Logo Universiteit Leiden.

nl en

Cursus: Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Ontwikkelingen in Nederland

Speciaal voor mensen uit het werkveld rondom het thema geweld in de huiselijke sfeer: een driedaagse cursus over vraagstukken die te maken hebben met geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Het fenomeen vindt plaats in alle socio-economische lagen van de samenleving en kan zowel fataal als non-fataal van aard zijn. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een koepelbegrip voor verschillende geweldsvormen zoals partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld.

Hoewel de verschillende geweldsvormen zich afspelen op hetzelfde sociale veld, zijn de onderlinge verschillen groot. Denk hierbij aan herkenningsfactoren, daders, slachtoffers en motieven. Deze verschillen maken dat professionals met verschillende definities werken en een andere aanpak voorschrijven. Hierdoor verloopt het in de praktijk niet altijd goed met de aanpak. Om handelen vanuit de praktijk te verbeteren is duiding van de verschillende geweldsvormen nodig. Hierbij kan verder helpen dat professionals zich in de positie van de ander kunnen verplaatsen.

In de cursus ‘Geweld in Afhankelijkheidsrelaties’ wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen rondom geweldsvormen in privésfeer in de afgelopen jaren en de complexiteit van het fenomeen en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de aanpak. Gedurende de cursus gaan deelnemers aan de hand van casussen aan de slag met vragen omtrent herkennen en duiden van signalen van verschillende vormen van geweld in afhankelijkheid, de dilemma’s en uitdagingen in samenwerking en gaan zij met experts en elkaar in gesprek over de effectiviteit van hun mogelijke interventies.

Tijdens de eerste dag krijgt u een introductie van verschillende vormen van geweld in afhankelijkheid en ligt de focus op het herkennen van de verschillen ervan. Hierbij wordt een overzicht geschetst van het veld met betrokken professionals. De tweede dag is praktijkgericht en richt zich op de Wet meldcode en gaat in op informatiedeling tussen professionele partners en burgers. De derde dag staat in het teken van daderperspectief, het slachtofferperspectief, de interactie tussen dader en slachtoffer en genderverhoudingen.

Ter afsluiting wordt het thema belicht tegen de achtergrond van de Covid-19 crisis.

Na het volgen van deze cursus:

  • Heeft u uw kennis en inzicht in het fenomeen ‘Geweld in Afhankelijkheidsrelaties’ (en de geweldsvormen die hieronder vallen) verbreed.
  • Heeft u inzicht verkregen in het speelveld van betrokken ketenpartners, de toenemende rol van burgers bij signalering en het belang van het betrekken van ervaringsdeskundigen die slachtoffer zijn geweest.
  • Kunt u de mogelijkheden en onmogelijkheden van multidisciplinair samenwerken en informatiedeling tussen betrokken organisaties onderscheiden.
  • Krijgt u inzichten geboden in aangifte en melding van incidenten in relatie tot de Wet meldcode.
  • Heeft u inzicht ontwikkeld in het dader- en slachtofferperspectief en genderverhoudingen t.a.v. verschillende geweldsvormen.
  • Heeft u uw netwerk verbreed en uitgebreid.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Data

26, 27, en 28 mei 2021

Kosten

Kosten: €1550,- incl. literatuur en lunches.

CPL opleidingen ten tijde van corona

Op dit moment geldt in Nederland een lockdown. Het Centre for Professional Learning (CPL) zal daarom tot nadere berichtgeving alle programma’s online aanbieden. Zodra het weer mogelijk is, vinden onze opleidingen weer op locatie plaats. In de gebouwen van Universiteit Leiden zijn extra maatregelen tegen het coronavirus van kracht. Alle cursusruimtes hebben een aangepaste maximumcapaciteit, er zijn looprichtingen aangegeven en er zijn extra hygiëne-maatregelen getroffen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Nadere informatie vindt u in ons campusprotocol.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op learning@fgga.leidenuniv.nl 

Na het volgen van deze training/onze leergangen wordt u uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten die het CPL organiseert voor alumni en blijft u aan de hand van casusbesprekingen op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van veiligheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.