Universiteit Leiden

nl en

Book

Elementaire deeltjes. Kunstgeschiedenis

Een nieuw boek in de reeks Elementaire deeltjes

Author
Kitty Zijlmans
Date
01 June 2018
Links
Book information at Amsterdam University Press

Waar de kunstgeschiedenis zich traditioneel op de westerse wereld richtte en een lineaire ontwikkeling presenteerde, zien we nu een tendens kunst mondiaal als een veelvoud van vertellingen. Kunst als een wereldwijd fenomeen zien, betekent ook opnieuw kijken naar de grondslagen van het vakgebied. Kitty Zijlmans breekt een lans voor een brede en geïntegreerde blik, en rijgt thema’s als tijd, plaats, stijl, originaliteit, gender en diversiteit aan elkaar. Talrijke kunstwerken passeren daarbij de revue. Een aanstekelijk en belangwekkend betoog, waar iedereen met interesse in kunst of een rol in de kunstwereld kennis van zou moeten nemen.

‘In glasheldere bewoordingen fileert Kitty Zijlmans de vooringenomenheden die in de wortels van deskundige beschouwingen over ‘onze’ kunstgeschiedenis liggen opgeslagen. Daarom breekt ze een lans voor het Verschildenken bij kunsthistorici en hun afnemers. De canon, ook in de kunst, is een afspiegeling van dat gemis. Zijlmans illustreert dat o.a. met een prachtige analyse van de positie van de vrouw in de beeldende kunst. Vijftig jaar ben ik bij dat proces betrokken. Voor een soort ervaringsdeskundige als ik, een genot om te lezen!’ (Hedy d’Ancona)

This website uses cookies.  More information.