Universiteit Leiden

nl en

Centre for the Study of Religion

Education

Religious Studies at Leiden University allows you to study a broad spectrum of religions and their manifestations.

Religious Studies in Leiden (video in Dutch)

 

Programme board (Opleidingsbestuur) (in Dutch)

Het opleidingsbestuur is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van het onderwijs binnen de opleidingen Religiewetenschappen (BA) en Theology and Religious Studies (MA).

Study Programme committee (Opleidingscommissie) (in Dutch)

De opleidingscommissie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs binnen de opleidingen Religiewetenschappen (BA) en Theology and Religious Studies (MA). De opleidingscommissie bestaat uit vier leden, waaronder twee studentleden. Studenten kunnen zich tot de opleidingscommissie richten met eventuele klachten of als ze ideeën hebben voor verbetering van de opleidingen.

Exam committee (Examencommissie) (in Dutch)

De examencommissie beoordeelt vrijstellingsverzoeken en waakt over het niveau van de examens, tentamens en keuzevakpakketten van de opleidingen Religiewetenschappen (BA) en Theology and Religious Studies (MA). Daarnaast behandelt de examencommissie eventuele gevallen van fraude of geschillen over de becijfering van een tentamen. Ook is de examencommissie verantwoordelijk voor het bindend studieadvies.

Study coordinator (Studiecoördinator) (in Dutch)

De studiecoördinator (Noortje van Swieten) begeleidt studenten over onder meer hun studieprogramma, eventuele studievertraging, minorkeuze en stages, en over beperkingen of persoonlijke problemen die invloed kunnen hebben op de studie. Zij is het eerste aanspreekpunt voor studenten.

Minor coordinator (Minorcoördinator) (in Dutch)

De minorcoördinator (Ab de Jong) coördineert het minorprogamma Religion in a Changing World.

This website uses cookies. More information