Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leergang Terrorisme, Recht en Veiligheid

Speciaal voor mensen uit het werkveld van terrorisme en contraterrorisme, biedt deze leergang hoogwaardige, academische kennis en praktische inzichten. Het biedt een grondig overzicht én duiding van de actuele ontwikkelingen, gekoppeld aan de nieuwste academische inzichten en onderzoeksresultaten. Uiteraard aangevuld met de kennis en ervaring van gastsprekers afkomstig uit het werkveld!

De leergang steunt op twee pijlers: de verschijningsvormen van terrorisme en radicalisering, en de strijd ertegen in nationale en internationale context. Beschouwd vanuit het perspectief van praktijk, wetenschap en beleidskaders. Het levert u relevante en praktisch toepasbare kennis en inzichten op.

U ontvangt na het volgen van de leergang het bijbehorende certificaat van het Institute for Security and Global Affairs, Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs.

De leergang is opgebouwd uit twee modules en beslaat in totaal acht cursusdagen. De leergang vindt plaats op één van de locaties van Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs in het centrum van Den Haag.

Data Leergang Terrorisme, Recht en Veiligheid voorjaar 2021

 • 8 & 9 april 2021
 • 22 & 23 april 2021
 • 20 & 21 mei 2021
 • 3 & 4 juni 2021

Data Leergang Terrorisme, Recht en Veiligheid najaar 2021

 •  7 & 8 oktober 2021
 • 28 & 29 oktober 2021
 • 11 & 12 november 2021
 • 2 & 3 december 2021

CPL opleidingen ten tijde van corona

Op dit moment geldt in Nederland een lockdown. Het Centre for Professional Learning (CPL) zal daarom tot nadere berichtgeving alle programma’s online aanbieden. Zodra het weer mogelijk is, vinden onze opleidingen weer op locatie plaats. In de gebouwen van Universiteit Leiden zijn extra maatregelen tegen het coronavirus van kracht. Alle cursusruimtes hebben een aangepaste maximumcapaciteit, er zijn looprichtingen aangegeven en er zijn extra hygiëne-maatregelen getroffen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Nadere informatie vindt u in ons campusprotocol.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op learning@fgga.leidenuniv.nl 

De leergang richt zich op de volgende doelgroep:

 • u houdt u in uw dagelijkse werk direct of indirect bezig met vraagstukken op het gebied van terrorisme, contraterrorisme, radicalisering en/of extremisme;
 • u werkt bij de rijksoverheid of decentrale overheid (zoals NCTV, AIVD, Defensie of gemeenten), bij landelijke of regionale eenheden van de nationale politie, of doet onderzoek;
 • u functioneert op HBO of WO niveau en beschikt over relevante werkervaring.

Na afloop van de leergang:

 • heeft u inzicht in de verschijningsvormen en geschiedenis van terrorisme en radicalisme;
 • heeft u inzicht in de oorzaken van terrorisme en de verklaringen daarvoor;
 • heeft u strategisch inzicht in de verschillende organisaties en entiteiten betrokken bij contraterrorisme en heeft u verdiepte kennis over de taken en bevoegdheden;
 • heeft u gedetailleerde kennis over instrumenten als ambtsberichten, DTN en de CT-infobox;
 • heeft u kennis van en inzicht in de relevante Nederlandse wetgeving en rechtshandhaving op het gebied van contraterrorisme;
 • bent u op de hoogte van de actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied van T&CT en bent u meer bewust van de trends en mogelijke ontwikkelingen in het vakgebied;
 • heeft u uw netwerk verbreed en uitgebreid.

 

Met specifieke vragen over de inhoud en doelgroep van de leergang kunt u contact opnemen met programmaleider Mr. Hans Dekker.
E: h.c.dekker@fgga.leidenuniv.nl of T: 070 800 9549

Voor algemene vragen over de leergang kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning 
T: 070 800 9504
 

Een greep uit de diverse docenten die verbonden zijn aan deze opleiding

Prof.dr. Edwin Bakker
Organisatie: Institute of Security and Global Affairs, Faculteit Governance and Global Affairs
Functie: Directeur; hoogleraar op deze thema's
In het kort: Kerndocent in de leergang. Bekend om zijn nuchtere kijk op terrorisme.

Mr. Simon Minks
Organisatie: Openbaar Ministerie (OM)
Functie: Officier van Justitie
In het kort: Was als OvJ verantwoordelijk bij terrorismezaken zoals Hofstadgroep en Mohammed B. En was als OvJ verantwoordelijk bij terrorismezaken zoals de “Context” zaak.


Organisatie: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
Functie: Hoofd Contraterrorisme
In het kort: Geeft een unieke kijk achter de schermen van ons assertieve CT-beleid.

Na het volgen van deze leergang/onze leergangen wordt u uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten die het CPL organiseert voor alumni en blijft u aan de hand van casusbesprekingen op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van veiligheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.