Logo Universiteit Leiden.

nl en

Verdiepingsleergang Ondermijning: Doorontwikkeling van de Aanpak

Verdiepingsleergang voor ervaren practitioners in het werkveld van ondermijnende criminaliteit

Organisaties met verschillende rollen en bevoegdheden werken multidisciplinair, integraal én intersectoraal samen om ondermijnende criminaliteit in Nederland tegen te gaan. De aanpak ondermijning is in vele gevallen nog experimenteel. Ga op zoek naar een effectieve aanpak, passende oplossingen en interventies om georganiseerde ondermijnende criminaliteit terug te dringen.

In deze leergang verken je samen met wetenschappers de kansen en uitdagingen in samenwerking en informatiedeling. Je krijgt les van onder andere hoogleraar ondermijningsstudies Pieter Tops (lees hieronder meer), praktijkexperts en pioniers in het vakgebied. Je voert het gesprek, wisselt ervaringen uit en en reflecteert op de preventieve en repressieve elementen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. 

Pieter Tops

Bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies Pieter Tops is als ambassadeur betrokken bij deze leergang. Tijdens het programma deelt hij zijn inzichten over de laatste stand van zaken rondom de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Pieter Tops geeft ook feedback en voert de discussie over de doorontwikkeling van de aanpak van criminele ondermijning in de vorm van cases en tijdens de leergang. 

In de eerste module verdiep je je in successen en knelpunten binnen verschillende benaderingen van ondermijnende criminaliteit met cases uit de praktijk - van preventie en repressie tot een combinatie daarvan. Je bespreekt actuele en relevante handelings- en interventieopties en de voor- en nadelen. Met elkaar, experts en pioniers uit het werkveld kijk je naar verschillende cases en reflecteer je over hoe zij meer samenhang kunnen brengen in de preventie en repressie van ondermijnende criminaliteit. 

In het tweede deel buig je je over kansen en obstakels binnen publiek-private samenwerking (PPS) en (on)mogelijkheden rondom informatievoorziening in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Waar lopen ketenpartners tegenaan in informatieuitwisseling? Wat zijn vooruitzichten en uitdagingen rondom werken met privacygevoelige gegevens? Deelnemers gaan aan de slag met cases om zo tot meer inzicht te komen om de aanpak op dit vlak verder te brengen. 

Als afsluiting van de leergang worden de inzichten van de twee modules verzameld en richten deelnemers zich met een blik op de toekomst op de vraag: Hoe kunnen we de aanpak het beste doorontwikkelen?  

Ter voorbereiding op de leergang vindt er een intake gesprek plaats met de programmaleider. Tijdens dit gesprek breng je samen met de programmaleider jouw persoonlijke leerdoelen in kaart en bespreek je welke expertise en vraagstukken je meebrengt.

De leergang richt zich op de volgende doelgroep:

 • Je bent in het dagelijkse werk direct of indirect bezig en hebt ervaring met vraagstukken op het gebied van ondermijnende criminaliteit (zoals drugsgerelateerde criminaliteit, financieel-economische criminaliteit, e.g.) of beleid/ strategische communicatie hierover;
 • Je werkt als beleidsmedewerker, adviseur/ analist, of practitioner bij de rijksoverheid of decentrale overheid (zoals ministeries, LIEC, RIEC, provincies of gemeenten), landelijke of regionale eenheden van de nationale politie, het Openbaar Ministerie (OM), de rechterlijke macht, de reclassering of een private instelling (zoals een bank);
 • Je wil inzichten opdoen over de doorontwikkeling van de aanpak van ondermijnende criminaliteit;
 • Je functioneert op HBO of WOniveau en beschikt over relevante werkervaring.

Na het volgen van deze leergang:

 • Heb je actuele wetenschappelijke en praktijkinzichten opgedaan op het gebied van ondermijnende criminaliteit en de integrale aanpak en heb je ideeën en ervaringen uitgewisseld met pioniers op dit gebied;
 • Kun je de successen en uitdagingen van verschillende benaderingen in de aanpak van criminele ondermijning onderscheiden;
 • Kun je actuele en relevante instrumenten en handelings- en interventieopties binnen de integrale aanpak herkennen en heb je inzicht in de voor- en nadelen;
 • Weet je hoe je meer samenhang kunt creëren in preventie en repressie in de aanpak van criminele ondermijning;
 • Kun je (on)mogelijkheden van integraal samenwerken en informatiedeling tussen organisaties onderscheiden, specifiek in PPS;
 • Heb je ideeën om die samenwerking te verbeteren;
 • Heb je een beter beeld van de doorontwikkeling van de integrale aanpak en gereflecteerd op jouw eigen rol daarin;
 • Heb je een breder netwerk opgebouwd.

Data najaar 2024:

 • donderdag 28 november 
 • vrijdag 29 november 
 • maandag 16 december 
 • dinsdag 17 december 

Kosten:  € 2.795,-

Locatie: Centrum Den Haag.

Inschrijven

Voor vragen over deze leergang kunt u contact opnemen met Joyce van het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Na het volgen van deze leergang/onze leergangen wordt u uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten die het CPL organiseert voor alumni en blijft u aan de hand van casusbesprekingen op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van veiligheid.
Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.