Logo Universiteit Leiden.

nl en

Cursus: Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Ontwikkelingen in Nederland

Speciaal voor mensen uit het werkveld rondom het thema geweld in de huiselijke sfeer: een driedaagse cursus over vraagstukken die te maken hebben met geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Het fenomeen vindt plaats in alle socio-economische lagen van de samenleving en kan zowel fataal als non-fataal van aard zijn. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een koepelbegrip voor verschillende geweldsvormen zoals partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld.

Hoewel de verschillende geweldsvormen zich afspelen op hetzelfde sociale veld, zijn de onderlinge verschillen groot. Denk hierbij aan herkenningsfactoren, daders, slachtoffers en motieven. Deze verschillen maken dat professionals met verschillende definities werken en een andere aanpak voorschrijven. Hierdoor verloopt het in de praktijk niet altijd goed met de aanpak. Om handelen vanuit de praktijk te verbeteren is duiding van de verschillende geweldsvormen nodig. Hierbij kan verder helpen dat professionals zich in de positie van de ander kunnen verplaatsen.

In de cursus ‘Geweld in Afhankelijkheidsrelaties’ wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen rondom geweldsvormen in privésfeer in de afgelopen jaren en de complexiteit van het fenomeen en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de aanpak. Gedurende de cursus gaan deelnemers aan de hand van casussen aan de slag met vragen omtrent herkennen en duiden van signalen van verschillende vormen van geweld in afhankelijkheid, de dilemma’s en uitdagingen in samenwerking en gaan zij met experts en elkaar in gesprek over de effectiviteit van hun mogelijke interventies.

Tijdens de eerste dag krijgt u een introductie van verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GiA) en hoe deze vormen zich tot elkaar verhouden. U kijkt samen met experts naar actuele uitdagingen en dilemma’s in de aanpak van GiA. De tweede dag is praktijkgericht en richt zich op knelpunten rondom de Wet meldcode en informatiedeling tussen professionele partners onderling en burgers. Tijdens de derde dag komt het systeem waarin geweld zich afspeelt aan de orde en is er aandacht voor de ingewikkelde wisselwerking tussen slachtoffer en dader. Samen met een expert wordt ook het daderperspectief behandeld. In de middag kijkt u naar het onderwerp genderverhoudingen binnen GiA.

Ter afsluiting wordt het thema belicht tegen de achtergrond van de Covid-19 crisis.

Werk jij als jeugdprofessional of krijg je in je werkzaamheden met kinderen of jongeren te maken? Sinds deze zomer zijn twee cursussen van het CPL geaccrediteerd als scholing binnen Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het gaat om de volgende twee programma’s:

- Cursus Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (te behalen SKJ studiepunten: 27.50)
- Verdiepingscursus Terrorisme, Recht en Veiligheid (te behalen SKJ studiepunten: 32,25)

Meer informatie over deze scholing is ook te vinden via de SKJ scholingsagenda.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Na het volgen van deze cursus:

  • Heeft u (wetenschappelijke) inzichten opgedaan over de aard- en verschijningsvormen van GiA en hoe deze vormen zich tot elkaar verhouden.

  • Kunt u de verschillende rollen, bevoegdheden, cultuur en belangen van organisaties die in het GiA veld actief zijn, onderscheiden.

  • Kunt u (on)mogelijkheden rondom multidisciplinair samenwerken en informatiedeling tussen die organisaties onderscheiden.

  • Kunt u (on)mogelijkheden rondom aangifte en melding doen in relatie tot de Wet meldcode onderscheiden en in breder perspectief plaatsen.

  • Heeft u uw kennis vergroot t.a.v. het complexe systeem waarin dader en slachtoffer zich bevinden.

  • Heeft u zich verplaatst in het perspectief van de pleger en heeft u methodes onderzocht om de pleger in de aanpak te betrekken.

  • Heeft u kennis en inzichten opgedaan van genderverhoudingen binnen GiA en wat dit betekent voor de aanpak.

  • Heeft u verbinding gelegd met andere professionals en experts en maakt u onderdeel uit van de groep met alumni van het Centre for Professional Learning (CPL).

Data

Najaar 2021:
8, 9 en 10 december 2021

Voorjaar 2022:
18, 19, 20 mei 2022

Kosten

Kosten: €1595,- incl. literatuur en lunches.

Voor vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Na het volgen van deze training/onze leergangen wordt u uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten die het CPL organiseert voor alumni en blijft u aan de hand van casusbesprekingen op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van veiligheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.