Universiteit Leiden

nl en

Book

Ayşegül Keskin Çolak’a Armağan Tarih ve Edebiyat Yazıları [Essays of History and Literature in Memory of Ayşegül Keskin Çolak]

Despite not focusing on a particular theme, the academic contributions in this book include essays of history and literature ranging from the Middle Ages to 1970s, from Europe and America to the Ottoman Empire and Turkey.

Author
Hasan Çolak, Zeynep Kocabıyıkoğlu Çeçen, N. Işık Demirakın (eds)
Date
19 April 2016
Links
Ankara: Kebikeç, 2016

This book was prepared in memory of Ayşegül Keskin Çolak thanks to her unending energy that is ingrained in all the contributors of this book, as well as others. 

The biggest wish of those who contributed to this book and had the chance to be Ayşegül’s friend was to immortalise her beautiful life that comprised those short but unforgettable moments when she touched our lives. It is for this reason that the book in your hands is the result of both an intellectual endeavour and of a gratitude whose source is Ayşegül’s gratuitous love.

Table of Contents

 • Erken Osmanlı Savaşçı Etiğini Hıristiyan Şövalye İdealiyle Kıyaslamak … Ayşegül Keskin Çolak
 • “Lutf ile, ta’bîr eyle” Kaya Sultan ve Melek Ahmed Paşa Anlatısında Rüyaların İşlevi … Neslihan Demirkol
 • Words are Magic: Orality in Ottoman society and jurisprudential tradition … Eugenia Kermeli-Ünal
 • Bir Ev İki Dünya: On sekizinci yüzyıl Amsterdam Osmanlı Rum tüccar cemaatinde yol ayrımı … Hasan Çolak
 • The Ottoman Third Estate: Nomads and their relationship to their environment as reflected in the court registers of Aleppo in the eighteenth century … Rhoads Murphey
 • Sürgün Patrik, Kayıp Keşiş ve İstanbul’da Bir Ayaklanma: On sekizinci yüzyılda İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi … Elif Bayraktar Tellan
 • Üç Rüya Bir Tereke: Ankaralı müneccim Müderriszâde Sadullah el-Ankaravi’nin hayatından kesitler … Gülçin Tunalı
 • Şikago Dünya Fuarı’nda Bir Türk Köyü … Zeynep G. Williams
 • II. Abdülhamid Dönemi’nde Bir Genç Kız Dergisi: Hanımlara Mahsus Gazete’nin Hanım Kızlara Mahsus Kısmı … Sena Hatip Dinçyürek
 • Salon Köşelerinde Şarkiyatçılık, Taklit ve Modernleşme … Sevim Kebeli İnan
 • “Osmanlılar Geldiler ve Gittiler”: Ahmed İhsan’ın 1911 Almanya gezisi izlenimleri … N. Işık Demirakın
 • Milli Mücadele’de Unutulmuş Bir Mücadele: Ali Fuat Paşa İsmet Bey’e karşı…  Zeynep Kocabıyıkoğlu Çeçen
 • Kübist Şair Nâzım Hikmet…  Öykü Terzioğlu Özer
 • Ayzenştayn Sineması ve Sovyet Tarihinin Stalinizasyonu … Yalçın Murgul
 • Kara Murat Çizgi Romandan Beyazperdeye Bir Akıncının Sergüzeştleri … Bülent Tellan
 • Çamaşır Makinesinin Türkiye’deki Serüveni ve Yeniliğe Adanmış Bir Ömür: Kamil Tolon … Elvan Kuzucu, Vasfiye Gül Açıkel, Uğur Acer, Muhammed Şaban Okka
This website uses cookies.  More information.