Logo Universiteit Leiden.

nl en

Verdiepingscursus Crisiscommunicatie

Crisissituaties zijn divers. Aanslagen wereldwijd hebben laten zien hoe belangrijk het kan zijn om als publieke leider zichtbaar te zijn, chaos onder woorden te brengen, perspectief te schetsen of hoop te bieden voor een land, regio of stad in shock. Tijdens de coronacrisis ligt de nadruk juist meer op instructies en manieren om de bevolking gemotiveerd te houden in periodes waarin iedereen zoveel mogelijk thuis moest blijven. 

Deelnemers gaan in op de verschillende facetten van communiceren in tijden van nood. Hoe kunnen organisaties draagvlak creëren en behouden? Wat is de impact van crisiscommunicatie op hun reputatie? Hoe blijven crisisactoren aangehaakt bij de opvattingen in de buitenwereld?

Een succesvolle aanpak vraagt om een strategische insteek. Aan de hand van theoretische modellen uit de universitaire wereld, aangevuld met sprekende voorbeelden uit binnen- en buitenland, vullen deelnemers tijdens deze verdieping hun gereedschapskist met (strategische) inzichten rondom crisiscommunicatie. Dit biedt handvatten voor een eerstvolgende crisis die zich aan het bureau aandient.
De cursus vindt plaats op één van de locaties van Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs in het centrum van Den Haag.

De verdiepingscursus richt zich op de volgende doelgroep:

 • u houdt zich in het dagelijkse werk direct of indirect bezig met communicatie; 
 • u werkt bij de rijksoverheid of decentrale overheid (veiligheidsregio, gemeente), het OM, landelijke of regionale eenheden van de nationale politie;
 • u wilt meer weten over de rol van communicatie in tijden van crises.
 • u functioneert op HBO of WO niveau en beschikt over relevante medior/senior werkervaring.

Wij bieden twee plekken aan voor ambitieuze junior medewerkers die zich in hun dagelijkse werk direct of indirect bezighouden met crisiscommunicatie.

De cursus omvat drie dagen en is opgesplitst in drie delen. U krijgt inzicht in de essentie en praktijk van crisiscommunicatie en u beschikt na afloop over een set aan voorbeelden met concrete handvatten die kunnen worden meegenomen naar de dagelijkse werkpraktijk. U leert communicatievraagstukken te ontrafelen en zich te verplaatsen in de doelgroep, communicatie op beleidsniveau onder de aandacht te brengen en communicatie als krachtig middel in te zetten. Wetenschappelijke inzichten vormen het kader. Uw eigen praktijk staat centraal. Voorafgaand aan de leergang vindt een intakegesprek plaats om uw persoonlijke leerdoelen scherp te krijgen. Op dag 3 geven de deelnemers in groepen een presentatie waarin zij crisiscommunicatielessen presenteren van een crisis die recent in het nieuws is geweest. Aangezien het in crisiscommunicatie belangrijk is om veel vlieguren te maken, bestaat er gedurende de cursus de mogelijkheid om actief mee te doen in een besloten LinkedIn groep. In de groep wordt actuele casuïstiek besproken en bediscussieerd. 

Na afloop van de cursus:

 • Heeft u uw kennis over het onderwerp crisiscommunicatie uitgebreid
 • Heeft u uw inzicht in het krachtenveld waarin crisiscommunicatie zich afspeelt vergroot
 • Beschikt u over de kennis en vaardigheden om op te treden als bestuurlijke sparringpartner op strategisch niveau
 • Heeft u handvatten geboden gekregen om planmatig de voorbereidingsfase van crises in te gaan en met scenario’s te werken
 • Heeft u uw vaardigheden om goed beslagen ten ijs te komen in tijden van crisis verder ontwikkeld en uitgebreid
 • Begrijpt u de dynamiek in de verantwoordingsfase na afloop van crises en kunt u hierin effectief acteren
 • Heeft u uw netwerk verbreed en uitgebreid

Over de docent

Wouter Jong is zelfstandig crisis manager en communicatieadviseur. Daarnaast is hij sinds 2018 verbonden aan de Universiteit Leiden voor het bijvak Crisis Communication in de Master Crisis and Security Management. Hiervoor werkte hij jarenlang als crisisadviseur voor het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. In december 2019 promoveerde hij op de dissertatie “Crisis leadership by mayors. An empirical multimethod study”.

Met specifieke vragen over de inhoud en doelgroep van de cursus kunt u contact opnemen met programmaleider Mr. Hans Dekker.
E: h.c.dekker@fgga.leidenuniv.nl of T: 070 800 9549

Data

25 november, 2 en 16 december 2022

Kosten

Kosten: €1895,- incl. literatuur en lunches.

Voor vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Na het volgen van deze leergang/onze leergangen wordt u uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten die het CPL organiseert voor alumni en blijft u aan de hand van casusbesprekingen op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van veiligheid.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.
Deze website maakt gebruik van cookies.