Universiteit Leiden

nl en

Koos Boer

Professor of Tax Law

Name
Prof.mr.dr. J.P. Boer
Telephone
+31 71 527 8875
E-mail
j.p.boer@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-3060-895x

Professor of Tax Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B.2.14

Contact

 • Boer J.P., annotation: HR 1 May 2020, no. 19/03059, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2020,16; 2327-2329 (BNB 2020/116 Pseudo-eindheffing bij excessieve vertrekvergoeding. Maatstaven dienstbetrekking in overeenstemming met het civiele recht).annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 29 May 2020, no. 18/02268, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2020,21; 3204-3209 (BNB 2020/152 Doorcertificering; Economische eigendom onderliggende aandelen).annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 11 September 2020, no. 19/00769; 19/00771; 19/00772; 19/00773; 19/00778 & 19/02013, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2020,24; 3730-3732 (BNB 2020/171 kansspelbelasting bij buitenlandse pokerspelen).annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 11 September 2020, no. 19/00778, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2020,24; 3754-3755 (BNB 2020/172 bewijslast bij buitenlandse kansspelen).annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 25 November 2019, no. 18/04670, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2020,4; 564-567 (BNB 2020/26 In Oostenrijk wonende werknemer en in Nederland gevestigde werkgever. Strijdigheid crisisheffing met vrij verkeer van werknemers).annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 20 December 2019, no. 18/05272, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2020,7; 864-865 (BNB 2020/42 Begrip ‘rentedragend geworden’. Nabetaling salaris).annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 14 February 2020, no. 19/01555, 19/01556 en 19/01562, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2020,10; 1225-1227 (BNB 2020/61 Netwerkvrijstelling overdrachtsbelasting. Verkrijging van zendmasten zonder voor transmissie van telecommunicatie bestemde onderdelen van een net ).annotation
 • Boer J.P. & Heithuis E.J.W. (2020), De internationale aspecten van de voorgestelde Wet excessief lenen bij eigen vennootschap [WFR 2020/175], Weekblad Fiscaal Recht 2020(7352): 1186-1195.article in journal
 • Boer J.P. (2020), De meldingsplichtige niet-grensoverschrijdende constructie: contradictio in terminis?, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2020(42 / 2824).article in journal
 • Boer J.P. & Heithuis E.J.W. (2020), De nationale aspecten van de voorgestelde Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap [WFR 2020/170], Weekblad Fiscaal Recht 2020(7351): 1150-1160.article in journal
 • Boer J.P. (2020), Excessief lenen – “Eerste steen gelegd door J.A. Vijlbrief op 17 juni 2020” [WFR 2020/119], Weekblad Fiscaal Recht 2020(7341): 808-809.article in journal
 • Boer J.P. & Pieterse L.J.A. (2020), Wetgeving belastingrecht 2020. Selectie van belangrijkste belastingwetten. Den Haag: Boom Juridisch.book
 • Boer J.P., Heuvel R.L.G. van den & Vergouwen T.M. (2019), Belastingrecht [Vierde druk] Boom Basics. Den Haag: Boom Juridisch.book
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 14 December 2018, no. 18/01666, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2019,7; 1275-1307 (BNB 2019/54 Crisisheffing. Op inhoudingstijdstip niet meer bestaande rechtspersoon is geen inhoudingsplichtige).annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 16 November 2018, no. 17/02368, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2019,4; 585-627 (BNB 2019/24 Aftrek alimentatie. Door belanghebbende betaalde hypotheekrente en premies levensverzekering voor ex-echtgenote).annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 30 November 2018, no. 18/00288, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2019,5; 959-989 (BNB 2019/38 30%-regeling. Toetsing of aan de voorwaarden wordt voldaan naar moment van totstandkoming arbeidsovereenkomst. 150-kilometercriterium).annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 17 May 2019, no. 18/00176, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2019,17; 3314-3317 (BNB 2019/131 Vestigingsplaats houder van kansspel. Saldering resultaten internetkansspelen behaald bij EU-aanbieders en niet-EU-aanbieders).annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 21 June 2019, no. 18/02384, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2019,18; 3556-3557 (BNB 2019/141 Ontvangst liquidatie-uitkering van Nederlandse vennootschap door inwoner van België in casu niet gelijk te stellen met vervreemding aandelen in die vennootschap).annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 19 July 2019, no. 17/05803, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2019,22; 4197-4199 (BNB 2019/172 Opgeofferd bedrag voor middellijk gehouden lucratief belang. Verlies niet aftrekbaar. Geen strijd met eigendomsgrondrecht).annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 22 February 2019, no. 18/00356, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2019,11 (BNB 2019/90 Afdrachtvermindering onderwijs; bewijs dat opleiding is gevolgd. Ingangsdatum ‘cafetariaregeling’ extraterritoriale kosten).annotation
 • Boer J.P. & Elsweier F.J. (2019), Hinken op twee gedachten: Over de rechtsgrond(en) van de Wet VPB 1969. In: Streek J.L. van de, Stevens A.J.A. (Eds.) De Toekomst van de Vennootschapsbelasting: Lessen uit 50 Jaar Wet VPB 1969. Deventer: Kluwer. 31-46.book chapter
 • Boer J.P. & Pieterse L.J.A. (2019), Wetgeving belastingrecht 2019. Selectie van belangrijkste belastingwetten. Wetgeving belastingrecht. Den Haag: Boom Juridisch.book
 • Boer J.P., annotation: HR 22 September 2017, no. 15/05899, BNB 2018,1 (BNB 2018/2 Verkrijgingsprijs aanmerkelijkbelangaandelen bij remigratie. Vaststelling op historische kostprijs niet in strijd met het verdrag met België).annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 2 February 2018, no. 17/00057 en 17/00122, BNB 2018,8 (BNB 2018/78 Inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Negatieve waarde renteswap).annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 2 March 2018, no. 17/00527 2018,10 (BNB 2018/95 Verhuurderheffing; huurprijs exclusief servicekosten maatgevend).annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 8 December 2017, no. 16/05970, BNB 2018,50.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 13 April 2018, no. 17/02574, BNB 2018.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 17 August 2018, no. 17/04317, BNB 2018.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 8 June 2018, no. 16/04098, BNB 2018.annotation
 • Boer J.P. (2018), Enkele fiscale aspecten van een Initial Coin Offering in het Nederlandse belastingrecht, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018(2049): 1-4.article in journal
 • Boer J.P. & Gribnau J.L.M. (2018), Legal Aspects of Behaviourally Informed Strategies to Enhance Tax Compliance. In: Goslinga S., Hel-van Dijk L. van der, Mascini P., Steenbergen A. van (Eds.) Tax and Trust. Institutions, Interactions and Instruments. The Hague: Eleven International Publishing. 209-234.book chapter
 • Boer J.P. (2018), Verzamelbesluit aanmerkelijk belang – inkomstenbelastingaspecten, NTFR-Beschouwingen 2018(31).article in journal
 • Boer J.P. & Pieterse L.J.A. (2018), Wetgeving belastingrecht 2018. Selectie van belangrijkste belastingwetten. Den Haag: Boom juridisch.book
 • Boer J.P. (2017), Aanpassingen van het APV-regime in het Belastingplan 2017 – de nieuwe toerekeningsstop geanalyseerd, Fiscaal tijdschrift vermogen 2017(2 / 7).article in journal
 • Boer J.P., annotation: HR 14 July 2017, no. 16/05026, BNB 2017,20 (BNB 2017/189 Rente en kosten eigenwoningschuld. Lening met variabele rente en renteswapovereenkomst. Vergoedingen betaald ter zake van swapovereenkomst niet aftrekbaar).annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 23 June 2017, no. 16/00967, BNB 2017,170.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof van Justitie van de Europese Unie 10 November 2016, no. C-548/15, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2017,4 / 32 (BNB 2017/32 Zaak De Lange. Beperking op grond van leeftijd in regeling aftrek scholingsuitgaven).annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 25 November 2016, no. 15/03777, BNB 2017,47.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 25 November 2016, no. 15/03778, BNB 2017,48.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 25 November 2016, no. 15/04990, BNB 2017,49.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 25 November 2016, no. 15/05483, BNB 2017,50.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 10 February 2017, no. 16/00971, BNB 2017,76.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 19 May 2017, no. 14/04751, BNB 2017,149.annotation
 • Boer J.P. (2017), Review of: Kreveld N.M.A. van (2016) Consultatie bij fiscale wetgeving (Diss. Leiden), Fiscaal Wetenschappelijke Reeks, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2017(1): 27-31.book review
 • Boer J.P. (2017), Review of: Dijkstra C.G. (2016) Cumulatie van belastingen. Een onderzoek naar de samenloop van de heffing van inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting (en overdrachtsbelasting) (Diss. Nijmegen), Fiscaal Wetenschappelijke Reeks, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2017(5): 256-262.book review
 • Boer J.P. (2017), Consultatie ‘Maatregelen tegen belastingontduiking’: een consultatie die vragen oproept, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(2098): 1-4.article in journal
 • Boer J.P., Douma S.C.W. & Lubbers A.O. (2017), De gevolgen van gebruikmaking van een belastingadviseur voor de toepassing van drie formeelrechtelijke leerstukken. In: Bouwen en douwen (Overgaauw-bundel). Deventer: Kluwer. 171-182.book chapter
 • Boer J.P. & Douma S.C.W. (2017), Het inzagerecht en de gevolgen van niet-magistratelijk handelen. In: Pieterse L.J.A., Scharrenburg R. van (Eds.) Springende punten: Van Amersfoort-bundel: opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort ter gelegenheid van zijn afscheidssymposium gehouden op vrijdag 29 september 2017 te Leiden. Deventer: Wolters Kluwer. 41-52.book chapter
 • Boer J.P., annotation: Concl. A-G Wattel 7 March 2017, no. 16/05026, NTFR 2017,839.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 18 March 2016, no. 15/02213, BNB 2016,100.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 22 April 2016, no. 14/06262, BNB 2016,146.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 17 June 2016, no. 15/02120, BNB 2016,181.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 24 June 2016, no. 15/02880, BNB 2016,182.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 12 August 2016, no. 15/02666, BNB 2016,206.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 16 October 2015, no. 14/04751, BNB 2016,41.annotation
 • Boer J.P. (2016), BOR-reparatie: een idee-fixe, Weekblad Fiscaal Recht 2016(145).article in journal
 • Boer J.P. (2016), De verander(en)de omgeving van de belastingadviseur. Over de crisis, technologisering en maatschappelijke opvattingen, Maandblad Belasting Beschouwingen 2016(09-10): 285-395.article in journal
 • Boer J.P. (2016), Doorschuiven van werkzaamheids- naar ondernemingssfeer, NTFR-Beschouwingen 2016(25): 1-6.article in journal
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 15 April 2016, no. 14/06257, NTFR 2016,1166 (NTFR 2016/1166 Verlies op certificaten door defungeringsregeling vormt negatief loon).annotation
 • Boer J.P., annotation: Conclusie A-G Niessen 17 December 2015, no. 15/02120, NTFR 2016,554 (NTFR 2016/554 Door verhuur geen toepassing NSW-vrijstelling).annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 5 February 2016, no. 14/03307, NTFR 2016,655 (NTFR 2016/655 Bij waardering tbs-openingsbalans is onderrendement van invloed op WEV; geen jaarlijkse vrijval waardedruk gebruiksrecht).annotation
 • Boer J.P. (2016), Over het eerlijk verdelen van $20 korting ofwel de fiscale gevolgen van de omgekeerde progressie in de inkomstenbelasting, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(2139): 1-3.article in journal
 • Boer J.P. & Ruijschop M.H.C. (2016), Terbeschikkingstellingsregelingen, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2016(142.1).article in journal
 • Boer J.P. (2016), Trusts en de belastingwetgever: het APV-regime, Trema 2016(11): 324-330.article in journal
 • Breuer A.C., Boer J.P. & Douma S.C.W. (2016), Uitwisseling van tax rulings, Weekblad Fiscaal Recht 2016(50): 334-341.article in journal
 • Boer J.P., annotation: Conclusie A-G Niessen 8 September 2015, no. 14/06257, NTFR 2015,2758.annotation
 • Boer J.P. (2015), Belgische kaaimantaks nog droeviger dan het Nederlandse APV-regime, Weekblad Fiscaal Recht 2015(1096).article in journal
 • Boer J.P., annotation: HR 10 April 2015, no. 13/05004, BNB 2015,153.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 12 December 2014, no. 13/05820, BNB 2015,59.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Arnhem-Leeuwarden 16 December 2014, no. 13/00869, NTFR 2015,627.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 10 April 2015, no. 13/04999, BNB 2015,152.annotation
 • Boer J.P., annotation: Rechtbank Noord-Nederland 23 December 2014, no. 13/03314, NTFR 2015,763.annotation
 • Boer J.P., annotation: Conclusie A-G Niessen 10 June 2015, no. 14/03307, NTFR 2015,2013.annotation
 • Boer J.P. (2015), Bron van inkomen. Een onderzoek naar de invulling van het bronbegrip door de Hoge Raad, NTFR 2015(759): 4-10.article in journal
 • Boer J.P. & Lubbers A.O. (2015), Einde van een werkzaamheid; einde van een discussie?, Weekblad Fiscaal Recht 2015(565).article in journal
 • Boer J.P. & Vording H. (2015), Keuzes voor een betere vermogensrendementsheffing, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7096): 614-621.article in journal
 • Boer J.P. (2015), Niets communiceert beter dan een juiste aanslag. Over (over)communiceren en dejuridiseren, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015(1954).article in journal
 • Boer J.P. & Hordijk A.C. (2015), Uitvoeringsbesluit waardering verhuurde woningen een taxatiefout? De toekomst van de leegwaarderatiotabel beoordeeld, Weekblad Fiscaal Recht 2015(1037).article in journal
 • Boer J.P. (2014), 50 jaar Belastingrecht in Leiden! Van Antal naar Abraham, NTFR 2014(32): 1954.article in journal
 • Boer J.P. & Giele J.F.M. (2014), 50 jaar inkomstenbelasting en de actualiteit van het fiscale verleden, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7065): 1171-1174.article in journal
 • Boer J.P., annotation: conclusie A-G Niessen 8 April 2014, no. 13/02261, NTFR 2014,1434; 10.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 6 June 2014, no. 13/01356, BNB 2014,209; 4387-4410.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 6 December 2013, no. 12/00252, BNB 2014,38; 751-778.annotation
 • Boer J.P., annotation: Conclusie A-G Niessen 25 February 2014, no. 13/02237, NTFR 2014,1197; 15.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 10 January 2014, no. 12/03661, BNB 2014,89; 1898-1919.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof 's-Hertogenbosch 14 November 2013, no. 12/00645, NTFR 2014,470; 16.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 3 October 2014, no. 13/05930, BNB 2014,251; 5313-5330.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 14 March 2014, no. 13/03324, BNB 2014,134; 2795-2805.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Amsterdam 1 May 2014, no. 12/00219, NTFR 2014,1927.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Arnhem - Leeuwarden 21 January 2014, no. 12/00520 en 12/00521, NTFR 2014,968; 12.annotation
 • Boer J.P., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), De BOF-zaken: de Hoge Raad grijpt niet in bij kwalitatief ondermaatse belastingwetgeving, Weekblad Fiscaal Recht 143(7042): 408-417.article in journal
 • Boer J.P. (2014), Requiem voor een omstreden arrest, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7063): 1090.article in journal
 • Boer J.P., Douma S.C.W., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), Straatsburgse jurisprudentie in Nederlandse belastingzaken: de BOF-arresten. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (Eds.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks no. 233 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 27-34.book chapter
 • Boer J.P., annotation: Hof Amsterdam 8 November 2012, no. 11/00677 en 11/00768, NTFR 2013,182.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 15 March 2013, no. 12/03372, BNB 2013,119; 2340-2342.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 19 April 2013, no. 11/03600, NTFR 2013,1074; 7-8.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 12 July 2013, no. 12/04039, BNB 2013,259; 5325-5328.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 14 June 2013, no. 12/03630, NTFR 2013,1551; 8-9.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 15 February 2013, no. 12/01040, BNB 2013,118; 2331-2333.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 21 December 2012, no. 11/05002, NTFR 2013,67; 19-20.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Amsterdam 8 November 2012, no. 11/00165 - 11/00168, NTFR 2013,412; 13-14.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 31 May 2013, no. 12/02192, BNB 2013,173; 3614-3615.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 30 November 2012, no. 11/05198, BNB 2013,54; 1120-1124.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Arnhem/Leeuwarden 26 March 2013, no. 11/00281, NTFR 2013,841; 5.annotation
 • Gribnau J.L.M. & Boer J.P. (2013), De belastingrechter in een veranderende trias politica. In: Boer J.P. (Ed.) Kwaliteit van de belastingrechtspraak belicht. Den Haag: Sdu uitgevers. 71-93.book chapter
 • Vording H. & Boer J.P. (2013), ‘Fair share’: naar een alternatieve minimumbelasting in de VPB?, Weekblad Fiscaal Recht 142(7026): 1435-1442.article in journal
 • Boer J.P. (2013), Gebruikelijk loon: vergelijkings- of afroommethode? De afroomarresten vergeleken, NTFR-Beschouwingen 2013(9): 1-7.article in journal
 • Boer J.P. (2013), Het APV-regime; overzicht en actuele ontwikkelingen', WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2013(6995): 982-988.article in journal
 • Boer J.P. (2013), Ongebruikelijke terbeschikkingstelling: pleidooi voor een oogmerktoets, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013(3): 1-7.article in journal
 • Boer J.P. (2013), Publieke werken en de Wet IB 2001, Weekblad Fiscaal Recht 2013(7018): 1078-.article in journal
 • Boer J.P. (2013), Sturende belastingheffer een monster? Juridische kanttekeningen bij fiscaal instrumentalisme en ‘tax nudging’ (Oratie UL) Andere wetenschappelijke uitgaven no. 47. Den Haag: SDU Uitgevers.book
 • Boer J.P. (2013), Verander(en)de werkomgeving belastingadviseurs, NTFR 2013(32): 1-4.article in journal
 • Boer J.P. & Lubbers A.O. (2013), Vuistregels rondom de bestraffing van belastingplichtigen bij het opvolgen van een belastingadvies, Weekblad Fiscaal Recht 2013(7018): 1148-1155.article in journal
 • Boer J.P. & Velde K.M. van der (2013), Wie gaat wat betalen? Overgangsperikelen bij de indexatie van de puntwaarde in het Bpb. In: Boer J.P. (Ed.) Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht. Den Haag: SDU. 31-41.book chapter
 • Boer J.P. (2012), Betalingen voor erfpacht- en opstalrechten in de eigenwoningregeling, NTFR-Beschouwingen (21): 1-9.article in journal
 • Boer J.P., annotation: Rechtbank Haarlem 21 December 2011, no. 11/00423 en 11/00424, NTFR 2012,852.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 24 February 2012, no. 09/03137, BNB 2012,120.annotation
 • Boer J.P., annotation: Rechtbank Arnhem 12 July 2012, no. 11/01145 en 11/00901, NTFR 2012,2103.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 14 September 2012, no. 11/02105, NTFR 2012,2326.annotation
 • Boer J.P., annotation: Rechtbank Den Haag 4 June 2012, no. 10/07126, NTFR 2012,1928.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 4 May 2012, no. 11/02959, BNB 2012,206.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 16 December 2011, no. 10/00801, BNB 2012,80.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 16 December 2011, no. 10/00158, BNB 2012,81.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Arnhem 22 November 2012, no. 11/00402, NTFR 2012,29.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 9 December 2011, no. 10/03765, BNB 2012,45.annotation
 • Boer J.P., annotation: Conclusie A-G Niessen 6 December 2011, no. 11/02036, NTFR 2012,196.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Amsterdam 31 May 2012, no. 10/00016 - 10/00019, NTFR 2012,2034.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Arnhem 13 November 2012, no. 12/00048, NTFR 2012,2842.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 9 March 2012, no. 10/03641 en 10/03639, NTFR 2012,684.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 9 November 2012, no. 11/03829 en 11/03832, NTFR 2012,2629.annotation
 • Boer J.P. & Wentzel N.E.A. (2012), De gevolgen van de Wet Flex-bv voor het soortaanmerkelijkbelang, Maandblad Belasting Beschouwingen 2012(11): 392-401.article in journal
 • Boer J.P. (2012), Flexibel bv-recht vraagt om een flexibel besluit, NTFR (1815): 1-4.article in journal
 • Boer J.P. & Adeler J. (2012), Invoering van de Curaçaose trust: een test in de West?, Weekblad Fiscaal Recht (6962): 969-978.article in journal
 • Vording H., Boer J.P. & Lubbers A.O. (2012), It's the outcomes, not the rules - transition issues in the process of tax reform. In: Gribnau J.L.M., Pauwels M. (Eds.) Retroactivity of Tax Legislation: 2010 EATLP Congress, Leuven, 27-29 May 2010. EATLP international tax series no. 9 Amsterdam: IBFD. 151-161.book chapter
 • Boer J.P. (8 June 2011), De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting (PhD thesis, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Leiden University). Den Haag: SDU. Supervisor(s): Lubbers A.O.PhD thesis
 • Boer J.P., annotation: HR 13 May 2011, no. 10/01808, NTFR 2011,1195.annotation
 • Boer J.P., annotation: Conclusie A-G Niessen 13 July 2011, no. 10/03641, NTFR 2011,2120.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Leeuwarden 28 June 2011, no. 10/00061 en 10/00062, NTFR 2011,1756.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Den Haag 2 August 2011, no. 10/00251, NTFR 2011,2026.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 24 December 2010, no. 09/02964, NTFR 2011,104.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 4 February 2011, no. 09/02399 en 09/02400, NTFR 2011,310.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 16 September 2011, no. 10/03919, NTFR 2011,2237.annotation
 • Boer J.P., annotation: Conclusie A-G Niessen 1 March 2011, no. 10/01808, NTFR 2011,734.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 14 October 2011, no. 11/01085, BNB 2011,290.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 18 November 2011, no. 10/00290, NTFR 2011,2766.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Arnhem 15 March 2011, no. 10/00153 en 10/00154, NTFR 2011,1133.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Arnhem 12 July 2011, no. 10/00260, 10/00263 en 10/00264, NTFR 2011,1964.annotation
 • Boer J.P. & Jong M. de, annotation: HR 25 February 2011, no. 10/00622, Fiscaal weekblad, FED 2011,46.annotation
 • Boer J.P. & Dijkstra F.T. (2011), De fiscale behandeling van de Anglo-Amerikaanse trust, Vakblad Estate Planning (7): 20-24.article in journal
 • Boer J.P. & Dijkstra F.T. (2011), De fiscale behandeling van de Anglo-Amerikaanse trusts in de SW 1956, Vakblad Estate Planning 2011(9): 13-18.article in journal
 • Boer J.P. (2011), Proefschrift; drie stellingen - De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6902: 852-854.article in journal
 • Boer J.P. (2011), Tijdelijke verlaging overdrachtsbelastingtarief, NTFR 2011(1752): 1-3.article in journal
 • Boer J.P., annotation: Hof Den Haag 5 January 2010, no. 08/00455, NTFR 2010,727; 22.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 18 December 2009, no. 08/00669, NTFR 2010,82; 18.annotation
 • Boer J.P., annotation: Rechtbank Den Haag 16 December 2009, no. 09/02177, NTFR 2010,658; 31-32.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 17 December 2010, no. 10/01204, NTFR 2010,2882; 22-23.annotation
 • Boer J.P., annotation: HR 22 January 2010, no. 08/02264, NTFR 2010,244; 14-16.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 15 January 2010, no. 07/13025 en 08/03923, NTFR 2010,134; 18.annotation
 • Boer J.P., annotation: Rechtbank Den Haag 17 February 2010, no. 08/03329 en 08/03334, NTFR 2010,1018; 50-51.annotation
 • Boer J.P. (2010), Inpassing van de Anglo-Amerikaanse trust: een onderzoek naar fiscale (non-) transparantie, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 1.article in journal
 • Boer J.P. (2010), Tijdelijke inbrengfaciliteit, NTFR-Beschouwingen (6): 9-15.article in journal
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (29 May 2009), Fiscus dreigt verworden tot Robin Hood. Het Financieele Dagblad.article in magazine/newspaper
 • Boer J.P., annotation: Rechtbank Haarlem 17 September 2009, no. 08/04504 en 08/04506, NTFR 2009,2500.annotation
 • Boer J.P., annotation: Rechtbank Haarlem 19 January 2009, no. 08/02773, Fiscaal weekblad, FED 2009,37; 18-23.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Den Bosch 24 December 2009, no. 08/00103, NTFR 2009.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Den Bosch 8 May 2009, no. 07/00550, NTFR 2009,2608.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 9 October 2009, no. 43.035, NTFR 2009,2202.annotation
 • Boer J.P., Lubbers A.O. & Schuver-Bravenboer M. (2009), Het overgangsrecht bij de invoering van de schenk- en erfbelasting beoordeeld, Weekblad Fiscaal Recht (6815): 745-752.article in journal
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2009), Identiteitscrisis van de Anglo-Amerikaanse trust: afgezonderd of niet?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6802): 507-511.article in journal
 • Boer J.P. & Vording H. (2009), Inkeren: een laatste kans voor zwartspaarders?, Weekblad Fiscaal Recht 138(6811): 557-562.article in journal
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 26 October 2007, no. 42537, FED 2008,23.annotation
 • Boer J.P. (2008), De Jager en zijn prooi, Weekblad Fiscaal Recht (6764): 518-520.article in journal
 • Boer J.P. (2008), Het ontbreken van een rechtsgrond voor de schenk- en erfbelasting. In: Bundel LOF-congres. Onbekend Leiden. 37-52.book chapter
 • Boer J.P., annotation: Hof Amsterdam 25 October 2007, no. 03/01987, NTFR 2007,31; 30-33.annotation
 • Ruijschop M.H.C. & Boer J.P. (2007), Afscheid van een eenduidig deelnemingsbegrip, Weekblad Fiscaal Recht 6710: 273-279.article in journal: refereed
 • Boer J.P., annotation: Rechtbank Breda 22 November 2006, no. 05/4458, FED 2007,8.annotation
 • Boer J.P. (2007), De Anglo-Amerikaanse trust in Nederlandse IB en Vpb, Fiscaal praktijkblad 2007(3): 10-14.article in journal
 • Boer J.P. (2007), Meer aandacht voor het lex certa-beginsel in fiscalibus, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2007(12): 1-4.article in journal
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2007), Voorgestelde reparatie van de vermogensrendementsheffing bij overlijden leidt tot reïncarnatie van het probleem, BelastingBrief 2007(3): 1-4.article in journal
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 14 July 2006, no. 39.262, FED 2006,90; 3-9.annotation
 • Boer J.P. (2006), De Wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen: een uitstekende belasting?!, NTFR 12(404): 1-3.article in journal
 • Boer J.P. (2006), Het voorgestelde art. 3.98 Wet IB en het misbruiken van het woord misbruik, Fiscaal weekblad, FED 110: 3-12.article in journal
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 14 July 2006, no. 39 201, FED 2006,91; 10-15.annotation
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2006), Resultaat uit overige werkzaamheden (exclusief de terbeschikkingstellingsregelingen). In: Rijkers A.C., Vording H. (Eds.) Vijf jaar Wet IB 2001. Deventer: Kluwer. 405-432.book chapter
 • Boer J.P. (2006), Scherp geprijsde discussie over de vlaktaks. Eenvoud wordt betaald met rechtvaardigheid., Fiskaal (2): 24-28.article in journal
 • Boer J.P. (2006), Supreme Court Rules on Tax Aspects of Periodic Distributions, Tax Notes International : 717-718.article in journal
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2006), Zo robuust, 't is onverteerbaar, NTFR 36(1261): 1-3.article in journal
 • Boer J.P. & Boer B.C. (24 September 2005), Voorstel opcentenheffing toont eens te meer de kracht van OZB aan. Leidsch Dagblad.article in magazine/newspaper
 • Boer J.P., annotation: Hof Arnhem 8 July 2005, no. 03/02416, NTFR 2005,1222; 30-32.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Amsterdam 10 March 2005, no. 02/04341, NTFR 2005,569; 10-17.annotation
 • Boer J.P. (2005), Aangiftebiljet bewust(e) v(r)aag over trusts, Weekblad Fiscaal Recht 6640(6640): 1301-1306.article in journal
 • Boer J.P. & Vries R.J. de (2005), Anglo-Amerikaanse trusts en subjectieve vennootschapsbelastingplicht, Weekblad Fiscaal Recht 134(6631): 949-959.article in journal
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 1 April 2005, no. 39.689, NTFR 2005,433; 20-22.annotation
 • Boer J.P. & Slik B. van der (2005), Resultaat uit overige werkzaamheden excl. tbs-regeling. In: Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht.: www.ndfr.nl.book chapter
 • Boer J.P. & Kavelaars P. (29 May 2004), Heffingskorting. Het Financieele Dagblad.article in magazine/newspaper
 • Boer J.P. & Kavelaars P. (12 April 2004), Fiscus en Argus. Het Financieele Dagblad.article in magazine/newspaper
 • Boer J.P., Booij J.A., Castelijn B.E.C., Vording H. & Vries R.J. de (2004), Blauwdruk voor een boxenstelsel in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 133(6604): 1857-1864.article in journal
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 3 December 2004, no. 39.787, NTFR 2004,1806; 34-35.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Leeuwarden 20 August 2004, no. 03/00768, Fiscaal Weekblad FED 2004,633; 3210-3213.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 3 December 2004, no. 39.786, NTFR 2004,1805; 28-31.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 12 December 2004, no. 38.988, Fiscaal Weekblad FED 2004,28; 162-166.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 1 October 2004, no. 39.848, NTFR 2004,1470; 33-34.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hoge Raad 17 September 2004, no. 38.378, NTFR 2004,1381; 40-41.annotation
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2004), 'Succes naar arbeid'. De interactie tussen het arbeidsvereiste en de algemene bronvoorwaarden gedemonstreerd aan de hand van drie recente hofuitspraken., Fiscaal Weekblad FED 64e(afl. 3023): 1759-1772.article in journal
 • Boer J.P. & Maatoug H. (2004), Two is a party, three is a crowd (I). Enkele gedachten omtrent de reparatiewetgeving naar aanleiding van het Bosal-arrest., Maandblad Belasting Beschouwingen 73e(nr. 2): 49-60.article in journal
 • Boer J.P. & Maatoug H. (2004), Two is a party, three is a crowd (II). Enkele gedachten omtrent de reparatiewetgeving naar aanleiding van het Bosal-arrest., Maandblad Belasting Beschouwingen 73e(nr. 2): 99-108.article in journal
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2004), Van ideaal en reparatiewetgeving; zicht op Europa vanuit de polder: Reparatiewetgeving naar aanleiding van Europeesrechtelijke jurisprudentie: enkele ontwikkelingen. In: Duynstee F.M.M. mr. (Ed.) Alle wegen leiden naar Brussel. 50 jaar NOB, 50 jaar Europese jurisprudentie en wetgeving.. Amsterdam: Reed Business Information B.V.. 57-74.conference paper
 • Boer J.P., annotation: Europees Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 18 September 2003, no. C-168/01, Fiscaal weekblad, FED 2003,581; 3135-3140.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Amsterdam 2 June 2003, no. 02/7448, Fiscaal weekblad, FED 2003,378; 1968-1972.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof 's Gravenhage 12 December 2003, no. 00/01738, Fiscaal weekblad, FED 2003,308; 1605-1608.annotation
 • Boer J.P., annotation: Hof Amsterdam 17 July 2003, no. 02/04377, Fiscaal weekblad, FED 2003,456; 2660-2663.annotation
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2003), De behandeling van periodieke uitkeringen uit een trust in de inkomstenbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 132e jaarg(6542): 1325-1339.article in journal
 • Boer J.P. (2003), De conserverende aanslag. Een goedbedoelde belemmering, Fiscaal tijdschrift vermogen 5e jaargan(12): 5-14.article in journal
 • Boer J.P. & Freudenthal R.M. (2003), Het draagkrachtbeginsel ten grave gedragen? De niet aftrekbaarheid van de kosten wegens het overlijden van de langstlevende partner., Weekblad Fiscaal Recht 132e jaarg(6518): 325-332.article in journal
 • Boer J.P. & Bakker A.J. (2003), Promotieverslag J.A. Booij, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 5: 19-21.article in journal
 • Diverse Schrijven van artikelen, annotaties, verzorgen lezingen etc.
 • Lubbers & Boer B.V. Assessments voor fiscalisten
This website uses cookies.  More information.