Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leergang Terrorisme, Recht en Veiligheid

Speciaal voor mensen uit het werkveld van terrorisme en contraterrorisme, biedt deze leergang hoogwaardige, academische kennis en praktische inzichten. Het biedt een grondig overzicht én duiding van de actuele ontwikkelingen, gekoppeld aan de nieuwste academische inzichten en onderzoeksresultaten. Uiteraard aangevuld met de kennis en ervaring van gastsprekers afkomstig uit het werkveld!

De leergang Terrorisme, Recht en Veiligheid steunt op twee pijlers: de verschijningsvormen van terrorisme en radicalisering, en de strijd ertegen in nationale en internationale context. Beschouwd vanuit het perspectief van praktijk, wetenschap en beleidskaders. Het levert je relevante en praktisch toepasbare kennis en inzichten op.

Je ontvangt na het volgen van de leergang het bijbehorende certificaat van het Institute for Security and Global Affairs, Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs.

De leergang is opgebouwd uit twee modules en duurt acht cursusdagen. De leergang vindt plaats op één van de locaties van Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs in het centrum van Den Haag.

De leergang richt zich op de volgende doelgroep:

 • Je houd je in het dagelijkse werk direct of indirect bezig met vraagstukken op het gebied van terrorisme, contraterrorisme, radicalisering en/of extremisme;
 • Je werkt bij de rijksoverheid of decentrale overheid (zoals NCTV, AIVD, Defensie of gemeenten), bij landelijke of regionale eenheden van de nationale politie, of doet onderzoek;
 • Je functioneert op HBO of WO niveau en beschikt over relevante werkervaring.

Na afloop van de leergang:

 • heb je inzicht in de verschijningsvormen en geschiedenis van terrorisme en radicalisme;
 • heb je inzicht in de oorzaken van terrorisme en de verklaringen daarvoor;
 • heb je strategisch inzicht in de verschillende organisaties en entiteiten betrokken bij contraterrorisme en heb je verdiepte kennis over de taken en bevoegdheden;
 • heb je gedetailleerde kennis over instrumenten als ambtsberichten, DTN en de CT-infobox;
 • heb je kennis van en inzicht in de relevante Nederlandse wetgeving en rechtshandhaving op het gebied van contra-terrorisme;
 • ben je op de hoogte van de actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied van T&CT en heb je meer kennis van de trends en ontwikkelingen in het vakgebied;
 • heb je een breder netwerk opgebouwd.

Een greep uit de diverse docenten:

Prof.dr. Edwin Bakker
In het kort: Kerndocent in de leergang. Bekend om zijn nuchtere kijk op terrorisme.

Mr. Simon Minks
In het kort: Was als OvJ verantwoordelijk bij terrorismezaken zoals Hofstadgroep en Mohammed B. En was als OvJ verantwoordelijk bij terrorismezaken zoals de “Context” zaak.

Organisatie: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
Functie: Hoofd Contraterrorisme
In het kort: Geeft een unieke kijk achter de schermen van ons assertieve CT-beleid.

Data najaar 2024: (VOL)

 • donderdag 26 september 
 • vrijdag 27 september 
 • donderdag 10 oktober 
 • vrijdag 11 oktober
 • donderdag 24 oktober
 • vrijdag 25 oktober
 • donderdag 14 november
 • vrijdag 15 november

Kosten: € 4.395,- 

Locatie: Centrum Den Haag.

Voor vragen over deze leergang kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Na het volgen van deze leergang/onze leergangen word je uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten die het CPL organiseert voor alumni en blijf je aan de hand van casusbesprekingen op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van veiligheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.