Universiteit Leiden

nl en

Jeanette Satink

Researcher

Name
Mr. A.E.J. Satink
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
a.e.j.satink@law.leidenuniv.nl

Researcher

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht
  • Satink J. & Klep K. (2020), Het recht op de grootst mogelijke mate van mentale gezondheid van kinderen en jongeren in Nederland. In: Bruning, M.R.; Klep, K.F.M.; Punselie, E.C.C. (Eds.) De invloed van 30 jaar Kinderrechtenverdrag in Nederland - perspectieven voor de rechtspraktijk. Recht en Praktijk – Personen- en familierecht no. 7 Deventer: Wolters Kluwer. 203-220. book chapter
  • Rechtbank Den Haag (en incidenteel Rechtbank Rotterdam) rechter-plaatsvervanger
This website uses cookies.  More information.