Universiteit Leiden

nl en

Arjaan Wit

Associate Professor

Name
Dr. A.P. Wit
Telephone
+31 71 527 3722
E-mail
wit@fsw.leidenuniv.nl

Curriculum Vitae

 

Read the  Curriculum Vitae for more information

 

Publications

 

 • Wit, A. P., & Nanninga, R. (1984). Contemporary religious movements in the Netherlands. Update, A Quarterly Journal on New Religious Movements. 8, 2, 46 - 50.
 • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1984). Social support for a leader in a social dilemma situation. Linking Economics and Psychology. Tilburg: Tilburg University Press, p. 238 - 269.
 • Rutte, C. G., Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (1986). Sociale Dilemma's en leiderschap. In: A. Van Knippenberg et al. (Eds.) Fundamentele Sociale Psychologie, Deel 1, Tilburg: Tilburg University Press, 152 - 169.
 • Wilke, H. A. M., Rutte, C. G., Wit, A. P., Messick, D. M., & Samuelson, D. M. (1986). Leadership in social dilemmas: Efficiency and equity. In: H. A. M. Wilke et al. (Eds), Experimental Social Dilemmas, Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang, 55 - 76.
 • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1987). Effekten van gemeenschappelijke versus individuele lotsbepaling op cooperatief keuzegedrag in drie soorten sociale dilemma's. In: A. Van Knippenberg et al. (Eds), Fundamentele Sociale Psychologie, Deel 2. Tilburg: Tilburg University Press, 51 - 70.
 • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1988). Subordinates' endorsement of an allocating leader in a commons dilemma; An equity theoretical approach. Journal of Economic Psychology, 9, 151 - 168.
 • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1988). Rewards and punishments as selective incentives in social dilemmas. In: P. Vanden Abeele (Ed.), Psychology in Micro and Macro Economics. Leuven: Leuven University Press, 2 - 18.
 • Wit, A. P. (1989). Group Efficiency and Fairness in Social Dilemmas. Doctoral Dissertation. Groningen: Groningen State University.
 • Wit, A. P. (1989). Wetenschappelijk onderzoek naar sociale dilemma's. In: W. B. G Liebrand & P. A. M. van Lange (Red.), Als het mij maar niets kost; De psychologie van sociale dilemma's. Amsterdam: Swets en Zeitlinger, 79 - 98.
 • Wit, A. P., Wilke, H. A. M., & Oppewal, H. (1989). Asymmetrische sociale dilemma's; Effekten van verschillen in middelen en profijt op de bijdrage aan een gezamenlijk belang. In: M. Poppe et al. (Eds.), Fundamentele Sociale Psychology, Deel 3. Tilburg: Tilburg University Press, 93 - 110.
 • Wit, A. P., Wilke, H. A. M., & Dijk, E. van (1989). Attribution of leadership in a resource management situation. European Journal of Social Psychology, 19, 327 - 338.
 • DeDreu, C. & Lenderink, T., & Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1990). Sociale categorisatie in gelaagde sociale dilemma's. In: J. Extra et al. (Eds.), Fundamentele Sociale Psychologie, Deel 4, Tilburg: Tilburg University Press, 80 - 100.
 • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1990). The presentation of rewards and punishments in a simulated social dilemma. Social Behaviour, 5, 231 - 245.
 • Wit, A. P. (1992). Groepsdenken en beleidsfiasco's (Boekbespreking). Psychologie en Maatschappij, 59, 182 - 184.
 • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1992). The effect of social categorization on cooperation in three types of social dilemmas. Journal of Economic Psychology, 13, 135 - 151.
 • Wit, A. P., Wilke, H. A. M., & Oppewal, H. (1992). Fairness in asymmetric social dilemmas. In: W. B. G. Liebrand, D. M. Messick & H. A. M. Wilke (Eds.), Social dilemmas: Theoretical issues and research findings. Oxford: Pergamon Press, 181 - 195.
 • Cornelissen, L. & Kruizinga, J., & Wit, A. P. (1993). Het effect van een milieucontract bij milieuvoorlichting op middelbare scholen; een veld-experiment. In A. J. Gijswijt (Red.), Wetenschappelijke grondslagen van instrumenten van milieubeleid. Amsterdam: SISWO, 30 - 35.
 • Wit, A. P., Breukelen, J. W. M. van, & Gagliardi, Y. (1993). Interne en externe mobiliteit bij een grote overheidsinstelling. Gedrag en Organisatie, 6, 25 - 45.
 • Wit, A. P. (1993). Effects of accountability on groupthink and intergroup relations (Boekbespreking). Gedrag en Organisatie, 3, 182 - 183.
 • Wit, A. P. (1994). De aanpak van de milieuproblematiek vanuit sociaal dilemma perspectief. In: C. Midden en G. Bartels (Eds.), Consument en Milieu. Deventer: Van Loghum Slaterus, 127 - 142.
 • Wit, A.P., & Wilke, H. A. M. (1994). The effects of environmental and social uncertainty on group members' contributions to a public good. In: G. Antonides en W. F. van Raay (Eds.), Integrating views on economic behavior. Rotterdam: Erasmus University Press, 616 - 629.
 • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1995). Omgevings- en sociale onzekerheid in sociale dilemmas. In: N. K. de Vries et al. (Eds.), Fundamentele Sociale Psychologie, Deel 9. Tilburg: Tilburg University Press, 137 - 152.
 • Wit, A. P., Wilke, H. A. M., Diesler, S., Geest, L. van der, & Hofstra, P. (1995). Het zal onze tijd wel duren. Consumptief gedrag in een gesimuleerd multigenerationeel resource dilemma. In A. J. Gijswijt (Ed.), Milieu en Samenleving. Amsterdam: SISWO, 77 - 78.
 • Wit, A. P. (1995). Beslissen en beoordelen; Besliskunde in de psychologie (Boekbespreking). Gedrag & Organisatie, 8, 4, 263 - 265.
 • Staats, H., Wit, A. P., & Midden, C. Y. H. (1996). Communicating the greenhouse effect to the public. Evaluation of a mass media campaign from a social dilemma perspective. Journal of Environmental Management, 45, 189 - 203.
 • Vermunt, R., Wit, A. P., Bos, K. van de, & Lind, A. (1996). The effects of unfair procedure on affect and protest. Journal of Social Justice Research, 9, 109 - 121.
 • Wit, A. P., Wilke, H. A. M., Geest, L. van der, Hofstra, P., & Vahrenkamp, S. (1996). Sociale categorisatie in een multi-generationeel resource dilemma. In: N. K. de Vries et al. (Red.), Fundamentele Sociale Psychologie, Deel 10. Tilburg: Tilburg University Press, 160 - 168.
 • Knippenberg, B. van, Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (1996). Invloeduitoefening in coöperatieve taakgroepen. In: N.K. de Vries et al. (Eds.), Fundamentele Sociale Psychologie, Deel 10. Tilburg: Tilburg University Press, 147 - 159.
 • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1997). Interacting in task groups. In: O. Hargie (Ed.), Handbook of communication skills (2nd Ed.). London: Routledge, 320 - 338.
 • Groenenboom, A. & Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (1997). Efficiëntie en eerlijkheid in taakgroepen. In: C. K. W. de Dreu et al. (Eds.), Fundamentele Sociale Psychologie, Deel 11. Tilburg: Tilburg University Press, 68 - 80.
 • Wit, A. P., & Wilke, H. A. M. (1998). Public good provision under environmental and social uncertainty. European Journal of Social Psychology, 28, 249-256.
 • Groenenboom, A., Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (1999). Taaktype, toekomstige taken en taakmotivatie van groepsleden. In: C. G. Rutte et al. (Eds.), Fundamentele Sociale Psychologie, Deel 13. Tilburg: Tilburg University Press, 13-24.
 • Staats, H., Leeuwen, E. van, & Wit, A. P. (1999). Energiebesparing in kantoor- gebouwen; Longitudinaal onderzoek naar/ de werking van communicatieve instrumenten op gedragsverandering en gedragsbehoud. In: O. Nuys & M. M. Harms (Red.). Milieu en Samenleving. Amsterdam, SISWO/SWOME, p. 33-34.
 • Staats, H., Leeuwen, E. van, & Wit, A. P. (2000). A longitudinal study of informational Interventions to save energy in an office building. Journal of Applied Behavior Analysis, 33, 1, 101-104.
 • Groenenboom, A., Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (2001). Will we be working together again? The impact of future interdependence on group members' task motivation. European Journal of Social Psychology, 31, 369-378.
 • Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (2001). Group performance. In: M. Hewstone & W. Stroebe, (Eds.). Introduction to Social Psychology (3rd Ed.). Oxford: Blackwell Publishers. pp. 445- 478.
 • Wit, A. P. (2001). Sociale dilemmas vanuit wisselend perspectief. In N. Ellemers, E. van Dijk, & A. P. Wit (Red.). Lof der Sociale Psychologie. (pp. 75-83). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Ellemers, N, Dijk, E. van, & Wit, A. P. (Red.) (2001). Lof der Sociale Psychologie. (183 pp.) Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Ellemers, N, Dijk, E. van, & Wit, A. P. (2001). Voorwoord. In: Lof der Sociale Psychologie, (pp. 4-7). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (2002). Gruppenleistung. In: W. Stroebe, K. Jonas and M. Hewstone (Eds.). Socialpsychologie: Eine Einführung. Heidelberg, Springer, 497- 536.
 • Oomes, E., Cuelenaere, B., & Wit, A. P. (2002). Een jaar ziek, geen WAO-uitkering, en dan? De geringe werkhervatting door < 15% arbeidsongeschikten. Maandblad Reïntegratie, 2, 4, 30-33.
 • Wit, A. P., & Kerr, N. L. (2002). "Me vs. just us vs. us all" Categorization and cooperation in nested social dilemmas. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 616-637.
 • Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (2003). La prestazione di gruppo. In: M. Hewstone & W. Stroebe (Eds.). Introduzione Alle Pychologica Sociale. Bologna: Le Edizione del Muline, 435-468.
 • Dijk, E. van, Wilke, H. A. M., & Wit, A. P. (2003). Preferences for leadership in social dilemmas: Public good dilemmas versus common resource dilemmas. Journal of Experimental Social Psychology, 39, 170-176.
 • Wit, A. P. (2003). Multi-disciplinary contributions to a field of common interest. Contemporary Psychology, 48, 3, 327-330.
 • Wit, A. P., Dijk, E. van, Wilke, H. A. M., & Groenenboom, A. (2004). The interplay between environmental uncertainty and social uncertainty in social dilemmas. In: R. Suleiman, D. V. Budescu, I. Fisher, & D. M. Messick (Eds.) Contemporary Psychological Research on Social Dilemmas. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 376-398.
 • Dijk, E. van, Wit, A. P., & Wilke, H. A. M., & D. V. Budescu (2004). What we know (and do not know) about effects of uncertainty on behavior in social dilemmas. In: R. Suleiman, D.V. Budescu, I. Fisher, & D. M. Messick (Eds.), Contemporary Psychological Research on Social Dilemmas. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 315-331.
 • Kwaadsteniet, E. de, Dijk, E. van, Wit, A.P., & Cremer, D. de (2005). Sociale dilemmas als sterke versus zwakke situaties: Effecten van Sociale Waarde Oriëntaties en omgevingsonzekerheid. In: E. Gordijn et al. (Eds.). Jaarboek Sociale Psychologie 2004.Groningen, ASPO Pers, p. 219 - 226.
 • Wit, A. P. (2006). Interacting in task groups. In: O. Hargie (Ed.), Handbook of Communication Skills (3rd Ed.). London: Routledge, pp. 383-402.
 • Kwaadsteniet, E. de, Dijk, E. van, Wit, A.P., & Creemer, D. de (2006). Common resource dilemmas as strong vs. weak situations. Journal of Experimental Social Psychology, 42, 509-516.
 • Kwaadsteniet, E. de, Dijk, E. van, Wit, A.P., & Cremer, D. de (2006). Het verantwoorden van beslissingen in sociale dilemmas: Effecten van brongrootte-onzekerheid en verantwoordingsplicht. In: Holland, R.W. et al. (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2005.Groningen, ASPO Pers, pp. 291-300.
 • Wit, A.P. (2006). Boekbespreking: In iedereen schuilt een terrorist; een sociaalpsychologische analyse van terroristische sekten en aanslagen. Gedrag en Organisatie, 19, 422-425.

 

More Information about the Department of Social & Organizational Psychology

 

For more information about the Department of Social and Organizational Psychology, please visit the  website S&O.

Associate Professor

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Work address

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Room number 2A30

Contact

 • De Kwaadsteniet E.W., Van Dijk E., Wit A.P. & De Cremer D. (2010), Anger and retribution after collective overuse: The role of blaming and environmental uncertainty in social dilemmas, Personality and Social Psychology Bulletin 36(1): 59-70. article in journal: refereed
 • Van Dijk E., Wit A.P., Wilke H.A.M. & De Kwaadsteniet E.W. (2010), On the importance of equality in social dilemmas. In: Kramer R.M., Tenbrunsel A.E., Bazerman M.H. (Eds.) Social decision making: Social dilemmas, social values, and ethical judgments. New York: Routledge. 47-69. book chapter
 • Kwaadsteniet E.W. de, Dijk E. van, Wit A.P. & Cremer D. de (2008), 'How many of us are there?': Group size uncertainty and social value orientations in common resource dilemmas, Group Processes & Intergroup Relations 11(3): 387-399. article in journal: refereed
 • Zimmermann P., Wit A.P. & Gill R.W.T. (2008), The relative importance of leadership behaviours in virtual and face-to-face communication settings, Leadership 4(3): 321-337. article in journal: refereed
 • Kwaadsteniet E.W. de, Dijk E. van, Wit A.P., Cremer D. de & Rooij M.J. de (2007), Justifying decisions in social dilemmas: Justification pressures and tacit coordination under environmental uncertainty, Personality and Social Psychology Bulletin 33(12): 1648-1660. article in journal: refereed
 • Kwaadsteniet E.W. de, Dijk E. van, Wit A.P. & Cremer D. de (2006), Het verantwoorden van beslissingen in sociale dilemma's: Effecten van brongrootte-onzekerheid en verantwoordingsplicht.. In: Holland R.W., Ouwerkerk J., Laar C. van, Ruiter R., Ham J. (Eds.) Jaarboek Sociale Psychologie 2005. Groningen: ASPO Pers. 291-301. book chapter
 • Wit A.P. (2006), Interacting in groups.. In: Hargie O. (Ed.) The handbook of communication skills.. London UK: Routledge. 383-402. book chapter
 • Kwaadsteniet E.W. de, Dijk E. van, Wit A.P. & De Cremer D. (2006), Social dilemmas as strong versus weak situations: Social value orientations and tacit coordination under resource size uncertainty, Journal of Experimental Social Psychology 42: 509-516. article in journal: refereed
 • Kwaadsteniet E.W. de, Dijk E. van, Wit A.P. & Cremer D. de (2005), Sociale dilemma's als sterke versus zwakke situaties: Effecten van sociale-waarden-orientaties en omgevingsonzekerheid.. In: Gordijn E.H., Holland R., Meijnders A., Ouwerkerk J. (Eds.) Jaarboek Sociale Psychologie 2004. Groningen: ASPO Pers. 219-226. book chapter
 • Wit A.P., Dijk E. van, Wilke H.A.M. & Groenenboom C.W.J. (2004), The interplay between environmental and social uncertainty in social dilemmas.. In: Suleiman R., Budescu D.V., Fischer I., Messick D.M. (Eds.) Contemporary psychological research on social dilemmas.. Cambridge UK: Cambridge University Press. 376-398. book chapter
 • Dijk E. van, Wit A.P., Wilke H.A.M. & Budescu D.V. (2004), What we know (and do not know) about the effects of uncertainty on behavior in social dilemmas.. In: Suleiman R., Budescu D.V., Fischer I., Messick D.M. (Eds.) Contemporary psychological research on social dilemmas.. Cambridge UK: Cambridge University Press. 315-331. book chapter
 • Wilke H.A.M. & Wit A.P. (2003), La prestatione di gruppo.. In: Hewstone M., Stroebe W. (Eds.) Introduzione Alle Psychologica Sociale.. Bologna: Le Edizione del Muline. 435-468. book chapter
 • Wit A.P. (2003), Multi-disciplinary contributions to a field of common interest, Contemporary Psychology 48(3): 327-330. article in journal: refereed
 • Dijk E. van, Wilke H.A.M. & Wit A.P. (2003), Preferences for leadership in social dilemmas: Public good dilemmas versus common resource dilemmas, Journal of Experimental Social Psychology 39: 170-176. article in journal: refereed
 • Wit A.P. & Kerr N.L. (20 September 2002), "Me versus just us versus us all". Categorization and cooperation in nested social dilemmas. (Lecture). Tilburg University. other
 • Wit A.P. (19 June 2002), Nested social dilemmas. (Lecture). University of Skovde, Sweden. other
 • Wit A.P. (22 March 2002), The impact of norms in social dilemmas. (Lecture). Gotenborg, Sweden. other
 • Wit A.P. (20 March 2002), Social categorization and identification processes in organizations. (Lecture). Gotenborg, Sweden. other
 • Wilke H.A.M. & Wit A.P. (2002), Gruppenleistung.. In: Stroebe W., Jonas K., Hewstone M. (Eds.) Sozialpsychologie: Eine Einfuerung.. Heidelberg: Springer. 497-536. book chapter
 • Wit A.P. & Kerr N.L. (2002), "Me versus just us versus us all" Categorization and cooperation in nested social dilemmas, Journal of Personality and Social Psychology 83(3): 616-637. article in journal: refereed
 • Wit A.P., Koning M., Dijk E. van & Wilke H.A.M. (2 July 2001), Limiting the mandate of a leader in a common resource dilemma. (Lecture). Chicago. other
 • Dijk E. van, Wilke H.A.M. & Wit A.P. (30 June 2001), The need for leadership in public good and resource dilemmas (or: What if we fail, but I win?). (Lecture). Chicago. other
 • Wilke H.A.M. & Wit A.P. (2001), Group performance.. In: Hewstone M., Stroebe W. (Eds.) Introduction to social psychology. London: Blackwell Publishers. 445-478. book chapter
 • Ellemers N., Dijk E. van & Wit A.P. (Eds.) (2001), Lof der sociale psychologie.. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. editorship of book
 • Wit A.P. (2001), Sociale dilemma's vanuit wisselend perspectief.. In: Ellemers N., Dijk E. van, Wit A.P. (Eds.) Lof der sociale psychologie.. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 75-82. book chapter
 • Ellemers N., Dijk E. van & Wit A.P. (2001), Voorwoord. In: Ellemers N., Dijk E. van, Wit A.P. (Eds.) Lof der sociale psychologie.. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 4-6. book chapter
 • Groenenboom C.W.J., Wilke H.A.M. & Wit A.P. (2001), Will we be working together again? The impact of future interdependence on group members' task motivation, En Letra 31: 369-378. article in journal: refereed
 • Staats H., Leeuwen E.A.C. van & Wit A.P. (2000), A longitudinal study of informational interventions to save energy in an office building, Journal of Applied Behavior Analysis 33(1): 101-104. article in journal: refereed
 • Fijen C.A., Bredius R., Kuijper E.J., Out T.A., Haas M. de, Wit A.P., Daha M.R. & Winkel J.G. van de (2000), The role of Fcgamma receptor polymorphisms and C3 in the immune defence against Neisseria meningitidis in complement-defecient individuals, Clinical and Experimental Immunology 120(2): 338-345. article in journal: refereed
 • Staats H., Leeuwen E.A.C. van & Wit A.P. (29 October 1999), Energiebesparing in kantoorgebouwen; Longitudinaal onderzoek naar de werking van communicatieve instrumenten op gedragsverandering en gedragsbehoud. (Lecture). Amsterdam. other
 • Wit A.P. & Wilke H.A.M. (13 July 1999), Tacit coordination during continued task performance in dyads. (Lecture). Zichron Yaakov, Israel. other
 • Wit A.P. (15 June 1999), Werken in taakgroepen; Efficiëntie en eerlijkheid. (Lecture). Leiden. other
 • Groenenboom C.W.J., Wilke H.A.M. & Wit A.P. (1999), Taaktype, toekomstige taken en de taakmotivatie van groepsleden.. In: Rutte C.G., Knippenberg D. van, Martijn C., Stapel D. (Eds.) Fundamentele Sociale Psychologie deel 13.. Tilburg: Tilburg University Press. 13-24. book chapter
 • Groenenboom C.W.J., Wilke H.A.M. & Wit A.P. (3 December 1998), Taaktype, toekomstige taken en de taakmotivatie van groepsleden. (Lecture). Vrije Universiteit Amsterdam. other
 • Groenenboom C.W.J., Wilke H.A.M. & Wit A.P. (28 May 1998), The efficiency rule and the equality rule in collective task performance. (Lecture). Denver, CO. other
 • Wit A.P. (14 April 1998), Strengths and weaknesses of social categorization as a tool to promote cooperation. (Lecture). University of Southampton, UK. other
 • Wit A.P. & Wilke H.A.M. (1998), Public good provision under environmental and social uncertainty, En Letra 28/2: 249-256. article in journal: refereed
 • Groenenboom C.W.J., Wilke H.A.M. & Wit A.P. (1 July 1997), Efficiency and fairness trade-offs in collective task performance. (Lecture). Potsdam, Germany. other
 • Groenenboom C.W.J., Wilke H.A.M. & Wit A.P. (10 April 1997), Efficiency and fairness in collective task performance. (Lecture). Beekbergen. other
 • Groenenboom C.W.J., Wilke H.A.M. & Wit A.P. (1997), Efficiëntie en eerlijkheid in taakgroepen. In: Dreu C.K.W. de (Ed.) Fundamentele Sociale Psychologie, 11. Tilburg: Tilburg University Press. 68-81. book chapter
 • Stichting Leiderdorps Museum Bestuurslid
This website uses cookies.  More information.