Universiteit Leiden

nl en

Course | Masterclass

Masterclass: inclusieve communicatie (Dutch)

Date
Thursday 19 September 2024
Time
Explanation
Inloop vanaf 09:00 uur.
Location
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA The Hague

‘Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar’

Inclusieve communicatie is van essentieel belang in een diverse samenleving. In een maatschappij waarin mensen van verschillende achtergronden, culturen, religies en capaciteiten samenkomen, is het essentieel om een wijze van communiceren te omarmen waarbij iedereen zich gezien voelt. Inclusieve communicatie gaat verder dan het overbrengen van informatie. Het omvat ook het bewust aannemen van een houding die rekening houdt met de verschillende achtergronden, perspectieven en identiteiten van mensen. Zo ontstaat ruimte waarin elke stem gehoord, gewaardeerd en gerespecteerd wordt.

‘Inclusieve communicatie vereist om verder te kijken dan een culturalistische benadering’

Een inclusieve benadering van diversiteit staat tegenover een culturalistische benadering waarin informatie over de etnisch-, nationaal-culturele en religieuze achtergrond van de persoon het antwoord is aan professionals op hun vragen en onzekerheden. Zoals: hoe ga je om met verschillen in gewoonten, opvattingen en waarden? En waar liggen grenzen en hoe zijn die aan te geven zonder de werkrelatie te verstoren?

Zo’n culturalistische benadering reduceert mensen tot alleen hun etnische, nationale of religieuze identiteit en zoekt de verklaring van het gedrag uitsluitend in hun nationaal, etnisch of religieus culturele achtergrond. Een inclusieve benadering van diversiteit neemt niet de cultuur maar de unieke persoon ingebed in sociale contexten als uitgangspunt.

Dr. Edwin Hoffman, docent van deze masterclass, heeft het TOPOI-model ontwikkeld als een praktisch analyse- en interventiekader om diversiteitsverschillen en misverstanden in gespreksvoering op te sporen en aan te pakken. Hier gaan we in de masterclass mee aan de slag.

This website uses cookies.  More information.