Universiteit Leiden

nl en

Mark Nieuweboer

Lecturer

Name
Drs. M. Nieuweboer
Telephone
+31 71 527 7840
E-mail
m.nieuweboer@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-9833-8058

Lecturer

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number FLEX

Contact

 • Nieuweboer M. (2023), Concernfinanciering en winstdrainage, Fiscaal Ondernemingsrecht 2023(188): 114-125 (TFO 2023/188.1).
 • Nieuweboer M., annotation: Hoge Raad (Conclusie A-G Wattel) 9 June 2023, no. 22/03529, ECLI:NL:PHR:2023:573. V-N 2023(36): 35-39 (V-N 2023/36.12 Voorvoegingsverlies binnen fiscale eenheid-VPB volgens A-G verrekenbaar op grond van grammaticale uitleg).
 • Nieuweboer M., annotation: HR 16 June 2023, no. 20/03943, ECLI:NL:HR:2023:922. V-N 2023(29): 21-25 (V-N 2023/29.6 Ongerealiseerd valutaverlies bij aankoop vliegtuig niet aftrekbaar).
 • Nieuweboer M., annotation: HR 12 May 2023, no. 22/04085, ECLI:NL:PHR:2023:498. V-N 2023(28): 21-25 (V-N 2023/28.8 Hof onderbouwt onzakelijkheid bij afsplitsing en verkoop onderneming volgens A-G onvoldoende).
 • Nieuweboer M., annotation: Kennisgroepstandpunt Belastingdienst 28 March 2023, no. KG:213:2022:2. V-N 2023(26): 9-10 (V-N 2023/26.2.1 Contante waarde renteloze vierjaarslening).
 • Nieuweboer M., annotation: Kennisgroepstandpunt Belastingdienst 27 March 2023, no. KG:032:2022:4. V-N 2023(26): 110-111 (V-N 2023/26.4.18 Fiscale eenheid en meerdere malen tariefopstapje).
 • Nieuweboer M., annotation: Kennisgroepstandpunt Belastingdienst 21 March 2023, no. KG:032:2022:2. V-N 2023(26): 107-109 (V-N 2023/26.4.16 Meegeven voortgewentelde 'art. 15b'-rente op grond van art. 15ahb Wet VPB 1969).
 • Nieuweboer M., annotation: Kennisgroepstandpunt Belastingdienst 9 March 2023, no. KG:032:2022:3. V-N 2023(26): 109-110 (V-N 2023/26.4.17 Toepassing standaardvoorwaarde 6 Besluit juridische fusie).
 • Nieuweboer M., annotation: Kennisgroepstandpunt Belastingdienst 27 March 2023, no. KG:032:2022:6. V-N 2023(26): 112-113 (V-N 2023/26.4.19 Verliesverrekening na fusie met toepassing art. 14b lid 3 Wet VPB 1969).
 • Nieuweboer M., annotation: Kennisgroepstandpunt Belastingdienst 2 May 2023, no. KG:032:2022:7. V-N 2023(24): 30-31 (V-N 2023/24.8 KG-standpunt: dubbele beperking kwijtscheldingswinstvrijstelling bij fiscale eenheid-VPB door tweemaal rekening houden met zelfde verlies).
 • Nieuweboer M., annotation: HR 10 February 2023, no. 22/00705, ECLI:NL:HR:2023:203. V-N 2023(15): 27-33 (V-N 2023/15.7 Schuld niet afgelost en niet aftrekbaar van winst).
 • Huiskers-Stoop E.A.M., Breuer A.C. & Nieuweboer M. (21 February 2023), Sharing is caring?: Privacy and the exchange of tax information. Leiden Law Blog. [blog entry].
 • Nieuweboer M., annotation: Hof Arnhem-Leeuwarden 13 September 2022, no. 21/00645, ECLI:NL:GHARL:2022:7915. V-N 2023(7): 33-38 (V-N 2023/7.9 Hof beperkt omzetcorrectie conform verzoek inspecteur).
 • Huiskers-Stoop E.A.M., Breuer A.C. & Nieuweboer M. (2022), Exchange of information, tax confidentiality, privacy and data protection from an EU perspective, Erasmus Law Review 2022(2): 86-99. article in journal: refereed
 • Nieuweboer M. (11 January 2023), Is DAC6 gedeeltelijk ongeldig?. Tax Live: Uitvergroot. Deventer: Wolters Kluwer. [blog entry].
 • Nieuweboer M., annotation: HR 21 October 2022, no. 20/03362, V-N 2022,46: 19-21 (V-N 2022/46.6 Vorming HIR toegestaan, ook al is herinvesteringsvoornemen in vervreemdingsjaar niet realiseerbaar). annotation
 • Nieuweboer M. (2022), Standaardvoorwaarden bedrijfsfusie en afsplitsing aangepast aan nieuwe verlies- en voorheffingsverrekeningsregels, Vakstudie Nieuws 2022(41.9): 35-36 (V-N 2022/41.9). article in journal
 • Nieuweboer M. (2022), Standaardvoorwaarden juridische fusie en zuivere splitsing aangepast aan nieuwe verlies- en voorheffingsverrekeningsregels, Vakstudie Nieuws 2022(41.8): 32-34 (V-N 2022/41.8). article in journal
 • Nieuweboer M., annotation: HR 23 September 2022, no. 20/04195, V-N 2022,41.3: 13-17 (V-N 2022/41.3 Woningcorporatie kan gesloopte woningen niet afboeken tot nihil op grond van Warenhuisarrest). annotation
 • Heithuis E.J.W., Dool R.P. van den, Graaf M.C. de, Kampschöer G.W.J.M., Nieuweboer M. & Smit R.C. de (2022), Compendium vennootschapsbelasting: Inclusief bronbelastingen en tax accounting [Eenentwintigste druk]. Deventer: Wolters Kluwer. book
 • Nieuweboer M., annotation: HR 29 April 2022, no. 20/04398, V-N 2022,25.6: 20-24 (V-N 2022/25.6 Aandelen HIR-bv vóór levering onroerende zaken overgegaan, HIR terecht aan winst toegevoegd). annotation
 • Nieuweboer M. (2022), Standpunt staatssecretaris over winstsplitsing bij spoedreparatie FE-VPB en art 10a Wet VPB 1969, Vakstudie Nieuws 2022(23.7): 28-30 (V-N 2022/23.7). article in journal
 • Nieuweboer M. (2022), Besluit omzetting rechtspersonen in VPB geactualiseerd (art. 28a Wet VPB), Vakstudie Nieuws 2022(21.12): 35-43 (V-N 2022/21.12). article in journal
 • Nieuweboer M. (2022), Uitvergroot: Met lood verzwaarde reddingsboei, Vakstudie Nieuws 2022(21.0): 7 (V-N 2022/21.0). article in journal
 • Nieuweboer M., annotation: Rb. Zeeland-West-Brabant 31 January 2022, no. 19/5913, V-N 2022,21.11: 29-34 (V-N 2022/21.11 Vrijvalwinst schulden dochtermaatschappij toerekenbaar aan die dochtermaatschappij). annotation
 • Nieuweboer M., annotation: Rb. Zeeland-West-Brabant 12 January 2022, no. AWB - 19 _ 976, V-N 2022,18.7: 28-35 (V-N 2022/18.7 Geen terugwerkende kracht bij splitsing). annotation
 • Nieuweboer M., annotation: HR 11 February 2022, no. 20/00817, V-N 2022,15.10: 39-49 (V-N 2022/15.10 Terechte willekeurige afschrijving bij investeringen dochters in scheepvaart-cv’s binnen fiscale eenheid-VPB). annotation
 • Nieuweboer M. (2022), Verhouding fraus legis en art. 6 ATAD, Vakstudie Nieuws 2022(14.23): 90-92 (V-N 2022/14.23). article in journal
 • Nieuweboer M. (2022), Internetconsultatie conceptwetsvoorstel implementatie EU-richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen gestart, Vakstudie Nieuws 2022(12.20): 57-60 (V-N 2022/12.20). article in journal
 • Nieuweboer M. (2022), Wijziging enkele fiscale uitvoeringsbesluiten: onderdeel BFE 2003, Vakstudie Nieuws 2022(5.2.2): 25-37 (V-N 2022/5.2.2). article in journal
 • Nieuweboer M., annotation: HR (A-G) 17 December 2020, no. 20/02096, V-N 2021,3.8: 35-39 (V-N 2021/3.8 A-G adviseert verwijzing in overnamezaak Nederlandse onderneming door 'private equity'-groep). annotation
 • Nieuweboer M., annotation: Hof Arnhem-Leeuwarden 17 November 2020, no. 19/01511 t/m 19/01513, Vakstudie Nieuws 2021,12.6: 35-37 (V-N 2021/12.6 Aandelen waren vóór levering onroerende zaken overgegaan, zodat HIR terecht aan winst is toegevoegd). annotation
 • Nieuweboer M., annotation: Belastingplan 2022. Memorie van toelichting. Algemeen 6 October 2021, no. Kamerstukken II 2021/22, 35927, nr. 3, Vakstudie Nieuws 2021,41.3: 36-38 (V-N 2021/41.3 aantekening, onderdeel reparatie Sofina). annotation
 • Nieuweboer M., annotation: Belastingplan 2022. Nota naar aanleiding van het verslag 3 November 2021, no. Kamerstukken II 2021/22, 35927, nr. 10, Vakstudie Nieuws 2021,47.2: 36 (V-N 2021/47.2 aantekening, onderdeel reparatie Sofina). annotation
 • Nieuweboer M., annotation: Belastingplan 2022. Tweede nota van wijziging 3 November 2021, no. Kamerstukken II 2021/22, 35927, nr. 12, Vakstudie Nieuws 2021,47.6: 55 (V-N 2021/47.6 aantekening, onderdeel reparatie Sofina). annotation
 • Nieuweboer M., annotation: Belastingplan 2022. Voorgestelde wettekst met artikelsgewijze toelichting 6 October 2021, no. Kamerstukken II 2021/22, 35927, nr. 2 en 3, Vakstudie Nieuws 2021,41.4: 68 (V-N 2021/41.4 aantekening, onderdeel reparatie Sofina). annotation
 • Nieuweboer M. (2021), Bevriezen, vluchten of vechten, Vakstudie Nieuws 2021(32.0): 5 (V-N 2021/32.0). article in journal
 • Nieuweboer M., annotation: Hof Arnhem-Leeuwarden 2 February 2021, no. 19/00235, Vakstudie Nieuws 2021,22.8: 33-34 (V-N 2021/22.8 Binnen diervoederconcern verstrekte lening mag ten laste van winst worden afgewaardeerd). annotation
 • Heithuis E.J.W., Dool R.P. van den, Kampschöer G.W.J.M., Nieuweboer M., Smit R.C. de & Vollebregt H.A. (2021), Compendium vennootschapsbelasting: Inclusief bronbelastingen en tax accounting [Twintigste druk]. Deventer: Wolters Kluwer. book
 • Nieuweboer M., annotation: HR 16 July 2021, no. 19/02596, Vakstudie Nieuws 2021,31.9: 42-46 (V-N 2021/31.9 Fraus legis voorkomt renteaftrek bij omvangrijke overnamestructuur door private equity (Hunkemöller-zaak, Hunkemöllerarrest)). annotation
 • Nieuweboer M., annotation: Staatssecretaris van Financiën 28 April 2021, no. Stcrt. 2021, 22897, Vakstudie Nieuws 2021,24.11: 62 (V-N 2021/24.11 Nieuwe standaardvoorwaarden fusie- en splitsingsfaciliteiten in VPB). annotation
 • Nieuweboer M., annotation: HR (A-G) 13 July 2021, no. 20/03943, Vakstudie Nieuws 2021,37.5: 29-31 (V-N 2021/37.5 Ongerealiseerd valutaverlies bij aankoop vliegtuig volgens A-G niet aftrekbaar). annotation
 • Nieuweboer M., annotation: Overige fiscale maatregelen 2022. Nota van wijziging 3 November 2021, no. Kamerstukken II 2021/22, 35928, nr. 7, Vakstudie Nieuws 2021,47.9: 78-79 (V-N 2021/47.9 aantekening, onderdeel reparatie houdsterverliesregeling). annotation
 • Nieuweboer M., annotation: HR (A-G) 27 October 2021, no. 21/01534, Vakstudie Nieuws 2021,53.3: 12-14 (V-N 2021/53.3 Rente leningen in ingewikkelde overnamestructuur volgens A-G niet aftrekbaar op grond van fraus legis). annotation
 • Nieuweboer M., annotation: HR 11 June 2021, no. 20/00239, Vakstudie Nieuws 2021,26.11: 34-36 (V-N 2021/26.11 Voorvoegingshoudsterverlies verrekenbaar met winst van nieuw gevoegde dochtermaatschappij). annotation
 • Nieuweboer M., annotation: HR (A-G) 11 May 2021, no. 20/04195, Vakstudie Nieuws 2021,27.9: 36-37 (V-N 2021/27.9 Warenhuisarrest noopt volgens A-G niet tot nihilwaarde sloopwoningen). annotation
 • Huiskers-Stoop E.A.M., Nieuweboer M. & Breuer A.C. (2020), De Mandatory Disclosure Richtlijn: beschrijving en kritische analyse, Fiscaal Ondernemingsrecht 2020(167): 29-59 (TFO 2020/167.1).
 • Nieuweboer M., annotation: Rechtbank Noord-Holland 26 November 2018, no. 16/2261, ECLI:NL:RBNHO:2018:10152. NTFR 2019(8): 10 (418 NTFR 2019/418 Kwijtscheldingsverlies is prijsaanpassing en valt onder de deelnemingsvrijstelling).
 • Heithuis E.J.W., Dool R.P. van den, Kampschöer G.W.J.M., Nieuweboer M., Smit R.C. de & Vollebregt H.A. (2019), Compendium vennootschapsbelasting: Inclusief dividendbelasting en tax accounting. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Dool R.P. van den & Nieuweboer M. (2019), Een territoriale groepsregeling – deel 1, Weekblad Fiscaal Recht 2019(7309): 1371-1380 (WFR 2019/227).
 • Dool R.P. van den & Nieuweboer M. (2019), Een territoriale groepsregeling – deel 2, Weekblad Fiscaal Recht 2019(7310): 1406-1415 (WFR 2019/235).
 • Nieuweboer M. (2019), Globalisering. In: Stevens A.J.A. & Streek J.L. van de (Eds.), De toekomst van de vennootschapsbelasting: Lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969. Deventer: Wolters Kluwer. 115-130.
 • Nieuweboer M.. NTFR 2019(13) (2019/743 NTFR 2019/743 Tweede cassatie: geen parallellie tussen interne en externe financiering, dus geen renteaftrek).
 • Nieuweboer M.. NTFR 2019(15) (2019/887 NTFR 2019/887 Perpetual securities zijn aan te merken als een geldlening).
 • Nieuweboer M.. NTFR 2019(15) (2019/888 NTFR 2019/888 Vergoeding voor niet-doorgaan uitbreiding in Pools staatsbedrijf valt (nagenoeg geheel) niet onder deelnemingsvrijstelling).
 • Nieuweboer M., annotation: Hof Amsterdam 18 April 2019, no. 18/00018 & 18/00019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1504. V-N 2019(33.7) (2019/33.7 V-N 2019/33.7 Fraus legis voorkomt renteaftrek bij omvangrijke overname).
 • Nieuweboer M., annotation: Hof Amsterdam 18 April 2019, no. 18/00072, ECLI:NL:GHAMS:2019:1500. V-N 2019(37.15) (2019/37.15 V-N 2019/37.15 Te vroeg genomen herwaarderingswinst vertroebelt cijfers en maakt lening onzakelijk).
 • Nieuweboer M., annotation: HR (A-G Wattel) 7 June 2019, no. 18/04686, ECLI:NL:PHR:2019:607. V-N 2019(38.9) (2019/38.9 V-N 2019/38.9 Deelnemingsvrijstelling niet van toepassing bij ‘short cum/ex transactie’).
 • Nieuweboer M., no. Kamerstukken II 2019/20, 35302, nr. 3. V-N 2019(47.3) (2019/47.3 V-N 2019/47.3 Belastingplan 2020. Memorie van toelichting Algemeen; onderdeel minimumkapitaalregeling banken en verzekeraars).
 • Nieuweboer M., no. Kamerstukken II 2019/20, 35302, nr. 2. V-N 2019(47.4) (2019/47.4 V-N 2019/47.4 Belastingplan 2020. Voorgestelde wettekst met artikelsgewijze toelichting; onderdeel minimumkapitaalregeling banken en verzekeraars).
 • Nieuweboer M., no. Kamerstukken II 2019/20, 35302, nr. 13. V-N 2019(53.2) (2019/53.2 V-N 2019/53.2 Belastingplan 2020. Nota naar aanleiding van het verslag; onderdeel minimumkapitaalregeling banken en verzekeraars).
 • Nieuweboer M., no. Kamerstukken II 2019/20, 35302, nr. 14. V-N 2019(53.3) (2019/53.3 V-N 2019/53.3 Belastingplan 2020. Nota van wijziging; onderdeel minimumkapitaalregeling banken en verzekeraars).
 • Heithuis E.J.W., Dool R.P. van den, Kampschöer G.W.J.M., Nieuweboer M., Smit R.C. de & Vollebregt H.A. (2018), Compendium vennootschapsbelasting: Inclusief dividendbelasting en tax accounting [Zeventiende druk]. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Huiskers-Stoop E.A.M. & Nieuweboer M. (2018), De Mandatory Disclosure-regels in het licht van het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens, Fiscaal tijdschrift vermogen 2018(12): 6-17 (FTV 2018/45).
 • Nieuweboer M. (2018), EU Richtlijn Mandatory Disclosure, Fiscaal praktijkblad 2018: 2018-0087.
 • Nieuweboer M. (2018), Gelet op onzekerheden mocht winstneming worden uitgesteld, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018(22): NTFR 2018/1215.
 • Nieuweboer M. (2018), Liquidatieverlies terecht gecorrigeerd, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018(17): NTFR 2018/977.
 • Heithuis E.J.W., Dool R.P. van den, Kampschöer G.W.J.M., Nieuweboer M., Smit R.C. de & Vollebregt H.A. (2017), Compendium vennootschapsbelasting: Inclusief dividendbelasting en tax accounting [Zestiende druk]. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Nieuweboer M., annotation: Hoge Raad 9 February 2017, no. 16/03673, ECLI:NL:PHR:2017:82. NTFR 2017(12) (NTFR 2017/719 NTFR 2017/719 Door mislukken van renteaftrekconstructie geen toepassing fraus legis).
 • Nieuweboer M., annotation: Hoge Raad 21 April 2017, no. 16/03673, ECLI:NL:HR:2017:730. NTFR 2017(17) (NTFR 2017/1032 NTFR 2017/1032 Belanghebbende heeft niet het economische belang bij obligatieportefeuilles).
 • Nieuweboer M., annotation: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3 February 2017, no. 15/00908, ECLI:NL:GHSHE:2017:362. NTFR 2017(22) (NTFR 2017/1303 NTFR 2017/1303 Verlies op onzakelijke lening niet aftrekbaar).
 • HEBIX Consultants Belastingadviseur
 • Corrino Studios Directeur/aandeelhouder
 • HEBIX Consultants Belastingadviseur
This website uses cookies.  More information.