Universiteit Leiden

nl en

Tirza Cramwinckel

PhD candidate

Name
Mr.drs. T.A. Cramwinckel
Telephone
+31 71 527 1383
E-mail
t.a.cramwinckel@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-1332-9844

PhD candidate

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B2.16

Contact

 • Cramwinckel T.A., annotation: HR 5 November 2021, no. 20/03173, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2022,2: 189-196 (BNB 2022/10 Opgewekt vertrouwen. Onjuiste mededeling op website Belastingdienst inzake revisierente bij afkoop lijfrente. Dispositievereiste). annotation
 • Cramwinckel T.A. (2021), Bespreking van Hoge Raad 5 november 2021, nr. 20/03173, V-N 2021/48.13 (Hoge Raad herziet dispositievereiste bij vertrouwensbeginsel): TaxVisions editie 12 november 2021. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. & Lavreysen M.J.S. (2021), Recente arresten over de informatiebeschikking en de inlichtingenplicht: verbetering van de rechtsbescherming?, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2021(8): TFB 2021/39. article in journal
 • Cramwinckel T.A. (2020), Bespreking van Hoge Raad 11 september 2020, nr. 8/03850, V-N 2020/44.13 (Geen ambtelijk verzuim door nalaten onderzoek echtgenoot voor ab-voordeel): TaxVisions editie 18 september 2020. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2020), Bespreking van Hof 's-Hertogenbosch 13 februari 2020, 19/00393, V-N 2020/28.17 (Geen revisierente vanwege door medewerker Belastingtelefoon gewekt vertrouwen): TaxVisions editie 19 juni 2020. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2020), Bespreking van Hoge Raad 29 mei 2020, 18/02266, V-N 2020/26.20 (Geen pleitbaar standpunt bij feitelijk rechterlijk oordeel over waarde aandelen): TaxVisions editie 5 juni 2020. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2020), Bespreking van Hof Amsterdam 4 februari 2020, 18/00004, V-N 2020/16.26 (Medeplegersboete voor adviseur voor schending BTW-suppletieplicht): TaxVisions editie 3 april 2020. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2020), Bespreking van Hoge Raad 28 januari 2020, 19/00182, V-N 2020/9.13 (Vrijspraak voor echtgenoot die onjuiste aangiften voor echtgenote deed): TaxVisions editie 14 februari 2020. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2020), Bespreking van Conclusie A-G IJzerman van 21 november 2019, nr. 19/01242, V-N 2020/2.17 (A-G verlengt navorderingstermijn toch met uitstelperiode aangifte): TaxVisions editie 3 januari 2020. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2020), Bespreking van Conclusie A-G HvJ EU Kokott van 2 juli 2020, C 245/19 en C 246/19, V-N 2020/41.18 (Rechtsbescherming bij verzoek om internationale inlichtingenuitwisseling): TaxVisions editie 4 september 2020. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2020), Duidelijke taal: wat heb je eraan? Over in voorlichting ‘vertaalde’ (belasting)wetgeving, RegelMaat: Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken 35(1): 6-27. article in journal
 • Cramwinckel T.A. (2019), Bespreking van Hoge Raad 15 november 2019, nr. 18/04315, V-N 2019/55.20 (Getuigen terecht niet opgeroepen en geen gevolg voor cautieverzuim bij zitting): TaxVisions. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2019), Bespreking van Hoge Raad 5 juli 2019, nr. 18/01961, V-N 2019/33.19 (Hoge Raad komt terug van afwijkende bewijsregels ontvankelijkheid in boetezaken), TaxVisions. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2019), Bespreking van Hoge Raad 21 juni 2019, nr. 18/03315, V-N 2019/31.18 (Hoge Raad schept duidelijkheid over redelijke termijn na cassatie en kostenveroordeling), TaxVisions. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2019), Bespreking van Hoge Raad 24 mei 2019, nr. 18/04658, V-N 2019/26.21 (Afwijzing uitstelverzoek zitting en niet-horen getuigen cassatieproof), TaxVisions. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2019), Bespreking van Hoge Raad 19 april 2019, nr. 18/03134, V-N 2019/21.11 (Inspecteur mag bescheiden ook na navorderingstermijn opvragen), TaxVisions. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2019), Bespreking van Rechtbank Gelderland (MK) 1 oktober 2018, nr. AWB 16/4164 t/m AWB 16/4167, V-N 2019/8.15 (Onredelijke informatiebeschikkingen na gebruik inkeerregeling), TaxVisions. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2019), Bespreking van Hoge Raad 11 januari 2019, nr. 18/01429, V-N 2019/4.21 (Heffing griffierecht in bestuursrecht niet discriminerend of in strijd met EVRM), TaxVisions. [film]. other
 • Cramwinckel T.A., annotation: HR 29 March 2019, no. 18/00472, FED 2019,13 (FED 2019/88 Niet-kentekenhouder dient duidelijkheid te verschaffen over zijn hoedanigheid bij bezwaar tegen aan kentekenhouder opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting). annotation
 • Cramwinckel T.A. & Boer R.A. de (2018), Digitaal procederen in het belastingrecht: gevolgen voor de fiscale procespraktijk, Weekblad Fiscaal Recht 2018(7225): 164-177 (WFR 2018/28). article in journal
 • Cramwinckel T.A. (2018), Bespreking van Brief Staatssecretaris van Financiën 30 augustus 2018, nr. 2018-‎‎0000145648‎, V-N 2018/46.18 (Oplossingsrichtingen aanpak knelpunten informatiebeschikking), TaxVisions editie 14 september 2018. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2018), Bespreking van Conclusie A-G IJzerman van 31 januari 2018, nrs. 17/02826 en 17/02827, V-N 2018/11.5 (A-G signaleert tekort in rechtsbescherming bij intrekking principaal hoger beroep), TaxVisions editie 2 maart 2018 (Documentary). [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2018), Bespreking van Hoge Raad 17 augustus 2018, nrs. 17/00879 en 17/02730, V-N 2018/19 en Hoge Raad 17 augustus 2018, nrs. 17/00879 en 17/02730, V-N 2018/20 (Hoge Raad verduidelijkt ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’), TaxVisions editie 24 augustus 2018. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2018), Bespreking van Hoge Raad 23 maart 2018, nrs. 17/02826 en 17/02827, V-N 2018/16.6 (Hoge Raad heft tekort in rechtsbescherming op bij intrekking principaal hoger beroep), TaxVisions editie 30 maart 2018 (Documentary). [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (Writer) (2018), Bespreking van Hoge Raad 26 oktober 2018, nr. 17/06098, V-N 2018/58.19 (Belastingdienst en Staat zijn in faillissementsrecht één en dezelfde schuldeiser), TaxVisions editie 9 november 2018 (Documentary). [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2018), Bespreking van Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 mei 2018, nrs. BRE 16/9024, 16/9025 en 16/9027, V-N 2018/49.11 en Hof Arnhem-Leeuwarden 12 juni 2018, nr. 17/00841, V-N 2018/49.16 (Systeem belastingrente en onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting zijn EU-proof), TaxVisions editie 28 september 2018. [film]. other
 • Cramwinckel T.A., annotation: Hoge Raad 27 October 2017, no. 17/01293, Fiscaal weekblad, FED 2018,3 (FED 2018/32 Toereikende volmacht gemachtigde; in hoger beroep volle toetsing rechtbankoordeel over volmacht). annotation
 • Cramwinckel T.A. 30 March 2018, no. 17/04403, Fiscaal weekblad, FED 2018. annotation
 • Cramwinckel T.A., annotation: Hoge Raad 8 June 2018, no. 17/02362, FED 2018,23 (FED 2018/164 Hofoordeel inzake kennelijk onbehoorlijk bestuur onvoldoende gemotiveerd; aansprakelijkstelling van voormalig aandeelhouder als feitelijk bestuurder). annotation
 • Cramwinckel T.A. (2017), Bespreking van Conclusie A-G HvJ EU Campos Sánchez-Bordona van 12 september 2017, nr. C-524/15, V-N 2017/2017/48.3 (A-G HvJ EU adviseert ne bis in idem niet volgens lijn EHRM uit te leggen), TaxVisions editie 6 oktober 2017. [film] other
 • Cramwinckel T.A. (2017), Bespreking van Conclusie A-G IJzerman van 21 februari 2017, nr. 16/05235, V-N 2017/43.4 en Nadere conclusie A-G IJzerman van 13 april 2017, nr. 16/05235, V-N 2017/ 43.5, TaxVisions editie 15 september 2017. [film] other
 • Cramwinckel T.A. (2017), Bespreking van de Conclusie van A-G IJzerman van 1 december 2016, nr. 16/00770, V-N 2017/4.7 (Ambtshalve teruggestorte loonbelasting kan niet worden nageheven), TaxVisions editie 20 januari 2017. [film] other
 • Cramwinckel T.A. (2017), Bespreking van Hoge Raad 24 november 2017, nr. 16/04810, V-N 2017/58.5 (Horen anonieme getuigen in belastingzaken sterk begrensd), TaxVisions editie 1 december 2017 (Documentary). [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2017), Bespreking van Hoge Raad 2 juni 2017,nr. 14/00528bis , (Verlengde navordering bij bankrekening in derde land mag vanwege standstillbepaling), V-N 2017/28.4, TaxVisions editie 9 juni 2017. [film] other
 • Cramwinckel T.A. (2017), Bespreking van Hoge Raad 7 juli 2017,nr. 16/05590, V-N 2017/35.7, (Dubbel beroep tegen informatiebeschikking niet mogelijk), V-N, TaxVisions editie 14 juli 2017. [film] other
 • Cramwinckel T.A. (2017), Bespreking van Hoge Raad 9 juni 2017, nr. 16/00303 , (informatieplicht blijft na afloop bewaartermijn), V-N 2017/30.6, TaxVisions editie 23 juni 2017. [film] other
 • Cramwinckel T.A. (2017), Bespreking van Hoge Raad van 10 februari 2017, nr. 16/02729, V-N 2017/9.5 (omkering bewijslast in procedure over informatiebeschikking én aanslag), TaxVisions editie 17 februari 2017. [film] other
 • Cramwinckel T.A. (2017), Bespreking van Hoge Raad van 31 maart 2017, nr. 15/02939, V-N 2017/18.20 (bestuurder hoefde ontvanger handelswijze bank niet mee te delen), TaxVisions editie 7 april 2017. [film] other
 • Cramwinckel T.A. (2017), Bespreking van HR 15 september 2017, nr. 16/02715, V-N 2017/44.3 en HR 15 september 2017, nr. 16/02713, V-N 2017/44.4 (Vennoot kan niet op persoonlijke titel in bezwaar en beroep gaan), TaxVisions editie 22 september 2017. [film] other
 • Cramwinckel T.A. (2017), Bespreking van HR 27 oktober 2017, nr. 17/01293, V-N 2017/52.7 (In hoger beroep volle toetsing rechtbankoordeel over machtiging), TaxVisions editie 3 november 2017. [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2017), Between (Tax) Law and Language: Legal and Linguistic challenges in taxpayer communication by the Dutch Tax Authorities in het MATRA Rule of Law programme Public Finance Management van de Universiteit Leiden (Lecture). other
 • Cramwinckel T.A., annotation: Hoge Raad 24 February 2017, no. 16/01159, Fiscaal weekblad, FED 2017 (Geen aanslagoplegging mogelijk op basis van ingetrokken belastingverordening zonder overgangsrecht). annotation
 • Cramwinckel T.A., annotation: Hoge Raad 23 December 2016, no. 16/04281, Fiscaal weekblad, FED 2017 (Herzieningsverzoek niet-ontvankelijk; Hoge Raad onderzoekt postverzending; Geen bijzonder, niet-toerekenbaar verzuim bij postverzending; Geen vervallenverklaring arrest). annotation
 • Cramwinckel T.A., annotation: Hoge Raad 16 December 2016, no. 15/05839, Fiscaal weekblad, FED 2017 (Hof heeft ten onrechte het aanbod tot getuigenbewijs gepasseerd). annotation
 • Cramwinckel T.A., annotation: Hoge Raad 16 December 2016, no. 15/05840, Fiscaal weekblad, FED 2017 (Hof heeft ten onrechte het aanbod tot getuigenbewijs gepasseerd). annotation
 • Cramwinckel T.A. (2017), The legal status of tax(mis)communication in a multidisciplinairy approach’ op The International Law and Language Association Conference (Lecture). other
 • Cramwinckel T.A. (2017), Voordracht op The International Law and Language Association (ILLA) Conference 2017 (Freiburg), ‘Between Tax Law and Tax Language: issues of miscommunication in taxation’ (Lecture). other
 • Cramwinckel T.A. (30 December 2016), Persoonlijk bezorgde informatiebeschikking rechtsgeldig gecommuniceerd. Stibbe Tax Blog [blog entry]. other
 • Cramwinckel T.A. (7 December 2016), Advocaat-Generaal doet praktisch voorstel voor het fiscale procesbelang. Stibbe Tax Blog. Amsterdam: Stibbe [blog entry]. other
 • Cramwinckel T.A., annotation: Hoge Raad 11 November 2016, no. 16/01530, TaxVisions 2016 (V-N 2016/59.8 Heffingsrente bij achterwaartse verliesverrekening). annotation
 • Cramwinckel T.A. (18 November 2016), Een uitzonderlijk geval: gerechtvaardigd vertrouwen door de Belastingtelefoon (gastblog artikel104.nl). Een uitzonderlijk geval: gerechtvaardigd vertrouwen door de Belastingtelefoon: Artikel104.nl [blog entry]. other
 • Cramwinckel T.A., annotation: Conclusie A-G Wattel 20 July 2016, no. 15/05579, TaxVisions 2016 (V-N 2016/45.5 Bezwaar ontvankelijk ondanks gebrek aan procesbelang volgens A-G). annotation
 • Cramwinckel T.A. (2016), Het dispositievereiste in het belastingrecht, Weekblad Fiscaal Recht 145(7155): 1006-1016 (WFR 2016/155). article in journal
 • Cramwinckel T.A. (1 August 2016), 'Lost in translation' bij voorlichting belastingen. Interviewed by Berentsen, L. for Het Financieele Dagblad [interview]. other
 • Cramwinckel T.A., annotation: Hoge Raad 10 June 2016, no. 15/00425 & 15/04352, TaxVisions 2016 (V-N 2016/31.9-10 Duidelijkheid over eisen aan ingebrekestelling voor dwangsomregeling). annotation
 • Cramwinckel T.A., annotation: Hoge Raad 15 April 2016, no. 15/00529, TaxVisions 2016 (V-N 2016/28.16 Huurvordering (boedelschuld)gaat voor op belastingvordering). annotation
 • Cramwinckel T.A., annotation: Hoge Raad 8 April 2016, no. 14/06275, TaxVisions 2016 (V-N 2016/22.17 Rechtspersoon aansprakelijk voor VPB-schuld). annotation
 • Cramwinckel T.A., annotation: Hoge Raad 19 February 2016, no. 14/06588, TaxVisions 2016 (V-N 2016/14.3 Schending verdedigingsbeginsel, maar geen vernietiging UTB). annotation
 • Cramwinckel T.A. (19 February 2016), HR 5 februari 2016, 15/0008, V-N 2016/11.4, Gebruik van spontaan verstrekt Duits renseignement is rechtmatig. TaxVisions [podcast]. other
 • Cramwinckel T.A., annotation: Hof Arnhem-Leeuwarden 22 September 2015, no. 15/00034-00036, TaxVisions 2016 (V-N 2016/5.6 Geen avas bij onvoldoende toezicht op gebruik handelaarskenteken). annotation
 • Cramwinckel T.A. (2016), Bespreking van Hoge Raad 16 december 2016, nr. 15/05840, V-N 2016/67.7 (Hoge Raad vindt hofoordeel over getuigenaanbod onbegrijpelijk), TaxVisions editie 23 december 2016 (Documentary). [film]. other
 • Cramwinckel T.A. (2016), Bespreking van Hoge Raad 2 december 2016, nr. 16/00436, V-N 2016/64.5 (Persoonlijke bezorging van informatiebeschikking in brievenbus rechtsgeldig), TaxVisions editie 9 december 2016 (Documentary). [film]. other
 • Cramwinckel T.A. & Triet N. van (2016), Het dispositievereiste en het vertrouwensbeginsel bij toezeggingen en inlichtingen, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2016(5): 130-142 (NTB 2016/16). article in journal
 • Cramwinckel T.A. (2016), Lost in translation? A multidisciplinary approach on legal issues in tax communication, The Clarity Journal 74(1): 13-17. article in journal
 • Cramwinckel T.A., annotation: Hoge Raad 18 December 2015, no. 15/01348, TaxVisions 2015 (V-N 2015/66.4 & V-N 2015/66.5 Fiscus mag identiteit tipgever geheim houden). annotation
 • Cramwinckel T.A., annotation: Hoge Raad 4 December 2015, no. 15/02914, TaxVisions 2015 (V-N 2015/64.5 Overgangsrecht bij belastingrente voor lang boekjaar geen discriminatie). annotation
 • Cramwinckel T.A., annotation: Hoge Raad 27 November 2015, no. 15/02072, TaxVisions 2015 (V-N 2015/63.8 Uitleg Hoge Raad over richtlijn inzake vergoeding proceskosten bij WOZ-taxaties). annotation
 • Cramwinckel T.A., annotation: Bespreking van Wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst 14 October 2015, TaxVisions 2015 (V-N 2015/57.6-7 Elektronisch berichtenverkeer van en naar de Belastingdienst). annotation
 • Cramwinckel T.A. (28 April 2015), Workshop ‘(On)begrijpelijke fiscale wetgeving: leg dat maar eens uit!’ op de Landelijke Taaldag Belastingdienst 28 april 2015 (Utrecht) (Lecture). other
 • Cramwinckel T.A. (2015), Derde tekstanalyse op basis van het CCC-model van online 'vertaling' van een wettekst (online schrijfwijzer van J. Renkema). Amsterdam: Boom. [website] other
 • Cramwinckel T.A. (22 May 2014), Vertrouw (niet) op de vertalende fiscus! Een onderzoek naar vertrouwenwekkende uitingen van de Belastingdienst vanuit het juridische perspectief en het taalperspectief (Voordracht bij de Belastingdienst, Utrecht) (Lecture). other
 • Cramwinckel T.A. (2014), De (vertaal)foutenregen bij de Belastingdienst, Weekblad Fiscaal Recht 143(7037): 244-245. article in journal
 • Cramwinckel T.A. (21 January 2014), Vertrouw (niet) op de vertalende fiscus! Een onderzoek naar vertrouwenwekkende uitingen van de Belastingdienst vanuit het juridische perspectief en het taalperspectief (Voordracht bij Ministerie van Financiën, Den Haag) (Lecture). other
 • Cramwinckel T.A. (2014), CCC-analyse van online 'wettekst' van de Belastingdienst (Schrijfwijzer online) (Website). Den Haag: Uitgeverij Boom. [website]. other
 • Cramwinckel T.A. (2014), De Belastingdienst als vertaler: van wettekst naar webtekst. Een casestudy, MBB: belastingbeschouwingen: onafhankelijk maandblad voor belastingrecht en belastingpraktijk 2014(7-8): 299-312. article in journal
 • Cramwinckel T.A. (2014), 'Dood’ of 'overleden’? Onverwachte associaties bij digitale voorlichting van de fiscus. In: PNO Almanak 2014. Almanak PNO Leiden: Pecunia Non Olet. 102-105. book chapter
 • Cramwinckel T.A. (2014), Interview door R. Wierstra 'Promotieonderzoek naar de status van de communicatie van de Belastingdienst', Impost 22(60): 14-15. article in journal
 • Cramwinckel T.A. (2014), Tax communication: Dutch Tax Authorities as a ‘translator’ of tax law. conference paper
 • Cramwinckel T.A. (2013), Van wettekst naar voorlichting: de Belastingdienst als vertaler, Tekstblad. Tijdschrift over Tekst en Communicatie 19(5/6): 22-26. article in journal
 • Stibbe Advocaat
 • Wolters Kluwer Auteursreferentiegroep
 • Kluwer FED Vaste medewerker FED
 • Kluwer TaxVisions Vaste medewerker TaxVisions
 • Stibbe Advocaten juridisch medewerker
This website uses cookies.  More information.