Logo Universiteit Leiden.

nl en

Stap 3: gebruiken

Hoe kun je de gevonden informatie gebruiken?

Wetenschappelijke integriteit

In de wetenschap moet onderzoek objectief, herhaalbaar, toetsbaar, controleerbaar en gestandaardiseerd zijn. Resultaten van onderzoek worden zodanig gepresenteerd, dat aan deze doelstelling voldaan wordt. Als er bij het onderzoek gebruik gemaakt is van bronnen, dan wordt dit genoteerd in de bronvermelding. Voor open access publicaties gelden dezelfde regels als voor alle andere bronnen.

Plagiaat

Soms gaat het mis, bewust (fraude) of onbewust (vergissing). Een stukje tekst of een plaatje van een ander zonder bronvermelding opnemen in je eigen werk is plagiaat. Dit moet je dus zien te voorkomen. Zorg er dus voor dat je de regels van je onderwijsinstelling over overnames goed kent en dat je je er aan houdt. Via zoekmachines en met antifraude software kan ingeleverd werk gecontroleerd worden op fraude.

Bronvermelding

Er zijn verschillende manieren om bronnen te vermelden. Veelgebruikte methodes zijn APA en Harvard Style. Informeer altijd bij jouw onderwijsinstelling op welke manier jij jouw bronnen moet vermelden. En welke stijl je ook volgt: voer deze consequent door in je hele werkstuk; gebruik dus nooit verschillende stijlen door elkaar. Leer jezelf aan om de bronvermelding te noteren zodra je de bron hebt geraadpleegd. Als je dit nog achteraf moet doen, is het vaak een enorm karwei.

Materiaal

Via open access worden niet alleen artikelen beschikbaar gesteld. Er zijn ook databases met gegevens die gebruikt kunnen worden voor analyses. Ook als je gegevens gebruikt uit dergelijke online databases, moet je vermelden waar je die gegevens gevonden hebt. Alleen als je de gegevens zelf hebt verzameld, bijvoorbeeld door zelf enquêtes af te nemen of zelf metingen te verrichten, hoef je dat niet te doen.

Digitale bronnen

In je werkstuk kun je ook websites, Twitter-berichten, video's of audiobestanden gebruiken als bron. Ook daarvoor geldt dat je de bron moet vermelden. Bij digitale bronnen die elk moment aangepast kunnen worden, moet je ook de datum van raadpleging vermelden. Kijk voor een handig overzicht met voorbeelden op deze website.

Tip: wetenschap bouwt voort op bestaande kennis. Maak daar dus gebruik van en gebruik bronnen als ingrediënt voor je eigen creatie!
Deze website maakt gebruik van cookies.