Universiteit Leiden

nl en

Allard Lubbers

Professor of Tax Law

Name
Prof.dr.mr. A.O. Lubbers
Telephone
+31 71 527 7830
E-mail
a.o.lubbers@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-9918-6057

Professor of Tax Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B214

Contact

 • Lubbers A.O., annotation: HR 20 March 2020, no. 19/00535, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2020,15; 2145-2147 (BNB 2020/106). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 26 June 2020, no. 19/03705, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2020,18; 2682-2683 (BNB 2020/133). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 5 June 2020, no. 18/04545, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2020,21; 3222-3223 (BNB 2020/153). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 9 October 2020, no. 20/00096, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2020,24; 3761 (BNB 2020/173). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 25 October 2019, no. 18/03508, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2020,4; 535-538 (BNB 2020/25). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 10 January 2020, no. 19/01199, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2020,6; 711-714 (BNB 2020/37). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 22 November 2019, no. 18/01686, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2020,1; 44-45 (BNB 2020/5). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 15 March 2019, no. 17/04336, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2019,13; 2579-2582 (BNB 2019/101). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 9 November 2018, no. 17/05999, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2019,2 (BNB 2019/13). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 28 June 2019, no. 17/04516 & 18/01717, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2019,19; 3702-3704 (BNB 2019/151 & BNB 2019/152). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 21 December 2018, no. 17/01760, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2019,5; 1024-1026 (BNB 2019/39). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 8 February 2019, no. 17/02617, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2019,7; 1453-1457 (BNB 2019/58). annotation
 • Lubbers A.O. & Reus M.M. de (2019), Foutenherstel na het aan- en verkoopkosten-arrest [WFR 2019/145], Weekblad Fiscaal Recht 2019(7295): 868-874. article in journal
 • Lubbers A.O. & Reus M.M. de (2019), Naschrift [bij M.J.A.M. van Gijlswijk, Foutenleer en arrest aan- en verkoopkosten deelneming; aanvullende gedachten [WFR 2019/216a]. Een reactie op “Foutenherstel na het aan- en verkoopkosten-arrest” van prof. dr. A.O. Lubbers en mr. M.M. de Reus (WFR 2019/145)], Weekblad Fiscaal Recht 2019(7307). article in journal
 • Kreveld N.M.A. van & Lubbers A.O. (2018), De ondernemingstoets: de invulling van het begrip “activiteit" [WFR 2018/68], Weekblad Fiscaal Recht 2018(7234): 474-479. article in journal
 • Lubbers A.O., annotation: HR 16 March 2018, no. 17/02465, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2018,12 (BNB 2018/105 Hoofdprijs quiz ter beschikking gesteld op moment van uitbetaling bedragen uit carrièrefonds). annotation
 • Lubbers A.O., Meussen G.T.K. & Smeets M.H.M. (2018), Hoofdzaken winst uit onderneming [Zesde druk] FED Fiscale Studieserie no. 32. Deventer: Wolters Kluwer. book
 • Lubbers A.O., annotation: HR 4 May 2018, no. 17/00004, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2018,12 (BNB 2018/110 Passivering van verschuldigde maar niet volledig aftrekbare bedragen: geen fout in de zin van de foutenleer). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 16 March 2018, no. 17/02691, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2018,20; 4250 (BNB 2018/172 Plaats van vestiging houder internetpoker is bepalend voor kwalificatie als binnenlands of buitenlands kansspel). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 6 July 2018, no. 16/04325, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2018,18; 3966-3967 (BNB 2018/161 Rechter moet motiveren waarom hij aan een verzoek om overlegging van op de zaak betrekking hebbende stukken niet tegemoetkomt). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 17 August 2018, no. 17/03633, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2018,20; 4405-4408 (BNB 2018/178 Reikwijdte stelplicht inspecteur bij omkering van de bewijslast). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 5 January 2018, no. 17/00123, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2018,9 (BNB 2018/82 Woningaanpassing wegens invaliditeit). annotation
 • Heijden J.M. van der & Lubbers A.O. (2017), Feiten en omstandigheden bij het opstellen van een fiscale openingsbalans, Weekblad Fiscaal Recht 146(7193): 694-700. article in journal
 • Boer J.P., Douma S.C.W. & Lubbers A.O. (2017), De gevolgen van gebruikmaking van een belastingadviseur voor de toepassing van drie formeelrechtelijke leerstukken. In: Feteris M.W.C., Stevens L.G.M. & Verhoeven B. (Eds.) Bouwen en douwen (Overgaauw-bundel). Deventer: Kluwer. 171-182. book chapter
 • Lubbers A.O. & Zandhuis Chr.Th.P.M. (2017), De motiveringsplicht van de inspecteur. In: Pieterse L.J.A., Scharrenburg R. van (Eds.) Springende punten: Van Amersfoort-bundel: opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort ter gelegenheid van zijn afscheidssymposium gehouden op vrijdag 29 september 2017 te Leiden. Deventer: Kluwer. 195-205. book chapter
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 23 June 2017, no. 16/01064, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2017,18; 4139-4140 (BNB 2017/171 Energie-investeringsaftrek). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 3 March 2017, no. 15/01851, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2017,9; 1782-1784 (BNB 2017/84 Geruisloze omzetting). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 3 March 2017, no. 15/04007, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2017,9; 1831 (BNB 2017/85 Geruisloze omzetting. Participatie in fonds voor gemene rekening ingebracht in BV). annotation
 • Lubbers A.O. (2017), Goed koopmansgebruik (Een onderzoek naar de rol van wetgever en rechter bij de introductie en ontwikkeling van goed koopmansgebruik) [derde druk] SDU Fiscale geschriften. Den Haag: SDU. book
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 20 October 2017, no. 16/05582, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2017,23; 5272-5273 (BNB 2017/220 Informatiebeschikking). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 11 August 2017, no. 16/04756, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2017,20; 4753-4754 (BNB 2017/193 Niet beschikken over vereiste verklaringen voor toepassing afdrachtvermindering). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoger Raad 16 December 2016, no. 15/01911, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2017,4; 803-804 (BNB 2017/42 Tonnageregime kan alleen ingaan bij aanvang van het boekjaar waarin de belastingplichtige winst uit zeescheepvaart is gaan genieten). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 9 June 2017, no. 16/00303, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2017,15; 3578-3579 (BNB 2017/152 Verstrekken van inlichtingen over KB-Luxrekening). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 20 November 2015, no. 15/02263, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2016,1 (BNB 2016/10 Landbouwvrijstelling. Bepaling vrijgesteld vervreemdingsvoordeel aan de hand van de WEVAB ten tijde van koopovereenkomst). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 25 March 2016, no. 14/06280, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2016,11; 2502-2503 (BNB 2016/110 Vermogensetikettering. Verhuur onroerende zaak door ondernemer die de zaak via onderhuur duurzaam gebruikt voor zijn onderneming). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 17 June 2016, no. 15/02054, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2016,17; 4050-4051 (BNB 2016/180 Landbouwvrijstelling. Verkoop grond in 1998, levering en winstverantwoording in 2008; toepassing van regime dat in 2000 is ingevoerd). annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 4 December 2015, no. 15/02914, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2016,4 (BNB 2016/37 Verlengd boekjaar vennootschapsbelasting. Overgangsrecht bij invoering belastingrente. Discriminatie). annotation
 • Cornelisse R.P.C. & Lubbers A.O. (2016), Goed koopmansgebruik en de vrijheid van de ondernemer. In: Maas C., Pieterse L.J.A. (Eds.) Systeem en symmetrie: Bavinck bundel: opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016. Deventer: Wolters Kluwer. 75-82. book chapter
 • Lubbers A.O. (2016), Rechtstekort in de winstsfeer: pleidooi voor een eerdere toegang tot de belastingrechter. In: Dusarduijn S.M.H., Gribnau J.L.M., Elsweier F.J. (Eds.) Van der Geldbundel: opstellen aangeboden aan prof. dr. J.A.G. van der Geld ter gelegenheid van zijn afscheid op 30 september 2016 als hoogleraar belastingrecht aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University. Tilburg: Tilburg University. 79-84. book chapter
 • Lubbers A.O. (2015), 100 jaar foutenherstel in de winstsfeer, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015(18): 4-6. article in journal
 • Lubbers A.O. (2015), Belastingarresten lezen en analyseren SDU Fiscale geschriften no. 5. Amersfoort: Sdu Uitgevers. book
 • Boer J.P. & Lubbers A.O. (2015), Einde van een werkzaamheid; einde van een discussie?, Weekblad Fiscaal Recht 2015(565). article in journal
 • Berkhout T.M. & Lubbers A.O. (2015), Het arrest als praktijkhandleiding, Weekblad Fiscaal Recht 2015(1546): 1546-1553. article in journal
 • Lubbers A.O., annotation: HR 16 January 2015, no. 13/04069, BNB 2015; 1484-1485. annotation
 • Lubbers A.O., no. 14/03102, BNB 2015. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 27 February 2015, no. 13/02283, BNB 2015; 1865-1867. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 12 June 2015, no. 14/02802, BNB 2015; 3366-3367. annotation
 • Lubbers A.O. (2015), Vaardighedentraining: het schrijven van een cassatieberoepschrift, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2015(6): 9-15. article in journal
 • Kruithof J. & Lubbers A.O. (2015), Wetgeven en het voorsorteren op rechtsvindingsbeslissingen, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7092): 496-504. article in journal
 • Happé R.P. & Lubbers A.O. (2014), 50 Jaar formeel belastingrecht, Weekblad Fiscaal Recht 2014: 1168-1170. article in journal
 • Lubbers A.O. (2014), De kwaliteit van cassatieberoep(schrift)en in belastingzaken, NTFR 2014/1466(23): 1-4. article in journal
 • Boer J.P., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), De BOF-zaken: de Hoge Raad grijpt niet in bij kwalitatief ondermaatse belastingwetgeving, Weekblad Fiscaal Recht 143(7042): 408-417. article in journal
 • Broekhuijsen H.S. & Lubbers A.O. (2014), De motivering door de belastingrechter van ‘voorwaardelijk opzet’, Weekblad Fiscaal Recht 2014(89): 89-95. article in journal
 • Lubbers A.O. & Meussen G.T.K. (2014), Hoofdzaken winst uit onderneming Fed Fiscale Studieserie no. 32. Deventer: Kluwer. book
 • Lubbers A.O., annotation: HR 11 July 2014, no. 13/00372, BNB 2014; 4054-4055. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 21 March 2014, no. 12/02793, BNB 2014; 2439-2443. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 6 December 2013, no. 12/02449, BNB 2014; 190-191. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 11 April 2014, no. 13/01903, BNB 2014; 2584-2586. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 10 January 2014, no. 12/04723, AA 2014; 297-298. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 11 April 2014, no. 13/01412, BNB 2014; 2554-2556. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 23 May 2014, no. 12/04742, BNB 2014; 3292-3294. annotation
 • Boer J.P., Douma S.C.W., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), Straatsburgse jurisprudentie in Nederlandse belastingzaken: de BOF-arresten. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (Ed.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks no. 233 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 27-34. book chapter
 • Gribnau J.L.M. & Lubbers A.O. (2014), The Temporal Effect of Dutch Tax Court Decisions. In: Popelier P., Verstraelen S. , Vanheule D. en Vanlerberghe B. (Eds.) The Effects of Judicial Decisions in Time. Cambridge: Intersentia. 181-195. book chapter
 • Lubbers A.O. (2013), Belastingrechter, wat is Uw visie op wetsuitleg in belastingzaken?. In: Groeneveld Th., Pieterse L.J.A. (Eds.) Met oog voor detail (Van den Berge-bundel). Den Haag: SDU. 179-189. book chapter
 • Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (2013), De belastingrechter: rechtsbeschermer, rechtsvinder en wetgever-plaatsvervanger. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (Eds.) Rechterlijke macht: rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 239-254. book chapter
 • Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (2013), De toekomst van de belastingrechtspraak: drie uitdagingen voor de belastingrechter. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (Eds.) Rechterlijke macht: rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland. Handboeken Veiligheid Deventer: Kluwer. 447-460. book chapter
 • Lubbers A.O. (2013), Een rubricering van de belangrijkste regels op het terrein van goed koopmansgebruik. In: Graaf A.C.G.A.C. de, Hemels S.J.C., Sonderen J.C.M. van (Eds.) ‘k Moet eerlijk zeggen (Van Arendonk-bundel). Den Haag: SDU. 205-215. book chapter
 • Lubbers A.O. (2013), Een ruimere toepassing van de foutenleer. In: Geld J.A.G. van der, Vijeijken van I.J.F.A. (Eds.) Rijkers bundel. Tilburg: Tilburg University. 263-270. book chapter
 • Have C.J. van der, Janssen L.D. & Lubbers A.O. (2013), Hoe kan de belastingrechter de belastingpraktijk beter bedienen bij zaken die ertoe doen?, Weekblad Fiscaal Recht 2013(6998): 515-522. article in journal
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 8 February 2013, no. 12/03657, BNB 2013,93; 1706-1711. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 15 March 2013, no. 11/05609, Accounting 2013,oktober; 767-769. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 27 September 2013, no. 12/02696, BNB 2013; 4913-4914. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 14 December 2012, no. 11/05281, BNB 2013; 1038-1040. annotation
 • Boer J.P. & Lubbers A.O. (2013), Vuistregels rondom de bestraffing van belastingplichtigen bij het opvolgen van een belastingadvies, Weekblad Fiscaal Recht 2013(7018): 1148-1155. article in journal
 • Lubbers A.O. (2013), Wat kunt u zelf doen om belastingprocedures efficiënter en sneller te laten verlopen?, NTFR 2013(23): 1-3. article in journal
 • Lubbers A.O. & Kreveld N.M.A. van (2012), De bruikbaarheid van internetconsultatie bij de totstandkoming van fiscale wet- en regelgeving. In: Boer H. de, Have R. van der, Raaij B. van (Eds.) 50 jaar Directe belastingen (Verhoeven-bundel). Deventer: Kluwer. 131-140. book chapter
 • Lubbers A.O. & Visbeek S.J. (2012), De ontwikkeling van foutenleer in de afgelopen tien jaren, Weekblad Fiscaal Recht (6967): 1149-1154. article in journal
 • Lubbers A.O. (2012), Goed koopmansgebruik (Een onderzoek naar de rol van wetgever en rechter bij de introductie en ontwikkeling van goed koopmansgebruik). Den Haag: SDU. book
 • Lubbers A.O. & Sangster L.M.J. (2012), Het gebruik en de bruikbaarheid van parlementaire geschiedenis bij wetsuitleg, Weekblad Fiscaal Recht (6977): 1521-1529. article in journal
 • Lubbers A.O. (2012), Hoe gaan wij anno 2012 met onze vakliteratuur om?, NTFR 2012(1): 1-3. article in journal
 • Lubbers A.O. & Meussen G.T.K. (2012), Hoofdzaken winst uit onderneming. Deventer: Kluwer. book
 • Vording H., Boer J.P. & Lubbers A.O. (2012), It's the outcomes, not the rules - transition issues in the process of tax reform. In: Gribnau J.L.M., Pauwels M. (Eds.) Retroactivity of Tax Legislation: 2010 EATLP Congress, Leuven, 27-29 May 2010. EATLP international tax series no. 9 Amsterdam: IBFD. 151-161. book chapter
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 11 May 2012, BNB 2012; 3421-3421. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 4 May 2012, BNB 2012; 3386-3388. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 23 December 2011, BNB 2012; 1135-1136. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 3 February 2012, BNB 2012; 1820-1821. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 29 June 2012, BNB 2012; 4492-4493. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 29 June 2012, BNB 2012; 4500-4500. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 25 November 2011, AA 2012; 44-47. annotation
 • Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (2011), Belastingwetenschap: 80 jaar en bijna volwassen?, MBB: belastingbeschouwingen: onafhankelijk maandblad voor belastingrecht en belastingpraktijk 80(12): 488-499. article in journal
 • Lubbers A.O. (2011), De bedrijfseconomische benadering in de fiscaliteit, NTFR 1: 1-3. article in journal
 • Lubbers A.O. (2011), De behandeling van nutteloze uitgaven in het kader van de fiscale jaarwinstbepaling, Weekblad Fiscaal Recht : 400-405. article in journal
 • Lubbers A.O. (2011), De belastingrechter als conflictoplosser; aandacht voor een behoorlijkheidstoetsing gevraagd, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 3: 5-8. article in journal
 • Lubbers A.O. (2011), De belastingrechter als wetgever-plaatsvervanger; hoe kan hij zijn beslissing motiveren?. In: Gribnau J.L.M. (Ed.) Principieel belastingrecht. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. 119-133. book chapter
 • Lubbers A.O. & Loo C.E.M. van de (2011), De oplegging van een vergrijpboete aan een belastingplichtige bij inschakeling van een derde, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht . article in journal
 • Lubbers A.O. (2011), Hoe behoudt de belastingrechter op het punt van rechtsvinding en rechtsvorming het vertrouwen van de maatschappij?, Weekblad Fiscaal Recht (2011): 62-67. article in journal
 • Lubbers A.O., annotation: HOGE RAAD 23 September 2011, BNB 2011; 4989-4991. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 28 January 2011, BNB 2011; 1676-1678. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HOGE RAAD 3 December 2010, BNB 2011; 569-571. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 12 August 2011, BNB 2011; 4675-4676. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 7 January 2011, BNB 2011; 1333-1334. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 11 February 2011, BNB 2011; 1702-1703. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 25 March 2011, BNB 2011; 2204-2205. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 22 October 2011, AA 2011,Januari; 41-44. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 3 December 2010, BNB 2011; 597-598. annotation
 • Lubbers A.O. & Ligthart N.M. (2011), Welke feiten en omstandigheden zijn van belang in het kader van de fiscale jaarwinstbepaling?, Weekblad Fiscaal Recht : 420-426. article in journal
 • Lubbers A.O. & Schaap M. (2011), Wetgevingsdilemma's voor de belastingrechter, geillustreerd aan de hand van de ruilgedachte, Weekblad Fiscaal Recht (2011): 1302-1307. article in journal
 • Lubbers A.O. & Gribnau J.L.M. (2010), Aanbevelingen tot verbetering van het fiscale wetgevingsproces, Weekblad Fiscaal Recht (6880): 1388-1402. article in journal
 • Lubbers A.O. (2010), Fiscaal-juridisch onderzoek: time to change!, NTFR 1: 1-2. article in journal
 • Lubbers A.O. & Van der Heijden J.M. (2010), Fiscale jaarwinstbepaling: de invloed van prijsbepaling, facturering en kosten(raming), Weekblad Fiscaal Recht (6856): 538-544. article in journal
 • Lubber A.O. & Meussen G.T.K. (2010), Hoofdzaken winst uit onderneming Fed Fiscale Studieserie no. 32. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Lubbers A.O., annotation: HR 7 May 2010, BNB 2010; 3704-3705. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 9 April 2010, BNB 2010; 4139-4142. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 22 January 2010, BNB 2010; 1655. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 23 October 2009, BNB 2010; 147. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 15 October 2010, BNB 2010; 5785-5786. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 18 December 2009, BNB 2010; 1548-1549. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 25 June 2010, BNB 2010; 4712-4715. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 10 September 2010, BNB 2010; 5142. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 22 October 2010, BNB 2010; 5824-5826. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 22 October 2010, AA 2010,Januari. annotation
 • Lubbers A.O. (2010), Naar een neutrale winstbelasting. In: Weber D.M. (Ed.) Bundel naar aanleiding van het seminar van het Centre for Tax Law over het rapport van de Studiecommissie belastingstelsel.: ACTL. 43-49. book chapter
 • Lubbers A.O. (2010), Rechtsvinding bij kwalitatief ondermaatse wetgeving, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 1: 2-9. article in journal
 • Kreveld N.M.A. van & Lubbers A.O. (2010), Wetgevingsadvisering door belastingadviseurs en hun belangenorganisaties, Weekblad Fiscaal Recht 50: 50-57. article in journal
 • Lubbers A.O. & Struijk R.W.J. van der (2009), Fiscaal overgangsbeleid van de belastingrechter, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (106): 170-176. article in journal
 • Boer J.P., Lubbers A.O. & Schuver-Bravenboer M. (2009), Het overgangsrecht bij de invoering van de schenk- en erfbelasting beoordeeld, Weekblad Fiscaal Recht (6815): 745-752. article in journal
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 15 May 2009, BNB 2009; 3449-3450. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 14 August 2009, BNB 2009; 4020-4022. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 10 July 2009, BNB 2009; 3983-3985. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 20 February 2009, BNB 2009; 1997. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 13 March 2009, BNB 2009; 2222-2224. annotation
 • Lubbers A.O. & Schonewille-Rozenblad C.L. (2009), Overgangsbeleid van de uitvoerder van de belastingwet, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (106): 162-169. article in journal
 • Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (2009), Verbetering van de kwaliteit van (de uitvoering van) fiscale regelgeving door terugkoppeling, Weekblad Fiscaal Recht 138(6814): 675-683. article in journal
 • Lubbers A.O. & Kreveld N.M.A. van (2009), Wetgevingsadvisering door de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Leiden: Universiteit Leiden. report
 • Lubbers A.O. (2009), Winstbepalingsregels voor resultatentoerekening onbelaste/belaste periode, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (1): 1-4. article in journal
 • Lubbers A.O. (2008), Het gebruik van de 'overweging ten overvloede' door de Hoge Raad, Forfaitair (181): 35-39. article in journal
 • Lubbers A.O. & Rustenburg P. (2008), Het softwarekwaliteitsmodel als inspiratiebron voor het denken over de kwaliteit van fiscale wetgeving?, Weekblad Fiscaal Recht 137(6786): 1211-1217. article in journal: refereed
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 6 June 2008, BNB 2008; 3323-3325. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 1 February 2008, BNB 2008; 1834-1836. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 1 February 2008, BNB 2008; 1846-1846. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 12 September 2008, BNB 2008; 4180-4180. annotation
 • Gribnau J.L.M. & Lubbers A.O. (2008), Onderzoek naar terugkoppeling in het belastingrecht. In: Gribnau J.L.M., Lubbers A.O., Vording H. (Eds.) Terugkoppeling in het belastingrecht. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers. 1-27. book chapter
 • Lubbers A.O. (2008), Spoedcursus arresten lezen en analyseren, (februari): 163-166. article in journal
 • Lubbers A.O. & Vording H. (2008), Terugkoppeling door de Commissie voor de Verzoekschriften. In: Gribnau J.L.M., Lubbers A.O., Vording H. (Eds.) Terugkoppeling in het belastingrecht. Meijers-reeks no. 159 Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële uitgevers. 113-130. book chapter
 • Gribnau J.L.M. & Lubbers A.O. (2008), Terugkoppeling in het belastingrecht; analyse en conclusies. In: Gribnau J.L.M., Lubbers A.O., Vording H. (Eds.) Terugkoppeling in het belastingrecht. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers. 185-210. book chapter
 • Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (Eds.) (2008), Terugkoppeling in het belastingrecht. Meijers-reeks no. 159. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers. editorship of book
 • Lubbers A.O., annotation: HR 10 August 2007, BNB 2007; 4718-4718. annotation
 • Lubbers A.O. & Vording H. (2007), Effectiviteit van fiscale faciliteiten voor ondernemen. In: Caminada C.L.J., Haberham A.M., Hoogteijling J.H., Vording H. (Eds.) Belasting met beleid. Meijers-reeks no. 134 Den Haag: Sdu Uitgevers. 121-138. book chapter
 • Lubbers A.O. & Poelmann E. (2007), Afbakeningsproblemen rondom 'grove schuld' en 'opzet'. In: Schuld en Boete. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht. 59-74. conference paper
 • Lubbers A.O. (2007), Belastingarresten lezen en analyseren. Amersfoort: Sdu Fiscale en Financiële uitgevers. book
 • Lubbers A.O. & Scharrenburg R. van (2007), Confrontaties tussen totaalwinst en jaarwinst, Weekblad Fiscaal Recht : 1007-1015. article in journal: refereed
 • Lubbers A.O. (2007), De 'beslissing met uitgestelde werking' als tegemoetkoming bij rechtsdwaling in het belastingrecht?, Weekblad Fiscaal Recht : 1083-1089. article in journal: refereed
 • Lubbers A.O. (2007), Evaluatie van fiscale wetgeving. In: Gassler Y.E. (Ed.) De toekomst van de overdrachtsbelasting. De beginselen van behoorlijke wetgeving als toetsingskader. Deventer: Kluwer. 13-20. conference paper
 • Lubbers A.O., annotation: HR 10 August 2007, BNB 2007; 4786-4786. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 10 August 2007, BNB 2007; 4697-4701. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 16 June 2007, BNB 2007; 232-233. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 8 June 2007, BNB 2007; 3595-3596. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 13 October 2006, BNB 2007; 79-84. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 10 August 2007, BNB 2007; 4820-4820. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: HR 10 August 2007, BNB 2007; 4753-4753. annotation
 • Lubbers A.O. (2007), Maak meer werk van de motivering(sklachten)!, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 3: 1-4. article in journal
 • Douma S.C.W. & Lubbers A.O. (2007), Verslag van de discussiemiddag over de Hoge Raad in belastingzaken, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 8: 27-30. article in journal
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 3 March 2006, no. 41 368), BNB 2006; 3297-3301. annotation
 • Lubbers A.O., Van der Struijk R.W.J. & Vording H. (2006), De beperking van de temporele werking van beslissingen van het HvJ EG in belastingzaken. In: Weber D.M. (Ed.) Europees formeel belastingrecht. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht no. 8/1 Amersfoort: Sdu Fiscale & financiële uitgevers. 107-125. book chapter
 • Lubbers A.O. & Vording H. (2006), Een eerste aanzet tot een toetsingskader voor de beoordeling van het werk van de belastingrechter waar deze optreedt als wetgever-plaatsvervanger. In: Albregtse D.A., Kavelaars P. (Eds.) Maatschappelijk Heffen 1. De wetenschap. Deventer: Kluwer. 439-453. book chapter
 • Lubbers A.O. (2006), Gevraagd: nieuwe box 1-beschikkingen, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2006(10): 1-4. article in journal
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 28 April 2006, no. 40 407, BNB 2006; 2891-2892. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 12 May 2006, no. 41 105), BNB 2006; 3797-3798. annotation
 • Vording H. & Lubbers A.O. (2006), The ECJ, Retrospectivity and the Member States' Tax Revenues, British Tax Review 2006(1): 92-113. article in journal: refereed
 • Vording H. & Lubbers A.O. (2006), The Netherlands presumptive income tax on portfolio investment: background, aims and effects, Bulletin for International Taxation 60(8/9): 327-334. article in journal
 • Heuvel R.L.G. van den, Lubbers A.O., Vording H. & Ydema O.I.M. (2006), Vermogensrendementsheffing. In: Rijkers A.C., Vording H. (Eds.) Vijf jaar Wet IB 2001. Meijers-reeks no. 114 Deventer: Kluwer. 539-562. book chapter
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad (nr.40 503) 12 August 2005, BNB 2005; 4213-4214. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad (nr. 40 479) 10 June 2005, BNB 2005; 4199-4200. annotation
 • Lubbers A.O. (2005), Goed koopmansgebruik (Een onderzoek naar de rol van wetgever en rechter bij de introductie en ontwikkeling van goed koopmansgebruik). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers. book
 • Lubbers A.O. & Vording H. (2005), How to limit the budgetary impact of the European Court's tax decisions? Department of Economics Research Memorandum no. 2005.02. Leiden: Universiteit Leiden. report
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 1 April 2005, no. 40 341 en 40 342, BNB 2005; 3210-3211. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 21 January 2005, no. 40 014), BNB 2005; 1517-1518. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 26 November 2004, no. 39 360), BNB 2005; 1033-1034. annotation
 • Lubbers A.O., Schuver-Bravenboer M. & Vording H. (Eds.) (2005), Opstellen fiscaal overgangsbeleid. Meijers-reeks no. 98. Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Schuver-Bravenboer M. & Lubbers A.O. (2005), Tijd voor uitbreiding van de Notitie terugwerkende kracht en eerbiedigende werking, Weekblad Fiscaal Recht 6631: 964-971. article in journal
 • Lubbers A.O. (2005), Wettelijk overgangsrecht: goed regelen is noodzakelijk!, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 13: 1-4. article in journal
 • Lubbers A.O. & Vording H. (2005), Zonder de economische dimensie geen adequaat fiscaal overgangsbeleid. In: Lubbers A.O., Schuver-Bravenboer M., Vording H. (Eds.) Opstellen fiscaal overgangsbeleid. Meijers-reeks no. 98 Deventer: Kluwer. 131-146. book chapter
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad (nr. 40 283) 24 December 2004, BNB 2005; 1098-1099. annotation
 • Lubbers A.O. (2004), Als de rovers te bang zijn om te roven..., Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2004/531: 1-4. article in journal
 • Lubbers A.O. & Cornelisse R. (2004), De ontwikkeling van goed koopmansgebruik door de Hoge Raad, Weekblad Fiscaal Recht 2004/6590: 1214-1228. article in journal
 • Lubbers A.O. (2004), Fiscaal overgangsbeleid (Aanvaarden van het ambt van hoogleraar). Leiden: Universitair Facilitair Bedrijf. book
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 19 December 2004, BNB 2004; 1998-2001. article in journal
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 12 September 2004, BNB 2004; 308-309. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 11 June 2004, BNB 2004; 3200-3201. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 12 March 2004, BNB 2004; 2292-2294. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 28 May 2004, BNB 2004; 3195-3196. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 20 February 2004, BNB 2004; 2022-2023. annotation
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 24 October 2004, BNB 2004; 350-352. annotation
 • Lubbers A.O. (2004), Naar de ontwikkeling van fiscaal overgangsbeleid, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2004/7: 12-20. article in journal
 • Lubbers A.O. & Zandhuis C. (2003), Cassatiemiddelen in de fiscale procedure. In: WB der Nederlanden. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 219-227. conference paper
 • Lubbers A.O., annotation: Hoge Raad 20 June 2003, BNB 2003; 3314-3316. annotation
 • Lubbers A.O. (2003), Review of: Berkhout T. (2002) Fiscaal afschrijven op vastgoed, Fiscaal tijdschrift vermogen 11: 35-38. book review
 • Lubbers & Boer B.V. Mede-eigenaar
 • Hendrik Muller Fonds bestuurslid (voorzitter)
 • Nederlandse Orde Belastingadviseurs Lid van Raad van Beroep
 • Kluwer Voorzitter redactie BNB
This website uses cookies.  More information.