Logo Universiteit Leiden.

nl en

Masterclass: effectief evalueren in een publieke context

Wat heeft het voeren van overheidsbeleid voor zin als het niet tot resultaten leidt? De centrale vraag van beleidsevaluatie is dan ook vaak: hebben beleidsmaatregelen effect en zijn ze doelmatig? Verantwoorden en leren vormen daarmee de spilfuncties, maar… je kunt er ook uitstekend politiek mee bedrijven! Tegelijkertijd bestaat de waarde van evaluatieonderzoek steeds meer uit oprechte communicatie met ‘het veld’ en doelgroepen van beleid. Uit responsiviteit en het toegenomen begrip dat daarmee gepaard gaat. Naast ‘meten’ zijn ‘luisteren’ en ‘bezoeken’ daarom onmisbaar.

Valérie Pattyn en Peter van der Knaap vertellen er in deze masterclass alles over en delen de belangrijkste inzichten uit hun standaardwerk: 'Beleidsevaluatie in theorie en praktijk - Het ontwerpen en uitvoeren van evaluatie- en rekenkameronderzoek'. Hun motto is: hóe je evalueert hangt af van wát je evalueert. Ze bespreken stapsgewijs de belangrijkste bouwstenen voor goed evaluatieonderzoek, die kunnen helpen om de juiste keuzes te maken bij het ontwerpen en begeleiden van een evaluatieopdracht. Je krijgt ook de kans de inzichten toe te passen op de eigen organisatie.

Voor ervaren professionals met oog voor het publiek belang, zoals: directeuren, seniormanagers, en senior adviseurs die beroepsmatig met het publieke domein te maken hebben binnen een publieke, semipublieke of private organisatie.

  • Caelesta Braun: haar expertise omvat belangenbehartiging, publieke besluitvorming en toezicht. Ze onderzoekt de rol van externe stakeholders in het publieke besluitvormingsproces en hoe we ervoor kunnen zorgen dat externe stakeholders op een effectieve en inclusieve wijze betrokken worden bij publieke besluitvorming, zowel op politiek vlak als in uitvoerende organisaties als toezichthouders. Daarnaast bestudeert ze hoe maatschappelijke organisaties succesvol publiek beleid kunnen beïnvloeden.
  • Bert Fraussen: zijn onderzoeksagenda (universitair hoofddocent) focust op belangenvertegenwoordiging en lobbying, alsook hoe beleidsmakers maatschappelijke stakeholders op een effectieve en inclusieve manier kunnen betrekken bij beleidsvorming.

Datum: Najaar 2024
(10.00 - 13.00 uur)

Kosten: € 400,00
Locatie: Den Haag

Houd mij op de hoogte

Houd mij op de hoogte

Voor inhoudelijke vragen over deze masterclass kun je contact opnemen met Caelesta Braun via: c.h.j.m.braun@fgga.leidenuniv.nl.

Voor logistieke vragen over deze masterclass kun je contact opnemen via: learning@fgga.leidenuniv.nl.

Losse masterclass

Deze masterclass is onderdeel van het Leiden Governance Programme, een nieuw onderwijsprogramma voor ervaren professionals op het gebied van politiek-bestuurlijke besluitvorming, publiek-private samenwerking en belangenbehartiging. 

Het Leiden Governance Programme

In dialoog met experts

Onze ervaren docenten zijn expert op hun vakgebied met een groot internationaal netwerk en affiniteit met beroepspraktijk. Zij helpen je reflecteren op je professionele ervaringen, doelstellingen en dilemma’s vanuit hun kennis en expertise en bieden daarmee verrijkende perspectieven op de dagelijkse werkpraktijk. Onze gastsprekers zijn vooraanstaande professionals uit de publieke en private sector die graag hun ervaring delen en in dialoog gaan over maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken

Op maat gesneden

We bieden deelnemers de kans om eigen casuïstiek te doorgronden met gelijkgestemde professionals en in dialoog met onze experts en gastsprekers.

Inpasbaar

We werken met een unieke combinatie van online en on-campus onderwijs, waardoor dit programma combineerbaar is met een druk professioneel bestaan en een werk-privé balans.

Tastbaar en toepasbaar

Je krijgt waardevolle perspectieven en handvaten aangereikt om een grotere maatschappelijke en bestuurlijke impact te realiseren, die direct toepasbaar zijn binnen je eigen professionele werkomgeving.

Community die duurzaam verbindt en leert

We besteden ruim aandacht aan het vormen van een lerende en reflecterende community met elkaar. We brengen regelmatig (oud-)deelnemers van verschillende modules bij elkaar om te reflecteren hoe zij aan de slag gingen met de inhoud uit het Leiden Governance Programme.

Het Leiden Governance Programme is er voor ervaren professionals die werken op het snijvlak van publiek en privaat. Grote maatschappelijke opgaven kunnen we namelijk alleen oplossen door sectoroverschrijdend te werken. Denk aan vraagstukken zoals de energietransitie; de coronapandemie, de woningcrisis; digitalisering; (inter)nationale veiligheid; de kwaliteit van onze democratische rechtsstaat.

Het Leiden Governance Programme geeft deelnemers een strategisch en verfrissend perspectief op de positionering en het potentieel van de eigen organisatie in relatie tot een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld. Deelnemers krijgen toegang tot de nieuwste inzichten en internationale wetenschappelijke state-of-the-art omtrent public governance. Daarnaast prioriteert dit programma de dialoog en reflectie met gelijkgestemde professionals. Denk aan strategische posities in het (semi-) publiek domein, prominente wetenschappers en toonaangevende professionals uit de publieke en private sector. Het bij elkaar brengen van een diverse groep deelnemers op hetzelfde strategische niveau in diverse sectoren is inhoudelijk en persoonlijk verrijkend. Daarnaast biedt het inzicht in elkaars leefwereld en faciliteert het nieuwe en waardevolle verbindingen tussen mensen en organisaties.

Deze website maakt gebruik van cookies.