Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Regulating Relations: Controlling Sex and Marriage in the Early Modern Dutch Empire

  • A.S. Rose
Date
Wednesday 5 April 2023
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. C.A.P. Antunes

Summary

Naast het bedrijven van handel poogden de VOC en haar West-Indische tegenhanger de WIC ook hun machtspositie uit te breiden door het stichten en beheren van koloniën. Centraal in deze strategie was het stimuleren van een geordende, zichzelf voortplantende koloniale bevolking, met een Europese elite aan de top en een scherp onderscheid tussen vrije burgers en mensen in slavernij. De werkelijkheid was echter minder ordelijk. Van Oost tot West kwamen mensen van verschillende achtergronden, religies, en maatschappelijke posities elkaar tegen, en vormden relaties met elkaar. Deze verhoudingen – soms gewelddadig, soms liefdevol, zowel kortstondig als langdurig – konden de sociale scheidslijnen waar de koloniale hiërarchie op steunde onder druk zetten. Om deze reden ontstond een complex web van regels en juridische praktijken rondom de vraag wie met wie mocht trouwen en wat de gevolgen zouden zijn van ongepermitteerde relaties. Tegelijkertijd vormden zich, in de schaduw van compagniesforten, verscheidene soorten gemeenschappen, veelal niet Christelijk of Europees, die met koloniale instituties zoals rechtbanken en notarissen te maken kregen en er soms actief gebruik van maakten, maar niet volledig onder de controle van koloniale bestuurders stonden.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

+31 (0)71 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.