Universiteit Leiden

nl en

Paul Hoftijzer

Professor emeritus History of the book

Name
Prof.dr. P.G. Hoftijzer
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
p.g.hoftijzer@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-4080-3153

Prof .dr. P.G. Hoftijzer (1954) is P.A. Tiele professor emeritus in the history of the early-modern Dutch book.

More information about Paul Hoftijzer

Research

Prof .dr. P.G. Hoftijzer (1954) is P.A. Tiele professor in the history of the early-modern Dutch book. He studied history at Leiden University and obtained his PhD from Radboud University in Nijmegen in 1987. He has published widely on the history of publishing, bookselling, reading, and book collecting in the Dutch Republic, with a special interest in Anglo-Dutch book trade relations and in the position of Leiden as one of the foremost European centres of academic publishing, bookselling, and collecting. He has been engaged in Dutch and English national book history projects and is active in numerous organisations, institutions, and journals concerned with the history of books and libraries.

Professor emeritus History of the book

 • Faculty of Humanities
 • Centre for the Arts in Society
 • Boekwetenschap
 • Anrooij W. van & Hoftijzer P.G. (2023), De Bibliotheca Thysiana en haar gebruik door de eeuwen heen. In: Anrooij W. van & Hoftijzer P.G. (Eds.), Tot publycque dienst der studie: boeken uit de Bibliotheca Thysiana. Hilversum: Verloren. 18-32.
 • Anrooij W. van & Hoftijzer P.G. (Eds.) (2023), Tot publycque dienst der studie: Boeken uit de Bibliotheca Thysiana. Hilversum: Verloren.
 • Anrooij W. van & Hoftijzer P.G. (2023), Voorwoord. In: Anrooij W. van & Hoftijzer P.G. (Eds.), Tot publycque dienst der studie: Boeken uit de Bibliotheca Thysiana. Hilversum: Verloren. 15-16.
 • Hoftijzer P.G. & Anrooij W. van (2017), Lezen in de Lage Landen. Studies over tien eeuwen leescultuur. Hilversum: Verloren.
 • Hoftijzer P.G. (2016), ‘The power of reading: Two portraits by Cornelis Dusart (1660-1704)’, TXT 3: 15-17.
 • Hoftijzer P.G. (2016), ‘Boekbeeld. Hindericus Scheepstra in Roden’, Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 23: 209-210.
 • Hoftijzer P.G. (2016), Pallas nostra salus. In: Dongelmans B.P.M. & Lem G.A.C. van der (Eds.), Ambachtelijk groeiboek no. 20. Lochem: De Ammoniet. 1-9.
 • Hoftijzer P.G. (2015), Antwerpen of Leiden? Opkomst en ondergang van de Leidse oud-katholieke uitgever en boekverkoper Christiaen Vermey (werkzaam 1704-1724), De Gulden Passer: tijdschrift voor boekwetenschap 93(1): 37-58.
 • Hoftijzer P.G. (2015), Descartes or Aretino? An eighteenth-century Leiden student and his books, TXT 2 (2015): 24-29.
 • Hoftijzer P.G. (2015), The Dutch Republic, Centre of the European book trade in the 17th century, European History Online : 1-31.
 • Hötker-Bolte B., Grassnick U., Schaten E., Peikola M., Wieschen T., Ströer S., Simon S., Rosenberg S., Hudson A., Hardenberger J., Munkelt M., Bischof J., Christmann M., Real H.J., Schleiermacher U., Norrick-Rühl C. & Weel A. van der (2014), Leiden-German Book-Trade Relations in the Seventeenth Century: The Case of Jacob Marcus. In: Rosenberg S. & Simon S. (Eds.), Material Moments in Book Cultures: Essays in Honour of Gabriele Müller-Oberhäuser. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. 163-176.
 • Nelissen E., Capelleveen P. van, Visel D., Soulellis P., Hargrave J. & et al (2014), Living on the Edge. The Boudaries of the Book in the Bibliotheca Thysiana, TXT 1(1): 124-129.
 • Biemans Jos A.A.M., Hoftijzer P.G., Steenbergen M. van & Weel A. van der (2014), Van alle markten thuis: Nederlandse boekhandel met het buitenland in de zeventiende eeuw. In: Napolitano M. (Ed.), Handel en wandel van het boek. Boeketje boekwetenschap no. 4. Amsterdam: Dr P.A. Tiele-Stichting/Amsterdam University Press. 13-20.
 • Hoftijzer P.G. (2013), A tale of fonts 1658-1713. Exploring the typographical heritage of the Elzeviers. Amsterdam: Elsevier.
 • Baggerman A., Unger G., Weel A. van der & Hoftijzer P.G. (2013), ‘De krant als boekhistorische bron’, in Van het boek en de rand. Boeketje boekwetenschap III. Tiele-Stichting 2013 (Amsterdam: Amsterdam University Press/Dr. P.A. Tiele-Stichting, 2013), pp. 7-15. Boeketje boekwetenschap no. 3. Amsterdam: Dr. P.A. Tiele-Stichting/Amsterdam University Press. 7-15.
 • Hoftijzer P.G. (2013), Henry Hexham (c. 1585-1650), English soldier, author, translator, lexicographer, and cultural mediator in the Low Countries. In: Barker S.K. & Hosington B.M. (Eds.), Renaissance cultural crossroads: Translation, print, and culture in Britain, 1473-1640. Leiden: Brill. 209-224.
 • Hoftijzer P.G. (2012), Boeken in de tuin: De bibliotheek van een Leidse tuinman. In: Gelder E. van (Ed.), Bloeiende kennis. Groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw. Hilversum: Verloren. 113-121.
 • Hoftijzer P.G. (2012), Op weg naar het einde. Het testament van Johannes Thysius, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 10(2): 9-10.
 • Hoftijzer P.G. (2012), Pieter van der Aa and the Galerie agréable du monde. In: Krogt P. van der & Braat H. (Eds.), The Galerie Agréable du Monde by Pieter van der Aa. 't Goy-Houten: Hes & De Graaf. 7-13.
 • Hoftijzer P.G. (2012), ‘The last of the Elsevier collections?’, Quaerendo 42: 249-257.
 • Hoftijzer P.G. (2012), Tussen confessie en commercie. Opkomst en ondergang van de Leidse katholieke boekverkoper Christiaen Vermey (werkzaam 1704-1724). In: , Schakels in de keten van het boek. Amsterdam: Dr. P.A. Tiele-Stichting/Amsterdam University Press. 7-13.
 • Hoftijzer P.G. (2011), A princely acquisition for the Bibliotheca Thysiana in Leiden: the books of Juliana Catharina, Princess of Portugal (1607-80), Quaerendo 41(3-4): 263-275.
 • Hoftijzer P.G. (2011), Boekarcheologie in de Bibliotheca Thysiana. In: , Boeketje boekwetenschap. Over de (on)natuurlijkheid van schrijven, drukken en lezen. Amsterdam: Dr. P.A. Tiele-Stichting/Amsterdam University Press. 6-13.
 • Hoftijzer P.G. (2011), Petites Républiques. In: Fouché P., Péchoin D. & Schuwer Ph. (Eds.), Dictionnaire encyclopédique du livre, vol. III (N-Z). Paris: Éditions du Cercle de la Librarie. 198-199.
 • Hoftijzer P.G. (2010), 38 entries. In: Suarez M. & Woudhuysen H. (Eds.), Oxford Companion to the Book. Oxford: Oxford University Press.
 • Hoftijzer P.G. (2010), ‘Boeken met geschiedenis: Sporen van lezers en gebruikers in de bibliotheken van Defensie’. Sloos L. (Ed.), Boeken met krijgshistorie. Op verkenning in het oudste boekenbezit van Defensie. . Breda: Nederlandse Defensie Academie. 244-259.
 • Hoftijzer P.G. (2010), ‘History of the book in the Low Countries’. In: Suarez M. & Woudhuysen H. (Eds.), Oxford Companion to the Book. Oxford: Oxford University Press. 212-221.
 • Hoftijzer P.G., Suarez M. & Woudhuysen H. (Eds.) (2010), Oxford Companion to the Book. Oxford: Oxford University Press.
 • Hoftijzer P.G. (2010), ‘Sum Thysii. Books as history in the Bibliotheca Thysiana’, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 2010(3): .
 • Hoftijzer P.G. (2009), 'Bibliotheca Thysiana. Tot publycque dienst der studie’. In: , Jaarverslag 2008 van de Koninklijke Brill NV. Leiden: E.J. Brill.
 • Hoftijzer P.G. & Lankhorst O.S. (2009), ‘Continental imports to Britain, 1695-1740’. In: Suarez M. & Hunter M. (Eds.), Cambridge History of the Book in Britain, 1695-1830. Cambridge: Cambridge University Press. 513-522.
 • Hoftijzer P.G. (2009), ‘Een boekenveiling in Enkhuizen’. In: Bos J. & Geleyns E. (Eds.), Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands. Zutphen: Walburg Pers. 121-128.
 • Hoftijzer P.G. (2009), ‘Een hortulanus en zijn boeken. De bibliotheek van Jacob Ligtvoet (1684-1752), tuinman van de Leidse hortus botanicus', Leids Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 101 (2009): 71-90.
 • Hoftijzer P.G. (2009), ‘Het Leidse wonder. Boekhandel en uitgeverij in Leiden rond 1600’. In: , Werkwinkel. Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse studies 7-20.
 • Hoftijzer P.G., Wolff F.A. de, Crawfurd T., Koopman T., Rasch R., Grijp L.P. & Burgers J.W.J. (2009), Het luitboek van Thysius. Facsimile-editie van Leiden, Bibliotheca Thysiana 1666. Leiden / Utrecht: Nederlandse Luitvereniging / Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis.
 • Hoftijzer P.G. (2009), ‘“Ons’ meesters roem en voordeel.” Arbeidsomstandigheden in het Leidse boekenbedrijf in de vroegmoderne tijd’, Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 21 (2009): 60-86.
 • Hoftijzer P.G. (2009), ‘Scaligerana in de Bibliotheca Thysiana’, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 2009(3): 13-15.
 • Hoftijzer P.G. (2008), Aensiet het ent, Nieuwsbrief Stedelijk Museum De Lakenhal april: 2-2.
 • Hoftijzer P.G. (2008), Boeken van “Freule Juliana” in de Bibliotheca Thysiana, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 3: 1-3.
 • Hoftijzer P.G. (2008), Het Leidse wonder. In: , Jaarverslag 2007 van de Koninklijke Brill NV. Leiden: E.J. Brill. 73-96.
 • Hoftijzer P.G. (2008), Het leven hangt af van toevalligheden. Vries M. de (Ed.), Open kaart. Liber amicorum Dick de Vries. . Den Haag: eigen beheer. 21-24.
 • Hoftijzer P.G. & Ommen K. van (2008), Langs Leidse letters. Een boekhistorische wandeling. Leiden: Primavera Pers.
 • Dongelmans B.P.M., Hoftijzer P.G., Nimwegen O. van & Berkel K. van (Eds.) (2008), Louis Ph. Sloos: Warfare and the age of printing. Catalogue of early printed books from before 1801 in Dutch military collections. With analytical bibliographic descriptions of 10.000 works. Leiden: Brill.
 • Hoftijzer P.G. (2008), Met veel omzichtigheid te gebruiken, Nieuwsbrief Dr. P.A. Tiele-Stichting nov. 2008: 2-2.
 • Hoftijzer P.G. (2008), Reis om de wereld in 66 delen’ / ‘Around the world in 66 parts. Bossenbroek M. & Moree P. (Eds.), Karakter / Character. De Koninklijke Bibliotheek onder Wim van Drimmelen 1991-2008. . München: K.G. Saur. 439-460.
 • Hoftijzer P.G., Bouwman A.T., Dongelmans B.P.M. & Vlist E.T. van der (2008), Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden, 1260-2000. Leiden: Primavera Pers / Ginkgo Pers.
 • Hoftijzer P.G. (2008), Veilig achter Minerva’s schild: Het Leidse boek in de zeventiende en achttiende eeuw. In: Bouwman A.Th., Vlist E. van der, Hoftijzer P.G. & Dongelmans B.P.M. (Eds.), Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden, 1260-2000. Leiden: Primavera Pers. 153-265.
 • Hoftijzer P.G., Egmond M.F. & Visser R.P.W. (Eds.) (2007), Carolus Clusius. Towards a cultural history of a Renaissance naturalist. Amsterdam: Ediat/KNAW.
 • Hoftijzer P.G. (2007), Het geheim van de uitgever, Jaarverslag 2006 van de Koninklijke Brill NV. . Leiden: Koninklijke Brill NV. 72-87.
 • Hoftijzer P.G. & Pickering O.S. (Eds.) (2007), . The Library. Transactions of the Bibliographical Society.
 • Hoftijzer P.G. (2007), Leidse studentenbibliotheken in de zeventiende eeuw. Hermans J.M.M., Sluis J. van, Jensma G. & Wierda L. (Eds.), De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw. . Hilversum: Verloren. 135-153.
 • Hoftijzer P.G. (2011), A gardener and his books. The library of Jacob Ligtvoet (1684-1752), hortulanus of the Leiden botanical garden. Anagnostou S., Egmond F. & Friedrich Ch. (Eds.), A passion for plants: Materia medica and botany in scientific networks from the 17th to the 18th centuries. A Passion for Plants. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 63-78.
 • Hoftijzer P.G., Ommen K. van, Warnar G. & Witkam J.J. (Eds.) (2006), Bronnen van kennis. Wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Primavera Pers.
 • Hoftijzer P.G. (2006), ‘Een levensgenieter in Rome. De Reliquiae antiquae urbis Romae (1708) van Bonaventura van Overbeke’. Hoftijzer P.G., Ommen K. van, Warnar G. & Witkam J.J. (Eds.), Bronnen van kennis. Wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. . Leiden: Primavera Pers. 132-139.
 • Hoftijzer P.G. (2006), Van vele letters thuis. Niet-westerse typografie in Europe en Leiden tot 1800. In: Hoftijzer P.G. (Ed.), Jaarverslag Koninklijke Brill N.V. 2005. Leiden: Koninklijke Brill N.V.. 109-123.
 • Hoftijzer P.G. (Ed.) (2005), Adelaar in de wolken. De Leidse jaren van Josephus Justus Scaliger (1593-1609). Met bijdragen van R. Breugelmans, W.P. Gerritsen, H.J. de Jonge, C.L. Heesakkers, D. van Miert, J. De Landtsheer en K. van Ommen. Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden/Scalliger Instituut.
 • Hoftijzer P.G. (2005), Boekenbezit van vrouwen in Leiden gedurende de Gouden Eeuw, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 11: 29-45.
 • Hoftijzer P.G. (2005), Broederliefde is zeldzaam. 'Franciscus Raphelengius aan Jan Moretus, 27 april 1594'. Hoftijzer P.G., Lankhorst O.S. & Nellen H.J.M. (Eds.), Papieren betrekkingen. Zeventwintig brieven uit de vroegmoderne tijd. . Nijmegen: Vantilt. 21-29.
 • Hoftijzer P.G. (2005), Elzevier, famille. Fouché P., Péchoin D. & Schuwer Ph. (Eds.), Dictionnaire encyclopédique du livre, dl. II (E-M). . Paris: Éditions du Cercle de la Librarie. 43-44.
 • Hoftijzer P.G. & Verbeek T. (Eds.) (2005), Leven na Descartes. Zeven opstellen over ideeëngeschiedenis in Nederland in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Hilversum: Verloren.
 • Hoftijzer P.G., Lankhorst O.S. & Nellen H.J.M. (Eds.) (2005), Papieren betrekkingen. Zeventwintig brieven uit de vroegmoderne tijd. Nijmegen: Vantilt.
 • Hoftijzer P.G. (2005), Tuta sub aegide Pallas. Drukkersmerken door de eeuwen heen, Jaarverslag 2004 van de Koninklijke Brill NV : 69-81.
 • Hoftijzer P.G. (2004), An eighteenth-century amateur of books and science in Warmond. Dijkhuizen J.F. van, Hoftijzer P.G., Roding J.G. & Smith P.J. (Eds.), Living in Posterity: Essays in Honour of Bart Westerweel. . Hilversum: Verloren. 147-156.
 • Hoftijzer P.G. (2004), "Boucken vande overledene." De bibliotheek van Elisabeth Raphelengius. Hendrickx F.A. (Ed.), E codicibus impressisque. Festschrift Elly Cockx-Indestege, vol. III. . Leuven: Peeters. 419-446.
 • Hoftijzer P.G. (2004), Emblem books in Leiden. Adams A. & Weij M. van der (Eds.), Emblems of the Low Countries. A book historical perspective [Glasgow emblem studies, 8]. . Glasgow: Glasgow University Library. 79-94.
 • Hoftijzer P.G. (2004), Leidse drukkerijen in de zeventiende eeuw. Biemans J. (Ed.), Boek en letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. F.A. Janssen. . Amsterdam: De Buitenkant. 295-318.
 • Hoftijzer P.G., Dijkhuizen J.F. van, Roding J.G. & Smith P.J. (Eds.) (2004), Living in posterity. Essays in honour of Bart Westerweel. Hilversum: Verloren.
 • Hoftijzer P.G. (2004), Slotbeschouwing. Delsaerdt P. (Ed.), Boekgeschiedenis in Vlaanderen. Nieuwe instrumenten en benaderingen 28 november 2003 (Vlaams Kennis﷓ en Cultuurforum). . Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor W&K. 103-108.
 • Hoftijzer P.G. (5 September 2003). Rijk van Pallas. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het boek vanwege de Dr P.A. Tiele-Stichting aan de Universiteit Leiden. Leiden. [inaugural address].
 • Hoftijzer P.G. (2003), De lof der boekdrukkunst. Zutphen: Walburg Pers.
 • Hoftijzer P.G., Dongelmans B.P.M., Janssen F.A., Keysper C., Bots J.A. & Kloek J.J. (Eds.) (2003), Handboek Bibliopolis. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek.
 • Hoftijzer P.G. & Koppenol J.M. (2003), Het sociaal-culturele leven. In: Groenveld S. & Maanen R.C.J. van (Eds.), Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad, dl. II, 1574-1795. Leiden: Stichting Geschiedschrijving Leiden. 172-191.
 • Hoftijzer P.G. (2003), Lemmata 'Elzevier' en 'Maire'. In: Bunge L. van (Ed.), Dictionary of seventeenth and eighteenth-century Dutch philosophers. Bristol: Thoemmes Press.
 • Hoftijzer P.G. (2002), 1.2.8 Kopijrecht en nadrukken 1460-1585; 1.2.9 Censuur 1460-1585; 2.2.6 Gilden 1585-1725; 2.2.7 Arbeidsomstandigheden 1585-1725; 2.2.8 Nadruk en privileges 1585-1725; 3.2.8 Kopijrecht en nadrukken 1725-1830. In: Hoftijzer P.G., Dongelmans B.P.M., Janssen F.A., Keysper C., Bots J.A. & Kloek J.J. (Eds.), Handboek Bibliopolis. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek.
 • Hoftijzer P.G. (2002), British books abroad: The Continent. In: McKenzie D.F. & Barnard J. (Eds.), The Cambridge History of the Book in Britain. Cambridge: Cambridge University Press. 735-743.
 • Hoftijzer P.G. & Schaeps J.M.P. (2002), Cum figuris. Geillustreerde boeken en prenten uit de Bibliliotheca Thysiana. Leiden: Stichting Vrienden van het Prentenkabinet.
 • Hoftijzer P.G. (2002), Lemmata "Amsterdam', 'Blaeu, famillie', 'Coster, Laurens Janszoon'. In: Fouche P. (Ed.), Dictionnaire encyclopedique du livre, dl. I (A-D). Parijs: Editions Cercle du Librairie.
 • Hoftijzer P.G., Gieling S. & Witkam J.J. (Eds.) (2002), Special collections. A guide to the Special collections of Leiden University Library and neighbouring institutions. Leiden: Scaliger Instituut.
 • Hoftijzer P.G. (2001), Dutch printing and bookselling in the Golden Age. Boot W.J. & Shirahata Y. (Eds.), Two faces of the early modern world. The Netherlands and Japan in the 17th and 18th centuries. . Kyotot 59-67.
 • Hoftijzer P.G. (2001), Een nieuwe jeugd voor de Bibliotheca Thysiana, De Boekenpost 9(56): 20-21.
 • Hoftijzer P.G. (Ed.) (2001), . Spiegel Historiael.
 • Hoftijzer P.G. (2001), Man van het millennium, Spiegel Historiael. Themanummer: Van bijbels naar bytes? 36: 282-283.
 • Hoftijzer P.G. (2001), Metropolis of print: The Amsterdam book trade in the seventeenth century. O'Brien P. (Ed.), Urban archievement in early-modern Europe. Goldes ages in Antwerp, Amsterdam and London. . Cambridge: Cambridge University Press. 249-263.
 • Hoftijzer P.G. (2001), The English book in the seventeenth-century Dutch Republic. Hellinga-Querido L. (Ed.), The bookshop of the world. The role of the Low Countries in the book-trade 1473-1941. . Houten-'t Goy: Hes & De Graaf Publishers. 89-107.
 • Hoftijzer P.G. (2001), Women in the early-modern Dutch book trade. Dijk S. van (Ed.), Writing the history of women's writing. . Amsterdam: Edita.
 • Hoftijzer P.G. (2001), Zuurdesem van de samenleving. Het boekenbedrijf in de 17e eeuw, Spiegel Historiael 36: 292-300.
 • Dongelmans B.P.M., Hoftijzer P.G. & Lankhorst O.S. (Eds.) (2000), Boekverkopers van Europa. Het zeventiende-eeuwse uitgevershuis Elzevier. Zutphen: Walburg Pers.
 • Hoftijzer P.G. (2000), De Elzevier-studie in de negentiende en twintigste eeuw. Dongelmans B.P.M., Hoftijzer P.G. & Lankhorst O.S. (Eds.), Boekverkopers van Europa, Het 17de-eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier. . Zutphen: Walburg Pers. 33-44.
 • Hoftijzer P.G. & Lankhorst O.S. (2000), Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding (herdruk, verbeterd en utgebreid). Den Haag: SDU.
 • Hoftijzer P.G. (1999), Book history in the Netherlands, Gutenberg Jahrbuch : 328-334.
 • Hoftijzer P.G. (1999), Elzevier Press. In: Grendler P.F. (Ed.), Encyclopaedia of the Renaissance. New York: Scribner. 264-265.
 • Visser A.S.Q., Hoftijzer P.G. & Westerweel B. (Eds.) (1999), Emblem books in Leiden. A catalogue of the Collections of Leiden University Library, The Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, and Bibliotheca Thysiana. Leiden: Primavera Pers.
 • Hoftijzer P.G. (1999), Froben Press. In: Grendler P.F. (Ed.), Encyclopaedia of the Renaissance. New York: Scribner. 451-454.
 • Visser A.S.Q., Hoftijzer P.G. & Westerweel B. (1999), Introduction. In: Visser A.S.Q., Hoftijzer P.G. & Westerweel B. (Eds.), Emblem books in Leiden. A catalogue.. Leiden: Primavera Pers. 7-18.
 • Hoftijzer P.G. (1999), Pieter van der Aa (1659-1733). Leids drukker en boekverkoper. Hilversum: Verloren.
 • Hoftijzer P.G. (1998), Het Nederlandse boekenbedrijf en de verspreiding van Engelse wetenschap in de zeventiende en vroege achttiende eeuw, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 5: 59-71.
 • Hoftijzer P.G. (Ed.) (1998), . Quaerendo.
 • Hoftijzer P.G. & Bremmer Jr. Rolf H. (Eds.) (1998), . Lias : Sources and Documents relating to the Early Modern History of Ideas.
 • Hoftijzer P.G. (1998), The library of Johannes de Laet (1581-1649), Lias : Sources and Documents relating to the Early Modern History of Ideas 25(2): 201-216.
 • Hoftijzer P.G. (1997), An eighteenth-century german bibliophile in Holland. Woubrugge: Avalon Pers.
 • Hoftijzer P.G. (1997), A sickle unto thy neighbour's corn.Book piracy in the Dutch Republic, Quaerendo 23: 3-18.
 • Hoftijzer P.G. (1996), De houding van de Moretussen en de Van Ravelingens tegenover het Plantijnse erfgoed. In: Schepper M. de & Nave F. de (Eds.), Ex Officina Plantiniana Moretorum. Studies over het drukkersgeslacht Moretus. Antwerpen: Vereeniging Antwerpsche Bibliofielen. 41-57.
 • Hoftijzer P.G. (1996), Het Nederlandse boekenbedrijf omstreeks 1700. In: Kistemaker R. (Ed.), Peter de Grote en Holland. Culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Rusland en Nederland ten tijde van tsaar Peter de Grote. Amsterdam: NN. 261-271.
 • Hoftijzer P.G. (Ed.) (1996), . Quaerendo.
 • Hoftijzer P.G. (1996), Leesonderzoek in Nederland over de periode 1700-1850. Een stand van onderzoek. In: Bijvoet Th. (Ed.), Bladeren in andermans hoofd. Handelingen van het eerste congres van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging. Nijmegen: SUN. 164-182.
 • Hoftijzer P.G. (1996), Sic transit gloria ..... The end of the officina Hackiana, Quaerendo 26: 258-273.
 • Hoftijzer P.G. (1996), Zo vergaat de roem. Het einde van de Officina Hackiana. In: Croiset van Uchelen A.R.A. & Goinga J. van (Eds.), Van pen tot laser. 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernst Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in oktober van het jaar 1995. Amsterdam: De Buitenkant. 157-170.
 • Hoftijzer P.G. & Lankhorst O.S. (1995), Book history in the Netherlands. A survey of studies of the early-modern period. In: Bödeker H.-E. (Ed.), Histoire du livre. Nouvelles orientations. Paris: IMEC. 139-196.
 • Hoftijzer P.G. & Lankhorst O.S. (1995), Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding. Den Haag: SDU.
 • Hoftijzer P.G. & Waterschoot J. van (1995), Johannes Luchtmans, Reis naar Engeland in 1772. Leiden: Burgersdijk & Niermans.
 • Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen Redactie lidmaatschap
 • Vereniging van Vrienden van de Koninlijke Bibliotheek bestuurslid
 • Bibliotheca Thysiana Voorzitter Curatorium Bibliotheca Thysiana, Leiden
This website uses cookies.  More information.