Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Tumor-specific targets for imaging in vulvar cancer

  • B.W. Huisman
Date
Thursday 20 April 2023
Time
Location
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof.dr. J. Burggraaf
  • dr. M.I.E. van Poelgeest
  • dr. C.F.M. Sier

Summary

In 2019 kregen 433 vrouwen de diagnose vulvacarcinoom in Nederland. Wereldwijd is de incidentie ongeveer 2,6 per 100.000 vrouwen. Het is met deze incidentie een vrij zeldzame kankersoort. Desondanks zien we dat het aantal nieuwe vulvacarcinoom patienten de afgelopen jaren toeneemt. Met name jongere vrouwen krijgen steeds vaker deze ziekte, terwijl dit type kanker voornamelijk voorkomt bij vrouwen ouder dan 60 jaar. Gelukkig is de overlevingskans relatief groot als een vulvacarcinoom op tijd wordt
opgemerkt.

Helaas herkennen zowel patienten als medisch specialisten deze aandoeningen van de vulva niet altijd direct. Hierdoor zit vertraging tussen het ontstaan van een (voorstadium) vulvacarcinoom en het herkennen van
de ziekte. Verder komen (voorstadium) vulvacarcinomen nog te vaak terug na het wegsnijden, doordat niet alle kwaadaardige cellen zijn opgemerkt en verwijderd. Dit zorgt hierdoor voor een grote ziektelast bij de patienten.
Bovendien blijkt het nog steeds een taboe om deze klachten bespreekbaar te maken.

De studies beschreven in dit proefschrift zijn opgezet om (voorstadium) vulvacarcinoom beter te leren herkennen en onderzoek naar nieuwe behandelingen te bevorderen. Er is gebruik gemaakt van een multimodale aanpak om de vulva vanuit verschillende domeinen te karakteriseren. De domeinen bestudeerd zijn: door de patient gerapporteerde uitkomsten (bv. vulvaire pijn en jeuk), door een arts gerapporteerde klinische scores,
beeldvorming (bv. dermatoscopie), cel eigenschappen (bv. analyse onder de microscoop) en moleculaire analyses (bv. immuunhistochemie).

In dit proefschrift werd divers onderzoek naar (voorstadium) vulvacarcinoom
beschreven, onderverdeeld in drie delen:

i Toepassing van nieuwe niet-invasieve beeldvormingstechnieken op
gezonde en zieke huid van de vulva, om de diagnostiek te verbeteren;

ii Succesvol opzetten van gezonde en vulvacarcinoom 3D modellen, om
medicijnonderzoek in de toekomst te vergemakkelijken;

iii Ontdekking van een potentiele marker op (voorstadium)
vulvacarcinoom cellen, als target voor live tumor specifieke
beeldvorming voor completere chirurgische verwijdering.

De resultaten van dit proefschrift toonden aan dat deze technieken veelbelovend
zijn om (voorstadium) vulvacarcinoom beter in beeld te brengen en te behandelen. De eerste stappen zijn gezet in de klinische vertaling van 
deze nieuwe technieken voor de behandeling van deze patienten.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.