Universiteit Leiden

nl en

Book

Noord-Brabantse Oudheden

C.R. Hermans (2012). Facsimile-editie van Noordbrabants Oudheden aangevuld met enkele Archeologische Mengelwerken.

Author
dr. C.R. Hermans
Date
01 January 2012

Op 8 maart 1837 werd het  Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant opgericht. Doel van het Genootschap werd de bevordering van kunsten en wetenschappen in het algemeen en in het bijzonder in de provincie Noord-Brabant. Een doelstelling die heden, 175 jaar later, nog ongewijzigd geldt met dien verstande dat deze is verbreed tot de cultuur in het algemeen. 

Een van de grondleggers van het  Genootschapwas dr. C.R. Hermans, pionier van de Brabantse geschiedschrijving en archeologie. In 1865 gaf het Genootschap Hermans’ publicatie  Noordbrabants Oudheden uit, het eerste overzicht van archeologische vondsten en vindplaatsen in de provincie Noord-Brabant. Ter viering van het 175-jarig bestaan van het genootschap heeft de Archeologische Sectie van het Noordbrabants Genootschap besloten deze publicatie opnieuw uit te brengen, aangevuld met een aantal archeologische artikelen die Hermans eerder had geschreven. 

Noordbrabants Oudheden is te beschouwen als het fundament van de Brabantse archeologie waarin een schat aan gegevens is vastgelegd die anders verloren was gegaan. Met de uitgave van deze facsimile worden de gegevens opnieuw ontsloten en zijn ze weer eenvoudig te raadplegen. Bovendien geeft het boek een interessant beeld van het prille begin van de archeologiebeoefening in Brabant. Tevens is het boek aangevuld met meerdere artikelen door Hermans geschreven en een uitgebreide inleiding over boek en auteur van  Richard Jansen & GĂ©rard de Laat. 

Jaar: 2012 
ISBN: 978-90-8890-086-0 
Aantal pagina's: 372

Wilt u dit boek bestellen?

Dit boek is te bestellen en volledige online in te zien

This website uses cookies.  More information.