Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Writing Novels under the New Order

  • T. Hanafi
Date
Thursday 31 March 2022
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. H. Schulte Nordholt
  • Prof. M. Bloembergen

Summary:

Binnen het kader van een bredere discussie over studies van literaire geschiedenis en censuur, verdiept dit onderzoek zich in de rol van literatuur bij het vertellen van de donkerste pagina’s uit de geschiedenis van Indonesië, namelijk de gebeurtenissen van 1965-1966 en de massamoorden die daarop volgden. In Indonesië was een zware woordenstrijd de historische erfenis van deze gebeurtenissen en het kon uiterst gevaarlijk zijn er openhartig over te spreken en eerlijk over te schrijven. Het is daarom dat de Indonesische literatuur gedurende het grootste deel van de zeventiger jaren vrijwel volledig zweeg over de achtergrond en de betekenis van de moorden van 1965-66, dat heel specifieke onderwerp dat niet aansloot bij de waarden van het autoritaire regime van de Nieuwe Orde.

Ook de nasleep in het leven van individuen die getuige waren geweest van deze tragedie werd in de Indonesische literatuur overgeslagen. Bovendien leek het traumatische karakter van de ervaring uit de geheugens van de getuigen te zijn gewist en weerhield het een grotere groep mensen ervan om erover te spreken. Hoe dan ook, enkele literaire auteurs spraken zich wél uit en behandelden dit thema in hun romans. Ze waren zelfs bereid om de slachtoffers af te beelden, hoewel het regime toen op het hoogtepunt van zijn macht was en door middel van buitensporige censuur maximaal sociale en politieke controle uitoefende. Hierop aansluitend behandel ik in deze dissertatie de bredere vraag over wat de kwestie van literaire productie ons vertelt met betrekking tot het karakter van de censuur tijdens de Nieuwe Orde.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

+31 (0)71 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.