Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

The battle against antimicrobial resistant bacterial infections - next stage development of antimicrobial peptides

  • M.E. van Gent
Date
Tuesday 30 May 2023
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof.dr. L.G. Visser
  • dr. P.H. Nibbering

Summary

Bacteriële infecties zijn steeds moeizamer te behandelen met de huidige antibiotica, o.a. door toenemende antimicrobiële resistentie en de vorming van beschermende biofilms. Antimicrobiële peptiden (AMPs) zijn veelbelovende moleculen om bacteriële infecties mee te behandelen. In dit proefschrift worden drie strategieën beschreven om kandidaat AMP SAAP-148, verder te ontwikkelen. Ten eerste is SAAP-148 chemisch aangepast met als doel zijn eigenschappen te verbeteren. Dit onderzoek laat zien dat het koppelen van korte polyethyleen glycol ketens aan SAAP-148 naast een verbeterde selectiviteit tegen resistente bacteriën ook leidt tot verbeterde immuunmodulerende activiteiten en dus verhoogde activatie van het immuunsysteem. Ten tweede is SAAP-148 gebruikt in combinatie met een nieuw antibioticum halicine om te onderzoeken of de combinatie van de moleculen beter werkt ten opzichte van de behandeling met één van beiden. Deze studie toont aan dat dit inderdaad het geval is voor de behandeling van specifieke resistente bacterie stammen, ook in klinisch relevante (biofilm) modellen. Ten derde is SAAP-148 geformuleerd in nanogels (zeer kleine polymeerdeeltjes met hoog watergehalte) om zo afgifte te reguleren en de selectiviteitsindex van SAAP-148 te vergroten. Deze laatste strategie is ook toegepast op een ander AMP, het slangenpeptide Ab-Cath. Dit onderzoek toont aan dat beide peptiden efficiënt worden ingekapseld in de nanogels. De selectiviteitsindex van SAAP-148 en Ab-Cath verbeterde hiermee aanzienlijk doordat antimicrobiële activiteiten tegen resistente bacteriën worden behouden en toxiciteit ten aanzien van humane cellen wordt verminderd. Dus, dit proefschrift draagt bij aan de ontwikkeling van SAAP-148 en Ab-Cath als therapieën voor de behandeling van resistente bacteriële infecties.

PhD dissertations

PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally after the defence through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.