Universiteit Leiden

nl en

Book

Profile 4. Monasteries and society in the Northern Netherlands

Since my master's thesis on the landed property of the Frisian monasteries in the Middle Ages I am highly interested in the do ut des-aspects of the relation between religious houses and the lay world. Key words here are: property, power, patronage and the role of religious institutions in the 'salvation market'. In 2014 I hope to publish a book on this theme for Friesland west of the Lauwers, 1100-1600.

Author
Hans Mol
Date
29 April 2015

Key publications

J. van Moolenbroek and J.A. Mol (ed.),  De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling (Hilversum/Leeuwarden 2010) 373 pp. 

J.A. Mol, ‘Epiloog: de Moderne Devotie en de vernieuwing van het kloosterlandschap in Nederland’, in: Hildo van Engen and Gerrit Verhoeven (red.),  Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden(Hilversum 2008) 213-231. 

J.A. Mol, ‘Bemiddelaars voor het hiernamaals. Kloosterlingen in middeleeuws Frisia', in: E. Knol, J.M.M. Hermans and M. Driebergen (ed.),  Hel en hemel. De Middeleeuwen in het Noorden. Catalogus van de tentoonstelling in het Groninger Museum 13 april - 2 september (Groningen 2001) 152-164. 

J.A. Mol, 'Kruisheren op de Friese zieleheilsmarkt. De stichting van de kloosters te Sneek en Franeker in de vijftiende eeuw',  Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 16 (1990) 327-348.

This website uses cookies.  More information.