Universiteit Leiden

nl en

A breakthrough in salt tolerance knowledge for application in saline agriculture

The Salt Farm Texel, supported by a number of professors from various Dutch universities, offered a report on saline agriculture to the Minister for Agriculture van Dam on Wednesday 22nd of February. The researchers report that a number of important crops are much more tolerant to salt than assumed hitherto. ‘’This has important implications for our water and agricultural policies in the Netherlands and food security in saline regions across the globe, that until now were depreciated for agricultural use’’, addressed prof. Peter van Bodegom of the Institute of Environmental Sciences CML, Leiden university to the Minister.

Banner photo: Arjen de Vos - Salt Farm Texel

News item in Dutch

Tientallen miljoenen hectaren landbouwgrond zijn verzilt door verkeerde irrigatie en andere factoren, zoals klimaatverandering. Dit aantal neemt met 2000 hectare per dag toe. Ook in Nederland, zoals in de Haarlemmermeer en Zeeuws-Vlaanderen, is verzilting in toenemende mate een probleem. Verzilte gronden worden tot nu toe afgeschreven voor de landbouw. Het rapport, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd, laat zien dat door de juiste technieken en gewassen dit wellicht niet nodig is en gewassen op licht brakke gronden geteeld kunnen worden.

Het Zilt Proefbedrijf Texel heeft een unieke testlocatie waarin het functioneren van gewassen onder zeer gecontroleerd omstandigheden aan verschillende zoutconcentraties kan worden onderzocht. Door deze gegevens met de best mogelijke statistische methoden te analyseren hebben de onderzoekers aangetoond dat de zouttolerantie van diverse geteste cultivars van o.a. aardappel, ui en wortel substantieel hoger is dan voor deze gewassen wordt aangenomen door de FAO.

De staatssecretaris maakte bekend 400.000 euro extra vrij te maken om een kenniscentrum genaamd de Salt Farm Foundation op te zetten, bedoeld om de bijzondere Nederlandse teeltkennis verder te ontwikkelen, op de markt te brengen en over te dragen. Het Centrum voor Milieuwetenschappen CML neemt deel aan dit kenniscentrum.

This website uses cookies.  More information.