Logo Universiteit Leiden.

nl en

Vaktraining Persvoorlichting

en (junior)woordvoering

Als persvoorlichter of (junior)woordvoerder ben je de verbindende schakel tussen de eigen organisatie, de media en de politieke (Haagse) omgeving. Dit vereist een goed inzicht in zowel de politiek-bestuurlijke context van de werkomgeving als de werking van de media. Een belangrijk onderdeel van deze training is het ontwikkelen van dit inzicht. Daarnaast krijgen de deelnemers les in allerlei praktische zaken waarbij o.a. de volgende vragen aan bod komen: Hoe werk je optimaal samen met media? Wat maakt een persbericht of woordvoeringslijn effectief? Hoe organiseer je persconferenties en waar let je op als jouw bestuurder een extern bezoek aflegt? Hoe bereid je interviews voor en hoe werk je samen met de verschillende communicatiedisciplines binnen jouw organisatie? Hoe ga je om met framing, beeldvorming en crisiscommunicatie?

Met deze training ontwikkelen de deelnemers het fingerspitzengefühl dat nodig is om de dagelijkse werkzaamheden van persvoorlichter/(junior)woordvoerder goed uit te voeren. De deelnemers vergroten hun praktische vaardigheden en hun inzicht in de politiek-bestuurlijke omgeving en de wijze waarop media werken.

Voor advies of vragen over de vaktraining kun je mailen naar: 
learning@fgga.leidenuniv.nl

De vaktraining duurt vier hele dagen verdeeld over twee weken, twee aaneengesloten dagen per week. Vooraf en tussendoor worden huiswerk- en leesopdrachten opgegeven.

Dag 1: Werken in een politiek bestuurlijke omgeving met (Haagse) media

’s Ochtends maken we kennis met elkaar en elkaars organisaties. Wij kijken naar de positie van de afdeling communicatie binnen jouw organisatie, of dat nu een departement is, een gemeente of een bedrijf. Hoe krijg je informatie uit jouw organisatie? En hoe doen de andere deelnemers dat? We gaan in op het belang van intern en extern netwerken en het vak van communicatieprofessional.

’s Middags ligt de nadruk op het politieke bestuur en de media in Den Haag. We gaan op werkbezoek en bespreken hoe onderwerpen die jouw organisatie aangaan, in politiek Den Haag worden behandeld. Daarna gaan we in op de spanning die vaak bestaat tussen belangen van de organisatie en de (politiek actieve) bestuurder. We vervolgen de dag met een sessie in Nieuwspoort over de werking van de Haagse media en de samenwerking tussen persvoorlichters en media. We sluiten af met een borrel en diner in Nieuwspoort.

Dag 2 Samenwerking met communicatieadviseurs en de organisatie van persconferenties en -briefings

Persvoorlichters en woordvoerders zijn degenen die het dichtst bij de schijnwerpers opereren, maar zij kunnen het werk niet alleen. Deze dag staat de integrale communicatieaanpak centraal. Hoe werk je effectief samen met alle disciplines binnen een directie communicatie, van (corporate) communicatieadviseurs tot protocol en speechschrijvers, van online redacteuren tot onderzoekspecialisten. Wat is de specifieke rol van persvoorlichters hierbij? Hoe zet je een effectieve communicatie(media)strategie en -planning op en hoe gebruik je een communicatiekalender.

’s Middags gaan we aan de slag met het organisatorische ambacht van het vak. Dit gaan we aan de hand van opdrachten ook oefenen. Waar moet je op letten als je een persconferentie, -briefing of -doorstep organiseert? Hoe bereid je diverse soorten interviews voor en hoe begeleid je ze?

Dag 3 Oefenen in het (schrijvende) ambacht van het vak en Crisiscommunicatie

Dag drie staat geheel in het teken van het schrijven. We beginnen de dag met schrijftips en een quiz. Daarna vergroten we onze kunst in het schrijven van pers/nieuwsberichten, persuitnodigingen en -verklaringen, Q & A’s ter voorbereiding op interviews, samenvattingen en adviezen, teksten voor internet, spreeklijnen en kernboodschappen.

Dag 4 Omgevingsinvloeden

We bezoeken ’s ochtends een parlementaire redactie en krijgen daar een rondleiding, waarbij de nadruk ligt op een effectieve samenwerking. Terug op de universiteit gaan we aan de slag met framing: hoe herken je dit en hoe kun je zelf strategischer omgaan met vervelende frames van anderen.

‘s Middags behandelen we het thema beeldvoering: welke beeldstrategie hanteer je bij je online communicatie en hoe maak je daar als persvoorlichter optimaal gebruik van? Tot slot gaan we in op het thema crisiscommunicatie. Wat doet het NKC (Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie), dat onderdeel is van het NCC (Nationaal Crisis Centrum) van de NCTV? We staan stil bij hoe je hiermee te maken krijgt als jouw organisatie opeens in het oog van een grote, nationale crisis terecht komt. We sluiten de dag af met een borrel en het uitreiken van een certificaat.

De vaktraining Persvoorlichting is bestemd voor persvoorlichters en (junior) woordvoerders, werkzaam bij de rijksoverheid, provincies, gemeenten, non-profitorganisaties en het bedrijfsleven.

Centrale docent van deze vaktraining is Karin Donk. Zij is al ruim dertig jaar werkzaam in de overheidscommunicatie bij diverse ministeries en lokale overheden als woordvoerder en communicatieadviseur.

Sinds 2004 is zij vanuit haar eigen bedrijf ‘DONK Mediacommunicatie’ zelfstandig werkzaam als interim senior strategisch woordvoerder. Vanuit de Academie voor Overheidscommunicatie heeft zij vanaf 2010 ruim zeven jaar menig persvoorlichter en woordvoerder in Den Haag opgeleid. In de vaktraining werkt zij samen met ervaren docenten op het gebied van (Haagse) communicatie en media, waarbij ook (oud)journalisten als gastdocent worden ingezet.

Data najaar 2024:

  • maandag 30 september  
  • dinsdag 1 oktober
  • maandag 7 oktober
  • dinsdag 8 oktober

Kosten:  2.400,- 

Locatie: Universiteit Leiden te Den Haag, alsmede op politieke en media-locaties in Den Haag.

Deze website maakt gebruik van cookies.