Logo Universiteit Leiden.

nl en

Verdiepingsleergang Terrorisme, Recht en Veiligheid

Een effectieve samenwerking om terrorisme te bestrijden is een grote uitdaging. In Nederland zijn veel stappen gezet. Maar hoe ziet onze aanpak eruit? Zijn er verbeteringen denkbaar? Op welke manier wisselen partners informatie uit onder privacywetgeving? En wat is de rol van alle partners die aan tafel zitten op CTER-gebied?

In deze leergang ga je, samen met collega’s van ketenpartners, op zoek naar de uitdagingen en kansen van de Persoonsgerichte Aanpak. Daarnaast krijg je inzicht in (nieuwe) vormen van samenwerking, nieuwe fenomenen op het gebied van radicalisering en terrorisme en de aanpak van uitdagende casuïstiek. Je wordt begeleid door wetenschappers en ervaren professionals uit de praktijk. Deze interactieve leergang heeft als doel jou van nieuwe handvatten te voorzien in jouw dagelijkse werk op het gebied van (de bestrijding van) terrorisme en radicalisering.

Een verdiepende, interactieve leergang

Deze verdiepingsleergang is interactief, wat betekent dat je veel aan de slag bent in een groep van maximaal 15 deelnemers. De deelnemers werken allemaal geruime tijd in het contraterrorisme-werkveld (CTER) en komen met concrete vragen en leerdoelen. Je richt je vooral op verdieping en het identificeren van uitdagingen van de deelnemende professionals, onder begeleiding van mensen uit het werkveld en weten wat er speelt.

Hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme Edwin Bakker vertelt in deze video over de leergang:

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Je krijgt enerzijds informatie van wetenschappers en professionals over nieuwe fenomenen, inzichten, casuïstiek en aanpak. Anderzijds ga je onder begeleiding van deze wetenschappers en professionals in gesprek over casussen en werk je sommige casussen uit. Je krijgt inzicht in netwerksamenwerking, de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) en diens uitdagingen, en de rollen die ketenpartners vervullen. Tijdens het uitwerken van cases neem je regelmatig een andere rol in dan die van je eigen organisatie. Daarmee krijg je ook inzicht in de afwegingen die zij maken en de uitdagingen waar zij mee kampen. Je leert hierdoor van zowel de begeleiding als van elkaar.

De casuïstiek waarmee je aan de slag gaat valt uiteen in twee thema’s; radicalisering (en nieuwe fenomenen) en netwerksamenwerking. De professionals die komen spreken komen onder andere van de gemeente, de NCTV, de Raad voor de Kinderbescherming en de GGZ. Zij duiden en verdiepen de context van de behandelde casussen en dagen je uit de consequenties van de keuzes die je hebt gemaakt te doordenken.

 • Hoe werkt de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) en wat zijn de kansen en uitdagingen binnen die aanpak?

 • Met wie werk je samen en met wie (nog) niet?

 • Met welke informatie help je een ketenpartner verder?

 • Hoe effectief is een netwerkaanpak en hoe plaats je die binnen een juridisch kader?

 • Op welke manier ontsluit je (gevoelige) informatie met een ketenpartner?

 • Welke nieuwe fenomenen op het gebied van terrorisme zien wij op dit moment?

Startdatum voorjaar 2024

 • donderdag 13 juni 2024
 • vrijdag 14 juni 2024
 • donderdag 20 juni 2024
 • vrijdag 21 juni 2024

Kosten: € 2.795,-  

Locatie: Centrum Den Haag.

De leergang richt zich op de volgende doelgroep:

 • Je houd je in het dagelijkse werk direct of indirect bezig met vraagstukken op het gebied van terrorisme, contraterrorisme, radicalisering en/of extremisme;
 • Je werkt daarin samen andere organisaties en bent op zoek naar manieren om in je werk op een effectieve manier verbindingen te leggen als het gaat en informatiedeling;
 • Je werkt bij de rijksoverheid of decentrale overheid (zoals NCTV, AIVD, Defensie of gemeenten), het OM of landelijke of regionale eenheden van de nationale politie;
 • Je functioneert op HBO of WO niveau en beschikt over relevante werkervaring.

Naderhand kun/heb je:

 • Nieuwe inzichten en handvatten;
 • De verschillende rollen, bevoegdheden, cultuur en belangen van organisaties die in het CT-veld actief zijn, onderscheiden;
 • De mogelijkheden en onmogelijkheden van multidisciplinair samenwerken en informatiedeling tussen die organisaties  onderscheiden;
 • Nagedacht over manieren om die samenwerking waar mogelijk verder te verbeteren;
 • Gereflecteerd op de eigen rol die jij daarin hebt;
 • Op de hoogte van de actuele (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van radicalisering en netwerkaanpak;
 • Een aanzienlijk groter netwerk opgebouwd, van zowel collega’s die bij ketenpartners werken als experts uit de praktijk.

Verbonden aan deze opleiding zijn onder andere:

 • Prof.dr. Edwin Bakker (Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden)
 • Dr. Liesbeth van der Heide (Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden)
 • Dr. Jelle van Buuren (Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden)
 • Joyce Koch (Programmaleider, Centre for Professional Learning, Universiteit Leiden)
 • Het hoofd contraterrorisme van de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst)

Ter voorbereiding op de leergang is er een intakegesprek met de programmaleider. Tijdens dit gesprek breng je jouw persoonlijke leerdoelen in kaart en bespreek je jouw expertise en vraagstukken.

Voor vragen over deze leergang kun je contact opnemen met Joyce van het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Na het volgen van deze leergang word je uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten die het CPL organiseert voor alumni en blijf je aan de hand van casusbesprekingen op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van veiligheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.