Universiteit Leiden

nl en

Book

Profile 1. State formation in medieval Frisia

Politically speaking, the Frisian coastal area constitutes a special case in late medieval Europe since it was not subject to an overlord as it withstood feudalization in the 13th century. Its many sub regions, which were dominated by elites of small noblemen and freeholders, long time succeeded in retaining their autonomy. An important research theme is the way in which these small entities were incorporated into larger state constructions after 1400 and what this meant for their identity.

Author
Hans Mol
Date
29 April 2015

Key publications

J.A. Mol, ; Gallows in medieval Frisia' : Rich Internet Publication 2011 

J.A. Mol, ‘Stellingwerf en Schoterland als vrije Friese landsgemeenten en hun strijd met de bisschop van Utrecht’, in: H. Bloemhoff en C. Zuil (red.),  Soe sullen die Stellinge … Lezingen van het Historisch Symposium ‘Stellingwarf 700’ op 18 september 2009 (Oldeberkoop 2010) 11-30. 

J.A. Mol en J. Smithuis, ‘De Friezen als uitverkoren volk. Religieus-patriottische geschiedschrijving in vijftiende-eeuws Friesland’,  Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 11 (2008) 165-204. 

J. Frieswijk, A.H. Huussen jr., Y.B. Kuiper and J.A. Mol (red.),  Fryslân, staat en macht 1450-1650. Bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 3 tot 5 juni 1998(Hilversum/Leeuwarden 1999), 245 pp

This website uses cookies.  More information.