Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

At mission's end: The long-term impact of deployment on mental health

  • S.J. van der Wal
Date
Tuesday 13 December 2022
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. H.G.J.M. Vermetten

Summary

Dat een militaire uitzending tot mentale gezondheidsproblemen bij veteranen kan leiden is bekend, maar wat de impact is op de lange termijn is nog onduidelijk. In dit proefschrift worden de resultaten besproken van het PRISMO-onderzoek waarin een groep van duizend Afghanistan-veteranen tot tien jaar na hun uitzending is gevolgd. Hoewel het grote merendeel van de veteranen geen psychische klachten ontwikkelt na uitzending, laat dit onderzoek zien dat op tien jaar na uitzending nog zo’n 8% van deze groep veteranen kampt met ernstige symptomen van een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Ook agorafobie-, angst-, depressie- en hostiliteitsklachten komen na tien jaar nog vaker voor dan voor uitzending. Daarnaast laat dit proefschrift zien dat er tussen veteranen veel verschil bestaat in de ontwikkeling en het beloop van PTSS-symptomen. De groep veteranen (7%) waarbij PTSS-symptomen pas tussen twee en vijf jaar na uitzending ontwikkelen en waarbij de klachten niet verminderen over de tijd is hierbij het meest opvallend en verdient onze aandacht.

De resultaten uit dit proefschrift laten ook zien dat verschillende psychologische factoren, zoals ervaren sociale steun, en biologische factoren, zoals DNA-methylering, geassocieerd zijn met de ontwikkeling van PTSS of andere psychische klachten na uitzending. Het combineren van al deze factoren in een predictiemodel voor PTSS-symptomen leidt op dit moment nog niet tot een bruikbaar screeningsinstrument dat vóór uitzending ingezet kan worden. Wel biedt het belangrijke aanknopingspunten voor de identificatie van risicofactoren voor PTSS en de ontwikkeling van interventieprogramma’s om klachten te voorkomen of verminderen.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.