Boekdeel
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Hof Arnhem 10 June 2008, NTFR 1463 (537). Annotatie
 • Sonneveldt F. & Kroon B.B.A. de (2008), Internationale inspiratie voor een nieuwe Succcessiewet, Weekblad Fiscaal Recht mei 2008(6766): 592-599. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Rechtbank Breda 9 June 2008, NTFR 1542 (3227). Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Hoge Raad 5 December 2008, NTFR 2493 (13307). Annotatie
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Rechtbank Breda 9 June 2008, Fiscale Berichten voor het Notariaat: 9-11 (3226). Annotatie
 • Kroon B.B.A. de & Verstijnen W. (2008), Internationale aspecten van de herziening van de Successiewet 1956. Hoever verbreedt De Jager zijn jachtterrein?, Forfaitair 2008(september): 19-24. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de (2008), Voor elk wat goeds!, Forfaitair (maart): 6-10. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de, annotation: Rechtbank Breda 9 June 2008, NTFR 1541 (3226). Annotatie
 • Kroon B.B.A. de & Luijckx M.B.L. (2007), Bedrijfsopvolging goed geregeld?, BelastingBrief 10: 1-1. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Kroon B.B.A. de (2007), Deels nieuw beleid bedrijfsopvolgingsregeling (commentaar Staatssecretaris - Financiën), NTFR 10: 1-1. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Mazars Partner Private Clients
This website uses cookies.  More information.