Leiden University logo.

nl en

Certificate Dutch as a Foreign Language

The CNaVT exam is the official, international exam of Dutch as a Foreign Language for all who learn Dutch all over the world. The Catholic University of Leuven organizes the exam. The Dutch Language Union has commissioned this collaboration.

We regret to inform you that the NVIC do not provide the CNaVT exam at the moment. If we were to organize a course in the future, we will share more information on our website.

Profiles

(Dutch only)

De profielen waarvoor een examen kan worden afgelegd zijn:

- Maatschappelijk Informeel (INFO) - A2
- Maatschappelijk Formeel (FORM) - B1
- Zakelijk Professioneel (PROF) - B2
- Educatief Startbekwaam (STRT) - B2
- Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Profiel Maatschappelijk Informeel (INFO) – A2
Voor jongeren (16+) of volwassenen (18+).
Dit profiel is voor wie wil functioneren in informele alledaagse situaties.
Toetst taalvaardigheid op het niveau A2 van het ERK.
Toetst alle vaardigheden: luisteren, spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven.
Inhoud: situaties uit de persoonlijke levenssfeer zoals persoonlijke boodschap lezen, informatie uit een folder halen, persoonlijke interesses toelichten, enzovoort.

Profiel Maatschappelijk Formeel (FORM) – B1
Voor jongeren (16+) of volwassenen (18+).
Dit profiel is voor wie zelfstandig wil functioneren in meer formele contexten in de Nederlandse of Vlaamse maatschappij.
Toetst taalvaardigheid op het niveau B1 van het ERK.
Toetst alle vaardigheden: luisteren, spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven.
Inhoud: situaties uit de publieke levenssfeer zoals instructies begrijpen, officiële correspondentie lezen, formulier invullen, formeel verzoek formuleren, om informatie vragen, enzovoort.

Profiel Zakelijk Professioneel (PROF) – B2
Dit profiel is bedoeld voor mensen die het Nederlands nodig hebben binnen administratieve en dienstverlenende functies zoals administratief medewerker, vertegenwoordiger, reisleider,
telefonist, receptionist, etc.
PROF komt overeen met niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

Profiel Educatief Startbekwaam (STRT) – B2
Dit profiel is bedoeld voor mensen die van plan zijn zich in te schrijven aan een Nederlandstalige universiteit of hogeschool. Zij moeten mondeling en schriftelijk kunnen omgaan met abstracte en theoretische teksten.
STRT komt overeen met niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

Profiel Educatief Professioneel (EDUP) – C1
Dit profiel is bedoeld voor mensen die aan het eind staan van een opleiding Nederlands als Vreemde Taal of aan het begin van een loopbaan als docent Nederlands als Vreemde Taal. Zij moeten kunnen omgaan met mondelinge en schriftelijke teksten op academisch niveau.
EDUP komt overeen met niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

Dates

Inschrijven: inschrijven kan tussen 1 en 14 maart 2022. 

Examens: de examens worden afgenomen tussen 1 en 15 mei 2022.

Kosten: de totale kosten bedragen €150, te voldoen aan het NVIC.

Alle informatie is te vinden op de website: www.cnavt.org.

This website uses cookies.