Universiteit Leiden

nl en

Dissertation

Global Music: recasting and Rethinking the Popular as Global

Vertrekkend vanuit een communicatief perspectief en concentrerend op mediatiseringsprocessen, formuleert deze dissertatie een alternatief voor het probleem van equivociteit binnen de studie naar populaire muziek.

Author
Carlos Roos
Date
22 November 2017
Links
Global Music: Recasting and Rethinking the Popular as Global

Verschillende culturele en theoretische perspectieven zijn ingezet om de diverse vormen en betekenissen van populaire muziek te evalueren, bijvoorbeeld het type van muziek dat via complexe netwerken van betekenis in verschillende ambits door de geglobaliseerde wereld snelt. Authenticiteit en commodificatie zijn geïdentificeerd als de belangrijkste concepten voor de duiding van populaire repertoires -en van het begrip ‘'populair’ in relatie tot 'kunst' en 'folk'. Deze identificatie openbaart een patroon van betekenis-gevende praktijken, welke ik de ‘strategie van afwijzing’ heb genoemd. Deze strategie maakt het voor de cultuur-theoreticus mogelijk om inzicht te krijgen in de manier waarop het genre van populaire muziek is gedefinieerd, haar productie, verspreiding en consumptie. De essentie van het populaire lied wordt doorgaans negatief gedefinieerd, dat wil zeggen, door aan te geven wat het niet is: noch kunst noch folk. Opmerkelijk is dat negatieve definities van populaire muziek getuigen van latente spanningen tussen muziek producenten en consumenten, specifiek met betrekking tot de eclectische krachten gesignaleerd door het postmoderne denken en de waardeoordelen toegekend aan haar verschillende verschijningen.

This website uses cookies.  More information.