Logo Universiteit Leiden.

nl en

Verdiepingscursus Crisiscommunicatie

Crisissituaties zijn divers. Aanslagen wereldwijd hebben laten zien hoe belangrijk het kan zijn om als publieke leider zichtbaar te zijn, chaos onder woorden te brengen, perspectief te schetsen of hoop te bieden voor een land, regio of stad in shock. 

Deelnemers gaan in op de verschillende facetten van communiceren in tijden van nood. Hoe kunnen organisaties draagvlak creëren en behouden? Wat is de impact van crisiscommunicatie op hun reputatie? Hoe blijven crisisactoren aangehaakt bij de opvattingen in de buitenwereld?

Crisiscommunicatie

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Een succesvolle aanpak vraagt om een strategische insteek. Aan de hand van theoretische modellen uit de universitaire wereld, aangevuld met sprekende voorbeelden uit binnen- en buitenland, vullen deelnemers tijdens deze verdieping hun gereedschapskist met (strategische) inzichten rondom crisiscommunicatie. Dit biedt handvatten voor een eerstvolgende crisis die zich aan het bureau aandient.
De cursus vindt plaats op één van de locaties van Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs in het centrum van Den Haag.

De verdiepingscursus richt zich op de volgende doelgroep:

 • Je houdt je in het dagelijkse werk direct of indirect bezig met communicatie; 
 • Je werkt bij de rijksoverheid of decentrale overheid (veiligheidsregio, gemeente), het OM, landelijke of regionale eenheden van de nationale politie;
 • Je wil meer weten over de rol van communicatie in tijden van crises;
 • Je functioneert op HBO of WO niveau en beschikt over relevante medior/senior werkervaring.

Wij bieden twee plekken aan voor ambitieuze junior medewerkers die zich in hun dagelijkse werk direct of indirect bezighouden met crisiscommunicatie.

De cursus omvat drie dagen en is opgesplitst in drie delen. Je krijgt inzicht in de essentie en praktijk van crisiscommunicatie en beschikt na afloop over een set aan voorbeelden met concrete handvatten voor de dagelijkse werkpraktijk. Je kan communicatievraagstukken ontrafelen en je verplaatsen in de doelgroep, communicatie op beleidsniveau onder de aandacht brengen en communicatie als krachtig middel inzetten. Wetenschappelijke inzichten vormen het kader. Jouw praktijk staat centraal. Op de derde dag geven de deelnemers in groepen een presentatie waarin zij crisiscommunicatielessen presenteren van een crisis die recent in het nieuws is geweest. Aangezien het in crisiscommunicatie belangrijk is om veel vlieguren te maken, bestaat er gedurende de cursus de mogelijkheid om actief mee te doen in een besloten LinkedIn groep. In de groep wordt actuele casuïstiek besproken.

Na afloop van de cursus:

 • Heb je verdiepende kennis over het onderwerp crisiscommunicatie;
 • Heb je verrijkt inzicht in het krachtenveld waarin crisiscommunicatie zich afspeelt;
 • Beschik je over de benodigde kennis en vaardigheden om op te treden als bestuurlijke sparringpartner op strategisch niveau;
 • Kan je planmatig de voorbereidingsfase van crises ingaan en met scenario’s werken;
 • Heb je uitgebreidere vaardigheden om goed voorbereid te zijn in tijden van crisis;
 • Begrijp je de dynamiek in de verantwoordingsfase na afloop van crises en kun je hierin effectief acteren;
 • Heb je een breder en uitgebreider professioneel netwerk binnen het vakgebied crisiscommunicatie.

Over de docent

Wouter Jong is zelfstandig crisis manager en communicatieadviseur. Daarnaast is hij sinds 2018 verbonden aan de Universiteit Leiden voor het bijvak Crisis Communication in de Master Crisis and Security Management. Hiervoor werkte hij jarenlang als crisisadviseur voor het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. In december 2019 promoveerde hij op de dissertatie “Crisis leadership by mayors. An empirical multimethod study”.

Data voorjaar 2024:

 • vrijdag 7 juni
 • vrijdag 21 juni
 • vrijdag 28 juni

Kosten: € 1.995,- 

Locatie: Universiteit Leiden, Den Haag.

Voor vragen over deze cursus kun je contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Na het volgen van deze leergang/onze leergangen kun je deelnemen aan (netwerk)bijeenkomsten van het CPL voor alumni. 

Deze website maakt gebruik van cookies.