Universiteit Leiden

nl en

Arjaan Wit

Associate Professor

Name
Dr. A.P. Wit
Telephone
+31 71 527 3722
E-mail
wit@fsw.leidenuniv.nl

Curriculum Vitae

 

Read the  Curriculum Vitae for more information

 

Publications

 

  • Wit, A. P., & Nanninga, R. (1984). Contemporary religious movements in the Netherlands. Update, A Quarterly Journal on New Religious Movements. 8, 2, 46 - 50.
  • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1984). Social support for a leader in a social dilemma situation. Linking Economics and Psychology. Tilburg: Tilburg University Press, p. 238 - 269.
  • Rutte, C. G., Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (1986). Sociale Dilemma's en leiderschap. In: A. Van Knippenberg et al. (Eds.) Fundamentele Sociale Psychologie, Deel 1, Tilburg: Tilburg University Press, 152 - 169.
  • Wilke, H. A. M., Rutte, C. G., Wit, A. P., Messick, D. M., & Samuelson, D. M. (1986). Leadership in social dilemmas: Efficiency and equity. In: H. A. M. Wilke et al. (Eds), Experimental Social Dilemmas, Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang, 55 - 76.
  • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1987). Effekten van gemeenschappelijke versus individuele lotsbepaling op cooperatief keuzegedrag in drie soorten sociale dilemma's. In: A. Van Knippenberg et al. (Eds), Fundamentele Sociale Psychologie, Deel 2. Tilburg: Tilburg University Press, 51 - 70.
  • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1988). Subordinates' endorsement of an allocating leader in a commons dilemma; An equity theoretical approach. Journal of Economic Psychology, 9, 151 - 168.
  • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1988). Rewards and punishments as selective incentives in social dilemmas. In: P. Vanden Abeele (Ed.), Psychology in Micro and Macro Economics. Leuven: Leuven University Press, 2 - 18.
  • Wit, A. P. (1989). Group Efficiency and Fairness in Social Dilemmas. Doctoral Dissertation. Groningen: Groningen State University.
  • Wit, A. P. (1989). Wetenschappelijk onderzoek naar sociale dilemma's. In: W. B. G Liebrand & P. A. M. van Lange (Red.), Als het mij maar niets kost; De psychologie van sociale dilemma's. Amsterdam: Swets en Zeitlinger, 79 - 98.
  • Wit, A. P., Wilke, H. A. M., & Oppewal, H. (1989). Asymmetrische sociale dilemma's; Effekten van verschillen in middelen en profijt op de bijdrage aan een gezamenlijk belang. In: M. Poppe et al. (Eds.), Fundamentele Sociale Psychology, Deel 3. Tilburg: Tilburg University Press, 93 - 110.
  • Wit, A. P., Wilke, H. A. M., & Dijk, E. van (1989). Attribution of leadership in a resource management situation. European Journal of Social Psychology, 19, 327 - 338.
  • DeDreu, C. & Lenderink, T., & Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1990). Sociale categorisatie in gelaagde sociale dilemma's. In: J. Extra et al. (Eds.), Fundamentele Sociale Psychologie, Deel 4, Tilburg: Tilburg University Press, 80 - 100.
  • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1990). The presentation of rewards and punishments in a simulated social dilemma. Social Behaviour, 5, 231 - 245.
  • Wit, A. P. (1992). Groepsdenken en beleidsfiasco's (Boekbespreking). Psychologie en Maatschappij, 59, 182 - 184.
  • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1992). The effect of social categorization on cooperation in three types of social dilemmas. Journal of Economic Psychology, 13, 135 - 151.
  • Wit, A. P., Wilke, H. A. M., & Oppewal, H. (1992). Fairness in asymmetric social dilemmas. In: W. B. G. Liebrand, D. M. Messick & H. A. M. Wilke (Eds.), Social dilemmas: Theoretical issues and research findings. Oxford: Pergamon Press, 181 - 195.
  • Cornelissen, L. & Kruizinga, J., & Wit, A. P. (1993). Het effect van een milieucontract bij milieuvoorlichting op middelbare scholen; een veld-experiment. In A. J. Gijswijt (Red.), Wetenschappelijke grondslagen van instrumenten van milieubeleid. Amsterdam: SISWO, 30 - 35.
  • Wit, A. P., Breukelen, J. W. M. van, & Gagliardi, Y. (1993). Interne en externe mobiliteit bij een grote overheidsinstelling. Gedrag en Organisatie, 6, 25 - 45.
  • Wit, A. P. (1993). Effects of accountability on groupthink and intergroup relations (Boekbespreking). Gedrag en Organisatie, 3, 182 - 183.
  • Wit, A. P. (1994). De aanpak van de milieuproblematiek vanuit sociaal dilemma perspectief. In: C. Midden en G. Bartels (Eds.), Consument en Milieu. Deventer: Van Loghum Slaterus, 127 - 142.
  • Wit, A.P., & Wilke, H. A. M. (1994). The effects of environmental and social uncertainty on group members' contributions to a public good. In: G. Antonides en W. F. van Raay (Eds.), Integrating views on economic behavior. Rotterdam: Erasmus University Press, 616 - 629.
  • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1995). Omgevings- en sociale onzekerheid in sociale dilemmas. In: N. K. de Vries et al. (Eds.), Fundamentele Sociale Psychologie, Deel 9. Tilburg: Tilburg University Press, 137 - 152.
  • Wit, A. P., Wilke, H. A. M., Diesler, S., Geest, L. van der, & Hofstra, P. (1995). Het zal onze tijd wel duren. Consumptief gedrag in een gesimuleerd multigenerationeel resource dilemma. In A. J. Gijswijt (Ed.), Milieu en Samenleving. Amsterdam: SISWO, 77 - 78.
  • Wit, A. P. (1995). Beslissen en beoordelen; Besliskunde in de psychologie (Boekbespreking). Gedrag & Organisatie, 8, 4, 263 - 265.
  • Staats, H., Wit, A. P., & Midden, C. Y. H. (1996). Communicating the greenhouse effect to the public. Evaluation of a mass media campaign from a social dilemma perspective. Journal of Environmental Management, 45, 189 - 203.
  • Vermunt, R., Wit, A. P., Bos, K. van de, & Lind, A. (1996). The effects of unfair procedure on affect and protest. Journal of Social Justice Research, 9, 109 - 121.
  • Wit, A. P., Wilke, H. A. M., Geest, L. van der, Hofstra, P., & Vahrenkamp, S. (1996). Sociale categorisatie in een multi-generationeel resource dilemma. In: N. K. de Vries et al. (Red.), Fundamentele Sociale Psychologie, Deel 10. Tilburg: Tilburg University Press, 160 - 168.
  • Knippenberg, B. van, Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (1996). Invloeduitoefening in coöperatieve taakgroepen. In: N.K. de Vries et al. (Eds.), Fundamentele Sociale Psychologie, Deel 10. Tilburg: Tilburg University Press, 147 - 159.
  • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1997). Interacting in task groups. In: O. Hargie (Ed.), Handbook of communication skills (2nd Ed.). London: Routledge, 320 - 338.
  • Groenenboom, A. & Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (1997). Efficiëntie en eerlijkheid in taakgroepen. In: C. K. W. de Dreu et al. (Eds.), Fundamentele Sociale Psychologie, Deel 11. Tilburg: Tilburg University Press, 68 - 80.
  • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1998). Public good provision under environmental and social uncertainty. European Journal of Social Psychology, 28, 249-256.
  • Groenenboom, A., Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (1999). Taaktype, toekomstige taken en taakmotivatie van groepsleden. In: C. G. Rutte et al. (Eds.), Fundamentele Sociale Psychologie, Deel 13. Tilburg: Tilburg University Press, 13-24.
  • Staats, H., Leeuwen, E. van, & Wit, A. P. (1999). Energiebesparing in kantoor- gebouwen; Longitudinaal onderzoek naar/ de werking van communicatieve instrumenten op gedragsverandering en gedragsbehoud. In: O. Nuys & M. M. Harms (Red.). Milieu en Samenleving. Amsterdam, SISWO/SWOME, p. 33-34.
  • Staats, H., Leeuwen, E. van, & Wit, A. P. (2000). A longitudinal study of informational Interventions to save energy in an office building. Journal of Applied Behavior Analysis, 33, 1, 101-104.
  • Groenenboom, A., Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (2001). Will we be working together again? The impact of future interdependence on group members' task motivation. European Journal of Social Psychology, 31, 369-378.
  • Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (2001). Group performance. In: M. Hewstone & W. Stroebe, (Eds.). Introduction to Social Psychology (3rd Ed.). Oxford: Blackwell Publishers. pp. 445- 478.
  • Wit, A. P. (2001). Sociale dilemmas vanuit wisselend perspectief. In N. Ellemers, E. van Dijk, & A. P. Wit (Red.). Lof der Sociale Psychologie. (pp. 75-83). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
  • Ellemers, N, Dijk, E. van, & Wit, A. P. (Red.) (2001). Lof der Sociale Psychologie. (183 pp.) Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
  • Ellemers, N, Dijk, E. van, & Wit, A. P. (2001). Voorwoord. In: Lof der Sociale Psychologie, (pp. 4-7). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
  • Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (2002). Gruppenleistung. In: W. Stroebe, K. Jonas and M. Hewstone (Eds.). Socialpsychologie: Eine Einführung. Heidelberg, Springer, 497- 536.
  • Oomes, E., Cuelenaere, B., & Wit, A. P. (2002). Een jaar ziek, geen WAO-uitkering, en dan? De geringe werkhervatting door < 15% arbeidsongeschikten. Maandblad Reïntegratie, 2, 4, 30-33.
  • Wit, A. P., & Kerr, N. L. (2002). "Me vs. just us vs. us all" Categorization and cooperation in nested social dilemmas. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 616-637.
  • Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (2003). La prestazione di gruppo. In: M. Hewstone & W. Stroebe (Eds.). Introduzione Alle Pychologica Sociale. Bologna: Le Edizione del Muline, 435-468.
  • Dijk, E. van, Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (2003). Preferences for leadership in social dilemmas: Public good dilemmas versus common resource dilemmas. Journal of Experimental Social Psychology, 39, 170-176.
  • Wit, A. P. (2003). Multi-disciplinary contributions to a field of common interest. Contemporary Psychology, 48, 3, 327-330.
  • Wit, A. P., Dijk, E. van, Wilke, H. A. M., & Groenenboom, A. (2004). The interplay between environmental uncertainty and social uncertainty in social dilemmas. In: R. Suleiman, D. V. Budescu, I. Fisher, & D. M. Messick (Eds.) Contemporary Psychological Research on Social Dilemmas. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 376-398.
  • Dijk, E. van, Wit, A. P., & Wilke, H. A. M., & D. V. Budescu (2004). What we know (and do not know) about effects of uncertainty on behavior in social dilemmas. In: R. Suleiman, D.V. Budescu, I. Fisher, & D. M. Messick (Eds.), Contemporary Psychological Research on Social Dilemmas. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 315-331.
  • Kwaadsteniet, E. de, Dijk, E. van, Wit, A.P., & Cremer, D. de (2005). Sociale dilemmas als sterke versus zwakke situaties: Effecten van Sociale Waarde Oriëntaties en omgevingsonzekerheid. In: E. Gordijn et al. (Eds.). Jaarboek Sociale Psychologie 2004.Groningen, ASPO Pers, p. 219 - 226.
  • Wit, A. P. (2006). Interacting in task groups. In: O. Hargie (Ed.), Handbook of Communication Skills (3rd Ed.). London: Routledge, pp. 383-402.
  • Kwaadsteniet, E. de, Dijk, E. van, Wit, A.P., & Creemer, D. de (2006). Common resource dilemmas as strong vs. weak situations. Journal of Experimental Social Psychology, 42, 509-516.
  • Kwaadsteniet, E. de, Dijk, E. van, Wit, A.P., & Cremer, D. de (2006). Het verantwoorden van beslissingen in sociale dilemmas: Effecten van brongrootte-onzekerheid en verantwoordingsplicht. In: Holland, R.W. et al. (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2005.Groningen, ASPO Pers, pp. 291-300.
  • Wit, A.P. (2006). Boekbespreking: In iedereen schuilt een terrorist; een sociaalpsychologische analyse van terroristische sekten en aanslagen. Gedrag en Organisatie, 19, 422-425.

 

More Information about the Department of Social & Organizational Psychology

 

For more information about the Department of Social and Organizational Psychology, please visit the  website S&O.

Associate Professor

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Work address

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Room number 2A30

Contact

Publications

  • Stichting Leiderdorps Museum Bestuurslid
This website uses cookies.  More information.