Logo Universiteit Leiden.

nl en

Onderzoekscyclus

Een overzichtelijk stappenplan

Proces

De onderzoekscyclus beschrijft de stappen die je zet als je onderzoek doet. Het is uiteraard een vereenvoudigde versie van de werkelijkheid, maar het geeft je wel een duidelijk beeld van waar je bent bent in het proces en waar je naar toe gaat. Neem alle stappen een keer door voordat je aan de slag gaat met je onderzoek.

Tijdsinvestering

Houd rekening met deze verdeling van je tijd (globaal):
- Stap 1 t/m 3 (verwonderen, verkennen en onderzoek opzetten): 30%
- Stap 4 (onderzoek uitvoeren): 30 %
- Stap 5 (concluderen): 20%
- Stap 6 (presenteren): 20%

Logboek

Tijdens het hele proces houd je goed bij waar je mee bezig bent, welke resultaten dat heeft opgeleverd, wat goed is gegaan en wat er beter of anders had gekunt. Ook noteer je alle afspraken die gemaakt zijn met je begeleider(s) en eventuele samenwerkingspartner(s). De meeste scholen stellen hiervoor een format beschikbaar, vaak in de vorm van een logboek.

Bijhouden

Alle informatie die je in je logboek noteert, heb je straks nodig voor je profielwerkstuk. Niet alleen voor de verslaglegging van jouw onderzoek, maar ook voor evaluatie van alles wat je hebt gedaan en hoeveel uur je er aan besteed hebt. Zorg ervoor dat je vooraf goed weet wat je precies op school moet inleveren, dan weet je ook wat je tijdens het hele proces bij moet houden.

Deze website maakt gebruik van cookies.