Universiteit Leiden

nl en

André Bouwman

Curator

Name
Dr. A.T. Bouwman
Telephone
+31 71 527 2853
E-mail
a.t.bouwman@library.leidenuniv.nl

Andre Bouwman is curator Medieval Western Manuscripts at the Leiden University Libraries.

Curator

 • Universitaire Bibliotheken Leiden
 • Onderzoek & Onderwijs Diensten
 • Conservatoren Bijzondere Collecties

Work address

University Library
Witte Singel 26-27
2311 BG Leiden
Room number 209

Contact

 • Bouwman A.T. (15 August 2018), Mundus Inversus in a Chained Library. Leiden Special Collections Blog. Leiden: Leiden University Libraries [blog entry].other
 • Bouwman A.T. (2017), De Leidse bibliotheekcatalogus die nooit in druk verscheen. In: Hogenbirk, M., Dijstelberge P., Kuitert, L. (Eds.) Schriftgeheimen. Opstellen over schrift en schriftcultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press. 374-392.book chapter
 • Bouwman A.T. & Vrolijk A. (2017), Dertiende-eeuwse naaktlopers in Oost en West, De Boekenwereld 33(4): 16-19.article in journal
 • Bouwman A.T. (2017), Iets uit alles. Lezen met de pen. In: Bos J., Delft M. van, Geleijns, E., Vlist E. van der (Eds.) Een oud Boeck is oud Goud. Studies over bijzondere werken bij het afscheid van Ad Leerintveld als conservator moderne handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. Amsterdam: De Buitenkant. 67-80.book chapter
 • Bouwman A.T. (2017), Jan de Vries en de Bibliotheek der Nederlandse Letteren. In: Anrooij W. van, Hoftijzer P.G. (Eds.) Lezen in de Lage Landen : studies over tien eeuwen leescultuur. Hilversum: Verloren. 213-218.book chapter
 • Bouwman A.T. (2017), Saint-Louis-Psalter. In: Schubert A. (Ed.) Richard Löwenherz : König - Ritter - Gefangener. Regensburg: Schnell & Steiner. 142.book chapter
 • Bouwman A.T. (2017), The Asian collections in retrospective. In: Reeuwijk A. (Ed.) Voyage of discovery. Exploring the collections of the Asian Library at Leiden University. Leiden: Leiden University Press. 32-41.book chapter
 • Bouwman A.T. (2016), Leidse erfgoedcollecties nu digitaal bereikbaar via de catalogus, De Boekenwereld 32(1): 92-93.article in journal
 • Bouwman A.T. (2016), Reynaert in de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Tiecelijn. Nieuwsbrief voor Reynaerdofielen 29: 71-97.article in journal
 • Bouwman A.T. & Honings R. (2016), Tweehonderdvijftig jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, De Boekenwereld 32(2): 48-53.article in journal
 • Berkvens-Stevelinck C., Breejen, M. de & Bouwman A. (ed.) (Eds.) (2012), Magna Commoditas. Leiden University's Great Asset. 425 Years Library Collections and Services. Leiden: Leiden University Press.editorship of book
 • Bouwman A.T. (2012), Albert ten Broecke Hoekstra en zijn onvoltooide Reynaertuitgave. Een poging tot reconstructie, Tiecelijn, nieuwsbrief voor Reynaerdofielen 5: 254-282.article in journal
 • Bouwman A.T. (2012), “Ich schlug auf und vor mir lag: van den vos Reynaerde”. Friedrich David Gräter en zijn editio princeps van 1812, Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 30: 7-44.article in journal: refereed
 • article in journal
 • Bouwman A.T. (2012), Ten Broecke Hoekstra's “Verklaring van eenige min bekende woorden uit den Nederlandschen Reintje den Vos” (hs. KA 188). In: Capelleveen P. van & al. (Ed.) Schrift & signatuur. Case studies over moderne handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek. Den Haag, Amsterdam: Koninklijke Bibliotheek, De Buitenkant. 193-212.book chapter
 • Bouwman A.T. (2011), Over synoptisch én diplomatisch uitgeven van proza, Spiegel der Letteren 2011(53): 81-87.article in journal
 • Bouwman A.T. & Besamusca B. (2011), The Middle Dutch Beast Epic Van den vos Reynaerde in International Perspective, Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 2011(18): 58-62.article in journal
 • Bouwman A.T. (2011), Van den vos Reynaerde. De speculaties, Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 2011(29): 301-308.article in journal
 • Bouwman A.T. (2010), Willeram : from Egmond to Leiden (and beyond), Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 2010(3): 14-15.article in journal
 • Bouwman A.T. (2009), Karolingische tophandschriften in Leiden. In: Willemsen A. (Ed.) Dorestad. Een wereldstad in de middeleeuwen. Zutphen: Walburg Pers. 98-101.book chapter
 • Bouwman A.T. & Besamusca A.A.M. (2009), Of Reynaert the Fox. Text and Facing Translation of the Middle Dutch Beast Epic ‘Van den vos Reynaerde’. Amsterdam: Amsterdam University Press.book
 • Bouwman A.T. (2009), ‘Un roman arthurien néerlandais’. In: Delcourt Th. (Ed.) La légende du roi Arthur. Paris: Bibliothèque nationale/Seuil. 226.book chapter
 • Bouwman A.T. (2009), 'Wigalois, un roman arthurien allemand'. In: Delcourt Th. (Ed.) La légende du roi Arthur. Paris: Bibliothèque nationale de France/Seuil. 222.book chapter
 • Bouwman A.T. & Weber J. (2008), ‘Communicating Manuscripts’: Third Conference of LIBER’s Manuscript Librarians Group, Berlin, 28-30 November 2007’, LIBER Quarterly 18(1): 59-62.article in journal
 • Bouwman A.T. & Braches E. (2008), Het Kellendonk-archief. Met een overzicht van Kellendonks gepubliceerde werk 1963-1990. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden.book
 • Hoftijzer P.G., Bouwman A.T., Dongelmans B.P.M. & Vlist E.T. van der (2008), Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden, 1260-2000. Leiden: Primavera Pers / Ginkgo Pers.book
 • Bouwman A.T. & Vlist E.T. van der (2008), ‘Van schrijven naar drukken. Het Leidse boek tussen begin en beleg’. In: Bouwman A.T., Dongelmans B., Hoftijzer P., Vlist E. van der, Vogelaar C. (Eds.) Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden, 1260-2000. Leiden: Primavera Pers / Uitgeverij Ginkgo. 1-152.book chapter
 • Bouwman A.T. (2007), Een geannoteerde Vondeldruk in een geannoteerde bibliotheekcatalogus. In: Ommen K. van, Vrolijk A., Warnar G. (Eds.) Aangeraakt. Boeken in contact met hun lezers. Een bundel opstellen voor Wim Gerritsen en Paul Hoftijzer. Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 157-163.book chapter
 • Bouwman A.T. (2007), ‘Oplossing van het 'Problema Alhaseni’. In: Monquil-Broersen T. (Ed.) Universitaire collecties in Nederland. Nieuw licht op het academisch erfgoed. Zwolle: Waanders. 76.book chapter
 • Bouwman A.T. & Besamusca A.A.M. (2007), Over de vos Reynaert. Een prozavertaling van 'Van de vos Reynaerde’, Tiecelijn, nieuwsbrief voor Reynaerdofielen 20: 106-141.article in journal
 • Bouwman A.T. (2007), Prozaproductie in twee kolommen. De Middelnederlandse bronnen van Otto von Passaus 'Die 24 Alten’. In: Biemans J.A.A.M., (e.a.) (Eds.) Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek. Zutphen: Walburg Pers. 47-58.book chapter
 • Bouwman A.T. (2006), Review of: Reynders A. (2002) A. Reynders, De Middelnederlandse Parthonopeus van Bloys en zijn Oudfranse origineel. Een studie van de vertaal- en bewerkingstechniek, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 122: 89-91.book review
 • Bouwman A.T. (2006), Tentoonstellingscatalogus. In: Landtsheer J. De (Ed.) Lieveling van de Latijnse taal. Justus Lipsius te Leiden herdacht bij zijn vierhonderdste sterfdag. Leiden: Universiteitsbibliotheek. 257-272.book chapter
 • Bouwman A.T. (2006), Zeeland genotuleerd. In: Hoftijzer P., Ommen K. van, Warnar G., Witkam J.J. (Eds.) Bronnen van kennis. Wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Primavera Pers. 109-121.book chapter
 • Bouwman A.T. (2005), ‘De bijzondere collecties van de Leidse universiteitsbibliotheek’. In: Jongen L. (Ed.) Heilig Leiden. Amersfoort: Bekking & Blitz. 116-127.book chapter
 • Bouwman A.T. & Fehr J. (2004), Legatum Stolpianum. History and Archives of the Leiden Prize Competions in Natural Theology and Moral Philosophy, 1754-2004. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden.book
 • Berkvens-Stevelinck C.M.G., Ommen K. van & Bouwman A.T. (Eds.) (2004), Magna Commoditas. A History of Leiden University Library. Leiden: Primavera Pers.editorship of book
 • Bouwman A.T. (2004), ‘Met Huygens in hogere sferen’, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 2004(1): 1-2.article in magazine/newspaper
 • Bouwman A.T. (2004), ‘Muller, Jacob Wybrand ’. In: Anrooij W. van, Biesheuvel I., Dalen-Oskam K. van, Noordegraaf J. (Eds.) Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. B & G Leiden: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org).conference paper
 • Bouwman A.T. (2003), De Beets-collectie te Leiden. Inventaris van papieren en drukken uit het bezit van Nicolaas Beets (1814-1903) berustend in de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden.book
 • Bouwman A.T. (2003), ‘The Prayer Book of Cornelius Musius’, Quaerendo 33: 30-53.article in journal: refereed
 • Bouwman A.T. (2003), Zestig jaar filologie. Jacob Wijbrand Muller (1858-1945). In: Anrooij W. van, Hogenelst D., Warnar G. (Eds.) Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam: Amsterdam University Press. 137-149.book chapter
 • Bouwman A.T. (2002), 'Ende daerin leghet mijn scat gehidet'. Reynaert in de Deltareeks, Tiecelijn, nieuwsbrief voor Reynaerdofielen 15(2): 75-78.article in journal
 • Bouwman A.T. (2002), ‘Epistolary Collections in the Manuscript Department of Leiden University Library’. In: Hoftijzer P., e.a. (Eds.) Special Collections. A Guide to the Collections of Leiden University Library and Neighbouring Institutions. Leiden: The Scaliger Institute. 9-14.book chapter
 • Vriesema P., Bouwman A.T. & Bouman J. (2002), ‘Eulenspiegel-Drucke in niederländischer Sprache, vor 1520-1830. Eine Bibliographie’, Quaerendo 32(1-2): 3-59.article in journal: refereed
 • Bouwman A.T. & Besamusca A.A.M. (2002), Reynaert in tweevoud. Dl. 1: Van den vos Reynaerde. Amsterdam: Bert Bakker.book
 • Bouwman A.T. (2002), ‘Universiteitsbibliotheek Leiden’. In: Keijsper C. (Ed.) “En ik heb ze bewaard voor jou...” 100 literaire collecties voor de toekomst behouden.. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek. 248-259.book chapter
 • Bouwman A.T. (2001), Review of: Besamusca B., Postma A.|Postma A. (1997|1998) Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 1 (vs. 1-5530, voorafgegaan door de verzen van het Brusselse fragment)|Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 4 (vs. 16264-26636), Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 117: 194-196.book review
 • Bouwman A.T. (2001), ‘The Mouton series edited by C.H. van Schooneveld. A bibliographical overview’. In: Hinrichs J.P. (Ed.) The C.H. van Schooneveld Collection in Leiden University Library. Editorial correspondence and documents relating to Mouton & Co., The Hague, and other papers in the fields of Slavistics and linguistics. Leiden: Leiden University Library. 137-182.book chapter
 • Bouwman A.T. (2000), ‘De katernopbouw’. In: Heesakkers C. (Ed.) Een netwerk aan de basis van de Leidse universiteit. Het album amicorum van Janus Dousa. Facsimile-uitgave van hs. Leiden UB, BPL 1406 met inleiding, transcriptie, vertaling en toelichting. Leiden / Den Haag: Universiteitsbibliotheek Leiden / Uitgeverij Jongbloed. 15-19.book chapter
 • Warnar G. & Bouwman A.T. (2000), The Bibliotheca Neerlandica Manuscripta as an Electronic Database. Achievements and Expectations. In: Schlusemann R., Hermans J.M.M., Hoogvliet M. (Eds.) Sources for the History of Medieval Books and Libraries. Groningen, 2000. Groningen: Forsten. 339-352.book chapter
 • Bouwman A.T. (1999), Review of: (1998) J. Deschamps en H. Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België. Eerste aflevering, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115: 87-88.book review
 • Bouwman A.T. (1999), Review of: Goossens J. (1998) J. Goossens, Reynke, Reynaert und das europäische Tierepos. Gesammelte Aufsätze., Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115: 291-292.book review
 • Bouwman A.T. (1999), Member of editorial staff Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115.editorship of journal
 • Bouwman A.T. (1999), ‘Brievencollecties in de Universiteitsbibliotheek’, Bookmark 3(november): 12-13.article in magazine/newspaper
 • Bouwman A.T. (1999), ‘Een tweede leven voor de collectie-Kruseman. Metamorfoze in de UB Leiden’, Metamorfoze-nieuws 8(december): 3-4.article in magazine/newspaper
 • Bouwman A.T. (Ed.) (1999), Het WNT in de UB. Catalogus bij een tentoonstelling over het Woordenboek er Nederlandsche Taal in de Leidse Universiteitsbibliotheek van 12 februari tot 27 maart 1999.. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden.editorship of book
 • Bouwman A.T. (1998), Member of editorial staff Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114.editorship of journal
 • Bouwman A.T. (1998), ‘Hierbij het archief Spectator’, Nieuw letterkundig magazijn 16(1): 19-21.article in magazine/newspaper
 • Bouwman A.T. (1998), Taaldaden. Over intertekstualiteit in 'Van den vos Reynaerde’. In: Janssens J.D. (Ed.) Op avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen.. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen no. 18 Amsterdam: Prometheus. 125-143.book chapter
 • Bouwman A.T. (1997), Review of: Porteman K., (e.a.) (1996) Tegendraads genot. Opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse teksten, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113.book review
 • Bouwman A.T. (1997), Member of editorial staff Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113.editorship of journal
 • Bouwman A.T. (1996), Bibliotheca Neerlandica Manuscripta: une base de données des manuscrits moyen-néerlandais’, Gazette du Livre Médiéval 36: 64-65.article in journal
 • Bouwman A.T. (1996), Review of: (1994) R. van Daele, Ruimte en naamgeving in "Van den vos Reynaerde", Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112: 276-280.book review
 • Bouwman A.T. (1996), Member of editorial staff Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112.editorship of journal
 • Bouwman A.T. (Ed.) (1996), Niet alleen kijken. Over het gebruik van handschriften en handschriftencollecties. Vijf lezingen bij het afscheid van prof.dr. P.F.J. Obbema als conservator westerse handschriften van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Leiden: Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Leiden.editorship of book

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.