Universiteit Leiden

nl en

Leiden Institute of Physics

Current students

Navigation for finding specific education information for Natuurkunde (BSc in Dutch) and Physics (MSc in English.

Natuurkunde (BSc)

E-studiegids
Onderwijs nieuws (roosterwijzigingen, aankondigingen etc) 
Onderwijs informatie via studentenwebsite https://universiteitleiden.nl/
Selecteer rechtsboven  Studenten > Select Nederlands > Type in het menu balk midden op de pagina ‘Natuurkunde (BSc)’ en maak gebruik van het navigatie menu links op de pagina.
* Vind via Studie & Studeren>Studie> Onderwijsinformatie de items:

 • studieprogramma
 • studieplan
 • boeken en studiemateriaal
 • roosters
 • inschrijven vakken en tentamens 
 • keuzeruimte
 • minoren
 • onderzoekservaring opdoen
 • schrijven van papers en scriptie
 • veiligheid
 • vrijstellingen en verzoekschriften
 • examencommissie
 • afstuderen 

* Vind via het menu Organisatie>Reglementen de item

 • facultaire en opleidingsreglementen

* Vind via het menu Organisatie> Medezeggenschap de item:

 • UR, facultaire raden & opleidingsgremia 

Physics (MSc) 

E-prospectus  
Education news  (schedule changes, announcements etc)
Education information using https://www.universiteitleiden.nl/en > Select top right  Current Student > Select  English > Type in the menu bar in the middle of the page ‘Physics (MSc)’ > navigate using the menu left.
*Find using Study & Studying > Study > Education Information the following items:

 • study programme
 • study plan
 • books and study materials
 • schedules
 • course and exam enrolment
 • gaining research experience
 • thesis and paper writing
 • safety
 • board of examiners
 • graduation

*Find using Organisation> Rules and Regulations the item:

 • faculty and study programme regulations


*Find using Organisation>Participation the item:

 • university & faculty councils and programme bodies 

 

This website uses cookies. More information