Logo Universiteit Leiden.

nl en

Stap 3: onderzoek opzetten

Wie doet wat wanneer en wat heb je daar voor nodig?

Plan

Voordat je aan de slag gaat met je onderzoek, maak je eerst een plan. In dit plan geef je stap voor stap zo precies mogelijk aan wat je gaat doen en wie of wat je daarbij nodig hebt. Op sommige scholen moet je dit onderzoeksplan vooraf inleveren en het telt soms ook mee voor de beoordeling van het profielwerkstuk. Kijk dus goed naar wat jouw school van jou vraagt.

Methode

In je plan geef je aan welke onderzoeksmethode(n) je gaat gebruiken om antwoord te krijgen op je onderzoeksvraag. De methode bepaalt in grote mate hoe je onderzoeksplan eruit gaat zien en welke stappen je gaat zetten. Probeer de stappen zodanig te beschrijven dat een andere leerling het onderzoek zou kunnen uitvoeren op basis van jouw plan.

Planning

Maak een realistische schatting hoeveel tijd het kost om elke stap uit te voeren. Houd in je planning rekening met ander (school)werk dat je in die periode ook moet doen en bouw marges in om eventuele tegenslag (zoals ziekte) op te kunnen vangen. Bedenk dat het daadwerkelijk schrijven en lay-outen van je werkstuk (stap 6) vaak ook nog veel tijd kost.

Gegevens

Voor je onderzoek ga je gegevens verzamelen. Denk van tevoren goed na over hoe je die gegevens gaat ordenen en bewaren. Mocht je voor jouw onderzoek ook persoonsgegevens gebruiken (die je bijvoorbeeld via enquĂȘtes hebt verzameld), zorg er dan voor dat deze gegevens op een veilige manier bewaard worden (niet toegankelijke voor anderen) en dat je de gegevens alleen bewaart zolang je ze nodig hebt voor je onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.