Universiteit Leiden

nl en

Tineke Cleiren

Professor of Criminal Law and Criminal Procedure

Name
Prof.mr. C.P.M. Cleiren
Telephone
+31 71 527 7530
E-mail
c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl

Tineke Cleiren is Professor of Criminal Law and Criminal Procedure. After her professorship at the Erasmus Universiteit Rotterdam (1991-2000) she became Director General Legislation, Administration of Justice, Law Enforcement and Legal Assistance (Directeur Generaal Wetgeving, Rechtspleging, Rechtshandhaving en Rechtsbijstand) at the Ministery of Justice (1997-2000).

In 2000 she was appointed to the position of Professor of Criminal Law and Criminal Procedure in Leiden. She is also Substitute Justice at the Court of Appeal in Amsterdam. Besides this she is part of various steering comittees and commissions. 

Consult the CV of Tineke Cleiren.

Professor of Criminal Law and Criminal Procedure

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B 3.22

Contact

Publications

  • NWO Lid Wetenschappelijk Adviescollege Sociale en Geesteswetenschappen
  • Gerechtshof Den Haag Raadsheer plaatsvervanger
  • Hoge Raad der Nederlanden Voorzitter Advies Commissie Afgeslioten Strafzaken
  • Lid Adviesraad Internationale Vraagstukken, tevens vice-voorzitter Permanente Commissie Mensenrechte adviseren, inititieren en onderzoek
  • Kluwer Tekst en Commentaar Strafrecht en Strafvordering
  • Rechterlijke Macht (Openbaar Ministerie / Gerechten) Commissies en/of advisering van de rechterlijke macht (ZM en OM)
  • Gerechtshof Amsterdam Raadsheer plaatsvervanger

This website uses cookies. More information