Universiteit Leiden

nl en

Book

Kennemerland in metaalvondsten

Duizenden metaalvondsten die door detectorzoeker wijlen Herman Zomerdijk zijn gedaan in de regio Kennemerland schetsen een uniek beeld van Noord-Holland door de eeuwen heen. Hij zocht en verzamelde decennialang historische metalen objecten in Noord-Holland en bouwde zo een unieke metaalcollectie op.

Author
Peter Buis en Mink W. van IJzendoorn
Date
16 December 2021
Links
Zie de website van Huis van Hilde

Zomerdijk werkte op zorgvuldige wijze, verkocht of ruilde zo goed als nooit vondsten en noteerde, vooral bij de muntvondsten, heel secuur de precieze vondstlocaties. Zo ontstond onder meer een beeld van 2000 jaar munt- en geldcultuur in Noord-Holland met een wetenschappelijke betekenis. Bij wijze van uitzondering kocht de provincie Noord-Holland in 2012 deze collectie metaalvondsten aan. De collectie van zo'n 3000 objecten is bestudeerd en beschreven in een uitgebreide publicatie.

Deel 1 van de publicatie behandelt alle numismatische- (of: 'munt-') vondsten van de Romeinse- tot de Nieuwe tijd. Aan de hand van de munten wordt de Noord-Hollandse en Nederlandse muntgeschiedenis zichtbaar, van een Romeinse denarius uit 82 v. Chr. en een vroegmiddeleeuwse Engelse styca (725-900) tot Hollandse penningen uit de tijd van Floris V (1256-1296) in de Late Middeleeuwen. In de Nieuwe tijd zien we in de munten in de collectie de weerslag van de Tachtigjarige Oorlog en komen munten zoals stuiver, Leeuwendaalder en de gulden op.

In het tweede deel komen de niet-numismatische vondsten aan bod. Deze objecten laten het 'gewone' leven zien van het platteland, van ambacht, handel en kleding maar ook van vrijetijd en vermaak en religie zoals lakenloodjes, knopen, gespen, pelgrimsinsignes en musketkogels.

Beide delen bevatten een uitgebreide catalogus met foto's en specificaties van de metaalvondsten.

This website uses cookies.  More information.