Logo Universiteit Leiden.

nl en

Stap 6: presenteren

Jouw onderzoek de wereld in!

Publicatie

Een profielwerkstuk is een vorm van schriftelijke (of digitale) presentatie, vergelijkbaar met een publicatie van een wetenschapper. Om ervoor te zorgen dat jouw profielwerkstuk begrijpelijk en helder geformuleerd is, kun je het door iemand laten nalezen. Spreek bijvoorbeeld met klasgenoten af om elkaars profielwerkstuk te lezen en geef elkaar feedback; een variant van het wetenschappelijke peer review.

Jouw onderzoek

Schrijf je profielwerkstuk in je eigen woorden. Laat jezelf als onderzoeker zien in jouw formuleringen en in de standpunten die je inneemt. Teksten en inzichten van anderen overnemen (citeren en parafraseren) kan alleen met vermelding van de bron.

Kennis delen

Universiteiten delen kennis (kennisdisseminatie); niet alleen met wetenschappers, maar met iedereen. Daar wordt iedereen dus beter van (maatschappelijke valorisatie). Voor wie zou jouw onderzoek relevant zijn? Aan wie zou jij over jouw profielwerkstuk kunnen vertellen?

Publiek

Op veel scholen wordt het profielwerkstuk afgesloten met een mondelinge presentatie, soms voor medeleerlingen soms ook voor een breder publiek met ouders en andere belangstellenden. Ben je enthousiast over jouw profielwerkstuk en sta jij graag voor een groot publiek? Meld je dan aan voor het geven van een presentatie bij het Wetenschapscongres voor vwo.

Deze website maakt gebruik van cookies.