Logo Universiteit Leiden.

nl en

Veiligheid

Het Centre for Professional learning biedt opleidingen aan met betrekking tot veiligheid voor zowel startende als ervaren professionals die hier in het (dagelijks) werk direct of indirect mee te maken krijgen.

 Leergang Terrorisme, Recht & Veiligheid
Deze leergang staat voor hoogwaardige, academische kennis en praktische inzichten over (contra)terrorisme. Krijg grondig overzicht én duiding van actuele ontwikkelingen en leer van gastsprekers uit het werkveld.
Leergang TRV >>

 Verdiepingsleergang Terrorisme, Recht & Veiligheid
In deze leergang ga je op zoek naar de verbindingen en grenzen in informatiedeling en samenwerking. Krijg overzicht van rollen, culturen, bevoegdheden en belangen van verschillende organisaties. Je leert onder andere hoe bepaalde interventies en maatregelen anderen raken.
Verdiepingsleergang TRV >>

 Cursus Ondermijning: uitdagingen in beeld
In deze cursus wordt breed ingegaan op verschillende verschijningsvormen van ondermijning van de rechtsorde in liberale democratieën in het afgelopen decennium, en de antidemocratische en anti-integratieve uitwerking hiervan. 
Cursus Ondermijning >>

Verdiepingsleergang Ondermijning: uitdagingen in beeld
In deze leergang verken je samen met wetenschappers, praktijkexperts en pioniers de kansen en uitdagingen in samenwerking en informatiedeling. Er wordt gereflecteerd over de samenhang in de preventieve en repressieve elementen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. 
Verdiepingscursus Ondermijning >>

 Geweld in afhankelijkheidsrelaties
In deze cursus wordt een overzicht gegeven van (complexe) geweldsvormen, zoals eergerelateerd en huiselijk/(ex-)partnergeweld. Met voorbeelden en casuïstiek leer je signalen herkennen en duiden. Je gaat in op dilemma’s en uitdagingen en spreekt met experts over interventies.
Cursus Geweld in Afhankelijkheidsrelaties >>

 Rechtsextremisme
In deze cursus krijg je een overzicht van de ontwikkelingen rondom rechts-extremisme in de afgelopen decennia en ga je in op de (gewelds)dreiging die hiervan uitgaat. Je gaat aan de slag met het in kaart brengen van risico’s en dreigingen en dilemma’s en uitdagingen. Met experts ga je het gesprek aan over interventies.
Cursus Ontwikkelingen rondom Rechts-extremisme >>

 Crisiscommunicatie
Een succesvolle aanpak bij crises vraagt om een strategische insteek. Met theoretische modellen uit de universitaire wereld, aangevuld met sprekende voorbeelden uit binnen- en buitenland, vul je tijdens deze verdieping je 'gereedschapskist' met (strategische) inzichten rondom crisiscommunicatie. 
Verdiepingscursus Crisiscommunicatie >>

Netwerkbijeenkomsten voor alumni Na het volgen van een van onze leergangen kun je deelnemen aan alumni-netwerkbijeenkomsten van het CPL en blijf je aan de hand van casusbesprekingen op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van veiligheid. Meer informatie over Veiligheid Alumnitafels >>
Deze website maakt gebruik van cookies.