Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Maternal mortality and morbidity in the Netherlands and their association with obstetric interventions

  • A.F. Kallianidis
Date
Thursday 16 March 2023
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. J.M.M. van Lith

Summary
In dit proefschrift onderzochten wij moedersterfte en ernstige zwangerschapsuitkomsten in Nederland en vergeleken deze op internationaal niveau. In de afgelopen jaren is de frequentie van moedersterfte in Nederland sterk gedaald. Moeders overleden het vaaks als gevolg van hart- en vaataandoeningen en risico groepen zijn nog altijd tienerzwangerschappen, oudere vrouwen en vrouwen met een migratie achtergrond uit Suriname en de Nederlandse Antillen. Verder zagen we dat de kans om te overlijden na een keizersnede drie keer hoger is na een keizersnede dan na een vaginale bevalling. De resultaten benadrukken dat de korte termijn risico’s en complicaties van een keizersnede niet moeten worden onderschat, vooral met de kennis dat wereldwijd het aantal keizersneden al jaren rap stijgt.


Verder deden we onderzoek naar de verschillen tussen landen in het uitvoeren van een peripartum hysterectomie, het verwijderen van de baarmoeder na de bevalling vanwege ernstige complicaties. We zagen dat de incidentie hoger was in landen met een hoger percentage keizersneden en onder vrouwen die bevielen middels een keizersnede. De belangrijkste oorzaken waren een niet goed contraherende baarmoeder na de bevalling en placenta accreta spectrum. We vonden grote verschillen in de toegepaste interventies om een peripartum hysterectomie te voorkomen tussen negen Europese landen. Deze studies onderstrepen het belang van internationale samenwerking. Op deze manier is het mogelijk om zeldzame obstetrische aandoeningen beter te bestuderen, door voldoende grote aantallen te verzamelen en inzicht te verkrijgen in de verschillen tussen landen en, op die manier, te komen tot aanbevelingen voor betere zorg voor zwangere vrouwen.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.