Universiteit Leiden

nl en

Dissertation

Europese productnormen en privaatrechtelijke normstelling

On 10 June 2020, Gitta Veldt defended her thesis 'Europese productnormen en privaatrechtelijke normstelling'. The doctoral research was supervised by Prof. H.J. Snijders.

Author
Gitta Veldt
Date
10 June 2020
Links
Leiden Repository

Het Europese non-foodproductveiligheidsrecht bevat productnormen die veelal als publiekrechtelijk worden bestempeld. Bij de harmonisatie gebruikt de Europese wetgever verschillende soorten productnormen, namelijk bindende eisen in richtlijnen en verordeningen en niet-bindende Europese normalisatienormen. De literatuur neemt aan dat Europese productnormen ook invloed kunnen hebben op de privaatrechtelijke normen die gelden in rechtsverhoudingen tussen bijvoorbeeld de eindgebruiker van het product en andere partijen in de handelsketen, alsmede tussen concurrenten.

Dit onderzoek beantwoordt de vraag wat de exacte betekenis is van Europese productnormen voor privaatrechtelijke normstelling. Wanneer is een productnorm slechts een van de relevante omstandigheden van het geval bij de formulering van een privaatrechtelijke norm? Wanneer vult een productnorm een privaatrechtelijke norm grotendeels in, in de zin dat de productnorm het uitgangspunt vormt? Van welke omstandigheden en factoren is deze betekenis afhankelijk?

Het onderzoek biedt de lezer een nadere introductie in het wat onderbelichte Europese productveiligheidsrecht en beantwoordt de hoofdvraag aan de hand van een Europeesrechtelijk, institutioneel en privaatrechtelijk perspectief. De privaatrechtelijke analyse ziet op de belangrijkste Nederlandse rechtsgronden voor doorwerking van productnormen en bevat rechtsvergelijking met het Engelse en Duitse recht. Bovendien vindt een uitvoerige analyse van Nederlandse feitenrechtspraak plaats om te zien hoe feitenrechters in de praktijk met productnormen bij de invulling van privaatrechtelijke normen omgaan. Het onderzoek besluit met een overzicht van gezichtspunten die behulpzaam kunnen zijn bij het beoordelen van de betekenis van productnormen voor privaatrechtelijke normstelling in concrete gevallen.

This website uses cookies.  More information.