Universiteit Leiden

nl en

Book

Lezen in de Lage Landen

Studies over tien eeuwen leescultuur

Author
Wim van Anrooij & Paul Hoftijzer
Date
01 January 2017
Links
Book information at Uitgeverij Verloren

In Lezen in de Lage Landen spreken Vlaamse en Nederlandse neerlandici en boekwetenschappers zich uit over het thema ‘lezen’ van Middeleeuwen tot heden. Lezen is voor menigeen een dagelijkse activiteit die zo vanzelfsprekend is dat we er nauwelijks nog bij stilstaan of op reflecteren, en dat terwijl de introductie van de digitale cultuur tot belangrijke verschuivingen leidt in ons leesgedrag. De 38 korte bijdragen die in deze bundel zijn verzameld geven in al hun gevarieerdheid – van middeleeuwse handschriften en vroege drukken tot digitale hulpmiddelen en bespiegelingen over de overgang van analoog naar digitaal lezen – een indruk van de hedendaagse stand van het leesonderzoek in de neerlandistiek en boekwetenschap.

This website uses cookies.  More information.