Logo Universiteit Leiden.

nl en

Cursus: Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Driedaagse SKJ-geaccrediteerde cursus voor practitioners werkzaam in de aanpak van huiselijk geweld en/of eergerelateerd geweld.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een overkoepelend begrip voor verschillende geweldsvormen, zoals partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Het slachtoffer is vaak afhankelijk van de dader, bijvoorbeeld een partner, familielid, verzorger of hulpverlener. Deze geweldsvormen vinden plaats in alle socio-economische lagen van de samenleving en is een veelvoorkomend probleem in Nederland.

In de cursus ‘Geweld in Afhankelijkheidsrelaties’ wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen rondom (complexe) geweldsvormen. Deelnemende professionals gaan aan de hand van praktijkvoorbeelden en casuïstiek aan de slag met vragen omtrent het herkennen en duiden van signalen van verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de dilemma’s en uitdagingen in samenwerking. Er is ruimte om in gesprek te gaan met experts over de effectiviteit van hun mogelijke interventies.

Enkele vragen die worden behandeld zijn: hoe kunnen professionals meer systeemgericht werken? Hoe kunnen zij met een lange adem naar complexe problemen kijken en wat is hiervoor nodig? Hoe kunnen zij de aanpak gezamenlijk verder brengen en welke ideeën hebben ze hiervoor?

 • Dag 1:
  Je krijgt een introductie van verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GiA) en hoe deze vormen zich tot elkaar verhouden. Je kijkt samen met experts naar actuele en relevante uitdagingen en dilemma’s in de aanpak.
 • Dag 2:
  Je gaat praktijkgericht te werk en richt zich op knelpunten rondom de Wet meldcode en informatiedeling tussen professionele partners onderling en burgers.
 • Dag 3:
  Het systeem waarin geweld zich afspeelt komt aan de orde. Er is aandacht voor de complexe wisselwerking tussen slachtoffer en dader. Je leert meer van het daderperspectief van een expert. Verder kijk je naar het onderwerp genderverhoudingen binnen GiA. 

Werk jij als jeugdprofessional of krijg je in je werkzaamheden met kinderen of jongeren te maken? Deze cursus is geaccrediteerd als scholing binnen Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het te behalen aantal studiepunten is 27.50.

Meer informatie over deze scholing is ook te vinden via de SKJ scholingsagenda.

 • Je houd je in het dagelijks werk direct of indirect bezig met vraagstukken op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties;  
 • Je werkt bij de rijksoverheid of decentrale overheid (zoals RvdK, VWS of gemeenten), het OM, politie, Veilig Thuis, jeugdzorg, reclassering of bij een verwante maatschappelijke organisatie;
 • Je werkt als professional op educatief gebied, zoals met kinderen of jongeren tot 18 jaar in het (basis)onderwijs;
 • Je bent werkzaam als arts, psycholoog, psychiater of psychotherapeut; of gedragsdeskundige, zoals in een praktijk
 • Je functioneert op HBO of WO niveau en beschikt over relevante werkervaring. 

Na het volgen van deze cursus:

 • Heb je (wetenschappelijke) inzichten opgedaan over de aard- en verschijningsvormen van GiA en hoe deze vormen zich tot elkaar verhouden;

 • Kun je de verschillende rollen, bevoegdheden, cultuur en belangen van organisaties die in het GiA veld actief zijn, onderscheiden;

 • Heb je je verplaatst in het perspectief van de pleger en onderzocht hoe je de pleger in de aanpak kunt betrekken; 

 • Heb je je kennis vergroot t.a.v. het complexe systeem waarin dader en slachtoffer zich bevinden.

 • Heb je je verplaatst in het perspectief van de pleger en heeft u methodes onderzocht om de pleger in de aanpak te betrekken;

 • Heb je kennis en inzichten opgedaan van genderverhoudingen binnen GiA en wat dit betekent voor de aanpak;

 • Heb je verbinding gelegd met andere professionals en experts en maak je onderdeel uit van de groep met alumni van het Centre for Professional Learning (CPL).

Data najaar 2024:

 • woensdag 27 november
 • donderdag 28 november
 • vrijdag 29 november

Kosten: € 1.995,- 

Locatie: Universiteit Leiden, Den Haag.

Voor vragen over deze cursus kun je contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Na het volgen van deze training/onze leergangen kan je deelnemen aan netwerkbijeenkomsten die het CPL organiseert voor alumni en blijf je aan de hand van casusbesprekingen op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van veiligheid.

Janine Janssen over geweld in afhankelijkheidsrelaties

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.
Deze website maakt gebruik van cookies.