Universiteit Leiden

nl en

Bob Wessels

Professor emeritus International Insolvency Law

Name
Prof.mr. B. Wessels
Telephone
+31 71 527 1326
E-mail
b.wessels@law.leidenuniv.nl

See for information tab 'Nederlands'.

Professor emeritus International Insolvency Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht

Publications

 • Praktijkvennootschap B. Wessels b.v. Directeur
 • Gerechtshof 's-Gravenhage Raadsheer-plaatsvervanger
 • Rechtsorde.nl BV Lid Raad van Advies
 • Beck Verlag, Munchen Member Editorial Board International Insovency Law Review
 • Europese Unie Lid Insolvency Law Expert Group
 • Stichting Kennisoverdracht WSNP Adviseur WSNP-periodiek
 • Achmea Voorzitter Geschillencommissie
 • Boom Juridische Uitgevers, Den Haag Lid redactie Maandblad voor Vermogensrecht
 • Boom Juridische Uitgevers, Den Haag Lid redactie Vermogensrechtelijke Analyses
 • Directeur BV Juridisch adviseur
 • INSOL Europe Chairman Academic Forum
 • John Wiley & Sons, London Member Editorial Board International Insolvency Review
 • Kluwer, Deventer Lid redactieraad Serie Praktijkhandelingen
 • Kluwer, Deventer Lid redactieraad serie Recht en Praktijk Insolventierecht
 • Kluwer, Deventer Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
 • Kluwer, Deventer Medewerker Tekst & Commentaar Faillissementsrecht
 • Kluwer, Deventer Medewerker Tijdschrift voor Arbitrage
 • Kluwer, Deventer Redacteur losbladige Overgangsrecht Nieuw burgerlijk Wetboek
 • Paris, Zutphen Medewerker Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur
 • SDU, Den Haag Lid redactie SDU Commentaar insolventierecht
 • SDU, Den Haag Lid redactie SDU Wettenpocket Ondernemingsrecht
 • SDU, Den Haag Lid redactie SDU/Vermande's Wettenreeks Burgerlijk Wetboek
 • SDU, Den Haag Lid redactie Vermande's Verzameling Nederlandse Wetgeving
 • SDU, Den Haag Lid redactieraad SDU Commentaren Ondernemingsrecht
 • SDU, Den Haag Medewerker Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)
 • SDU, Den Haag Medewerker Weekblad voor Privaat recht, Notariaat en Registratie (WPNR)
 • Sociaal Economische Raad Voorzitter Co√∂rdinatieoverleg Zelfregulering, Overleggroep banken
 • SDU Uitgevers b.v., Den Haag Lid redactie SDU Commentaren
This website uses cookies.  More information.