Logo Universiteit Leiden.

nl en

Dataverzameling

Onderzoek doen is keuzes maken om gegevens te verzamelen.

Keuzes

Je moet iedere keer keuzes maken tijdens het doen van onderzoek. Een keuze voor een instrument waarmee je gegevens wilt verzamelen. En vervolgens bepalen hoe dat er dan uit komt te zien.

Welke en waarom?

Als je bijvoorbeeld kiest voor een vragenlijst of een (groeps) interview, moet je bepalen welk soort vragen je gaat stellen. Zijn dat open of gesloten vragen? Laat je de mensen zelf de vragenlijst invullen of stel je de vragen en vul jij de vragenlijst in? Allemaal keuzes die je kan maken. De ene keuze is niet perse beter dan de andere. Het gaat erom dat je in jouw onderzoeksverslag duidelijk aangeeft welke keuze je hebt gemaakt en waarom.

Tips voor het formuleren van vragen

 • Gebruik heldere taal: simpel/kort
 • Vermijd ontkenningen
 • Vermijd vage telwoorden, zoals: soms, veel
 • Wees eenduidig: vraag geen motiveringen bij een antwoord en stel niet twee vragen tegelijk
 • Als een conditie gebruikt (liever niet), zet die dan altijd voorop (als ik huiswerk maak, dan ben ik gemotiveerd om....)
 • Stel neutrale vragen/vermijd extremen
 • Let op dat vragen geen sociaal wenselijke antwoorden uitlokken
 • Start met eenvoudige vragen (volgorde: van algemeen naar specifiek, en van oppervlakkig naar persoonlijk)
 • Test je vragen vooraf uit voordat je begint met je echte dataverzameling!

Tips voor gesloten vragenlijsten

Als je een gesloten vragenlijst maakt, biedt je een beperkt aantal antwoorden aan waar men uit kan kiezen. Denk bij het opstellen van jouw vragen aan het volgende:

 • Kies makkelijke en herkenbare antwoordcategorieën (eens t/m oneens)
 • Alternatieven moeten uitputtend zijn
 • Alternatieven moeten elkaar uitsluiten
 • Reëele antwoordalternatieven
 • Aantal antwoordcategorieën
 • Wel of geen middencategorie
 • Restcategorie: weet niet/geen mening/niet van toepassing
 • Logische volgorde categorieën

Bewaren

Mocht je voor jouw onderzoek ook persoonsgegevens gebruiken (die je bijvoorbeeld via enquêtes hebt verzameld), zorg er dan voor dat deze gegevens op een veilige manier bewaard worden (niet toegankelijke voor anderen) en dat je de gegevens alleen bewaart zolang je ze nodig hebt voor je onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.