Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Cutaneous CD30-positive lymphoproliferations: Therapeutic strategies and prognostic factors

  • R.C. Melchers
Date
Wednesday 5 April 2023
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. M.H. Vermeer
  • Prof. R. Willemze

Summary

Huidlymfomen ontstaan door kanker van de witte bloedcellen in de huid waarbij er tijdens het stellen van de diagnose geen lymfeklier of orgaanbetrokkenheid is. Er zijn veel soorten huidlymfomen, waarbij deze thesis zich focust op de prognose en behandeling van de groep van CD30-positieve huidlymfomen, bestaande uit een spectrum met lymfomatoide papulose (LyP) aan het ene, en primair cutaan anaplastisch grootcellig lymfoom (C-ALCL) aan het andere einde. LyP kenmerkt zich door meerdere huidtumoren die vanzelf weer verdwijnen, en het C-ALCL door een solitaire of gegroepeerde tumor die persisteert. Deze thesis laat zien dat ongeveer 15% van de LyP patiënte een tweede huidlymfoom/bloedkanker ontwikkelt, maar ook een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van ander soort kankers (plaveiselcelcarcinoom, melanoom, darm-/long-/blaaskanker). Op moleculair niveau werd bij C-ALCL een subcategorie van patiënten gevonden met een afwijkende mutatie (ALK translocatie) die suggestief is voor een lymfeklierlymfoom. Het blijkt dat deze patiënten geen slechtere prognose hebben dan de andere C-ALCL en op dezelfde manier met radiotherapie behandeld kunnen worden. Ook werd de meest optimale dosis van radiotherapie aangetoond (8 Gray). Daarnaast lijken er ander soort mutaties (PI-3-K/MAPK/G pathways) op te treden in C-ALCL dan bij andere agressievere (huid)lymfomen (JAK-STAT). Dit biedt nieuwe therapeutische aangrijppunten (gerichte therapie). C-ALCL patiënten met ≤5 tumoren kunnen het beste met radiotherapie worden behandeld, en patiënten met >5 plekken met methotrexaat. De gerichte therapieën kunnen het best worden ingezet bij patiënten die niet reageren op methotrexaat of patiënten die lymfeklier of orgaan betrokkenheid ontwikkelen.  

 

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.